Koulutuspoliittisesti korrekti – Innostunut oppiminen

Näin lukuvuoden lopussa ja vapun juhlinnan jo alettua on oiva aika kirjoittaa oppimisesta. Olin nimittäin taannoin eräässä tapaamisessa, jossa oli mukana muutamia professoreita koulustamme. Aiheena keskustelussa oli ”innostava oppiminen”. Pidimme parin tunnin brainstormauksen koulumme oppimiskulttuurista. Pointtina koko tapaamisessa oli ehkä tietynlainen sisäisen motivaation tuominen opiskeluun sekä paremman oppimiskulttuurin visioiminen.

Aivan aluksi, aihetta pohjustamaan, yksi paikalla olevista professoreista esitti muutamia havaintoja nykyisestä tilanteesta. Näitä olivat muun muassa poissaolot luennoilta, opintojen laahaaminen, kehno luentokäyttäytyminen ja laiska panostus opintoihin (eli monesti mennään sieltä mistä aita on matalin tai missä koko aitaa ei edes ole). Uskon, että suurin osa opiskelijoistakin allekirjoittaa kyseiset ”havainnot”. Luennoille ei vaan aina tule mentyä, joku kurssi jää syystä tai toisesta roikkumaan, välillä aika menee luennoilla puhelimen näpräämiseen tai muuhun epäolennaiseen ja monesti raportteja kirjotettaessa tulee käytettyä lähinnä ”helppoja lähteitä”. Opiskelumotivaatiossa tosiaan saattaisi olla parantamisen varaa.

Miksi oppimisen kehittäminen sitten olisi tärkeää? Pitkällä aikavälillä kehno opiskelumotivaatio johtaa heikompiin akateemisiin tuloksiin sekä huonompaan laatuun valmistuttua. On nimittäin otettava huomioon, että meillä itsellämme on suuri rooli tutkintomme arvostuksen ylläpitämisessä. Sen takia olisi hyvä, että koulustamme valmistuu osaavia ekonomeja. Omasta mielestäni olisi myös aika palkitsevaa jos tenttiin opiskeltu tieto ei katoaisi seuraavan vuoden sisällä.

Keskustelussamme muodostui mielenkiintoinen, tavoittelemisen arvoinen visio ihanneyliopistosta. Siinä yliopistossa opiskelussa painottuu merkityksellisyys ja sisäinen motivaatio oppimiseen. Siinä yliopistossa oppiminen on kiinnostavaa ja aidosti interaktiivista. Siinä yliopistossa opiskelu ei tunnu pakkopullalta. Tällaiseen ihanteeseen saattaa toki olla vaikea päästä, mutta ainakin omasta mielestäni idea kuulostaa erittäin hyvältä. Eikö olisi hienoa löytää aivan uudenlainen opiskelumotivaatio?

Miten tällaiseen tavoitteeseen sitten voidaan päästä? Mitään yksiselitteistä ratkaisua asiaan ei ole, mutta ainakin keksimme paljon hyviä ideoita. Kehitysideoita oli esimerkiksi laitostuutorointi (faculty tutor), oppiaineen peruskonseptien parempi kommunikointi, luentoaktiivisuuden kehittäminen nimilappujen käyttöönottoa kokeilemalla (hehe), parempi älyllinen haastaminen jo ensimmäisestä opiskeluvuodesta alkaen sekä selkeämpi sopiminen yhteisistä toimintatavoista.

Tässä siis muutamia brainstormauksen tuloksia kauppakorkeakoulumme oppimiskulttuurin kehittämisestä. Tavoite vaikuttaa kunnianhimoiselta ja hyvä niin. Jääkäämme innolla odottamaan miten kehitys kehittyy.

Hyvää vappua kaikille ja tsemppiä tentteihin.

 

Huttunen2

Oula Huttunen
Koulutuspoliittinen vastaava
kopo@tuky.fi

Kesätenttikysely on nyt avattu! – Summer exam poll now open!

Käytä ääntäsi ja vaikuta kesän tenttimismahdollisuuksiin äänestämällä enintään neljää (4) toivomaasi tenttiä. Äänestä viimeistään sunnuntaina 17.4. Toivomukset toimitetaan tämän jälkeen opintotoimistolle ja laitoksille, ja toteutettavista kesätenteistä päätetään kauppakorkeakoulun johtokunnan kokouksessa.

Samalla kyselylomakkeella sinulla on tänä vuonna myös mahdollisuus äänestää Turun kauppakorkeakoulun vuoden opettajaa 2016.

Kuka on vuoden aikana erityisesti innostanut oppimaan? Kenellä on parhaat opetusmenetelmät? Kuka opettaja saa sinut vääntäytymään luennoille harmaampanakin aamuna jo kukonlaulun aikaan?

Äänestäessäsi voit huomioida yleisesti seikkoja vuorovaikutteisuudesta, innostavuudesta ja hyvää opiskeluilmapiiriä edistävistä seikoista, kuten:

Arkipäivän opettajuus:
•    innostavuus ja oppimisen tukeminen
•    hyvän oppiainehengen sekä henkilökunnan ja opiskelijoiden vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden kehittäminen
•    opintojen etenemisen edistäminen ja opintojen ohjaukseen panostaminen

Opetuksen kehittäminen:
•    opetusmenetelmien ja –välineiden monipuolisuus
•    opiskelijapalautteen ja arviointien huomioiminen ja hyödyntäminen
•    uusien tieteellisten tulosten hyödyntäminen opetuksessa

Tutkimuksen ja opetuksen yhdistäminen:
•    ongelmakeskeisyys ja innovatiivisuus
•    oman tieteenalan kehittäminen opetuksessa ja tutkimuksessa
•    laadukas jatko-opiskelijoiden opetus ja ohjaus

Tämä palkinto on opettajien keskuudessa hyvin arvostettu, joten nyt kaikki äänestämään ja kehumaan koulumme opetushenkilökuntaa! Äänestyksen voittaja julkistetaan Turun KY:n 66. vuosijuhlassa lokakuussa.

Kesätenttikysely ja vuoden opettaja -äänestys 2016

***

Use your vote to influence on the selection summer exams of 2016! Please notice that you can only vote for 4 different exams at maximum. Vote not later than 17th of April. The results of the vote will be then delivered to the staff of the school. The Board of the Turku School of Economics will decide the exams held on summer.

Now you also have a chance to vote for the best teacher and the best course in Turku School of Economics. Who has inspired you to learn new things? Who has the most inspiring teaching methods? Use your vote! The winner of the vote will be published at the 66th annual ball of Turun KY.

Summer exam poll and the vote for the teacher of the year 2016

 

Terveisin,

Oula Huttunen
Koulutuspoliittinen vastaava

Moninaisuus ei ole hyvä asia

…ainakaan mitä tulee opettajien käyttämiin tiedotus- ja kurssimateriaalin jakotapoihin. Useiden eri kanavien käyttö Moodlen ohella on hankalaa, työlästä ja tehotonta.

Opiskelijan tarvitsema tietotekninen paletti on jo valmiiksi hyvin käyttäjäepäystävällinen kaikkine eri instansseineen. Niiden yhdisteleminen saattaa olla vaikeaa, mutta ainakin kurssimateriaalin jakotapojen kohdalla parannuksia olisi helppo saavuttaa.  Tällä hetkellä koulussamme kurssimateriaalia jaetaan erinomaisesti toimivan Moodlen lisäksi ainakin sähköpostitse, Dropboxin kautta sekä intranetissä (kuinka moni edes tiesi, että intranetissä voidaan jakaa kurssimateriaalia?). Eikä myöskään pidä unohtaa digitalisaation pioneeria: verkkolevyä.

Kuinka paljon vaivattomampaa olisikaan löytää kaikki kurssimateriaali Moodlesta? Tiedonjakomenetelmien yhtenäistäminen helpottaisi opiskelijoiden elämää huomattavasti, kun Moodlea voitaisiin pitää itsestäänselvyytenä. Tämä toisi myös sitä paljon peräänkuulutettua tehokkuutta päällekkäisyyksien poistamisen kautta…tai niin ainakin tietojärjestelmätieteen kursseilla on opetettu.

Moodle on toimiva, hyväksi havaittu ja helppokäyttöinen. Mutta miksi siltikään jotkut opettajat eivät suostu sitä käyttämään? Eikö tiedonjakomenetelmien yhtenäistäminen olisi yksinkertaisesti järkevää? Ja eikö tämäntapainen järkevöittäminen vastaisi digitalisaatio-ajan henkeä?

Toivottavasti tulemme näkemään kehitystä asian suhteen.

PS. Moodlen käytön peruskoulutukset henkilökunnalle 2.3. ja 22.4.

 

Oulaa

 

 

Oula Huttunen
Koulutuspoliittinen vastaava

Ensiloikat edunvalvontaan

pupu blogi 14.9.2015

 

Syksy alkaa pupujen osalta suurella informaatiotulvalla, minkä vuoksi kaikkea on mahdotonta muistaa. Aktiivinen pupu ottaa selvää eri asioista ja käy useissa tapahtumissa, mutta vasta keväällä ellei jo loppusyksystä alkaa hahmottua tarkemmin juuri itseä kiinnostavien tahojen toiminta.

Turun KY:n tärkein tehtävä, opiskelijoiden edunvalvonta, jää opiskelijan arkielämässä ehkä bileitä hieman etäisemmäksi. Edunvalvonta ei suinkaan ole vain Edunvalvontajaoston tai hallituksen tehtävä, vaikka niidenkin kautta yhteyksiä henkilökuntaan ylläpidetään ja vaikuttamista harrastetaan. Valitettavan usein kuulee rusakoiden keskuudessa puhuttavan, että mikäli ei ole jo pupuvuonna hypännyt mukaan meininkeihin, kynnys myöhemmin lähteä mukaan kasvaa turhan suureksi. Vaikka tässä suhteessa more is more ja aikainen lintu madon nappaa, ei toimintaan mukaan lähteminen ole myöhäistä vielä neljännen vuoden rusakkonakaan.

Viikoittain erilaiset valmistelevat työryhmät sekä eri edustajat kokoontuvat suunnittelemaan yhdessä, miten saisimme parannettua meidän kouluamme. Jokaisessa ryhmässä on opiskelijaedustajia, jotka pääsevät kertomaan opiskelijoiden mielipiteen esimerkiksi tieto- ja viestintäteknologian käytöstä opetuksessa tai tenttiakvaariosta.

Miten päästä mukaan vaikuttamaan ja kertomaan omista ajatuksista laajemmassa porukassa? Oma edunvalvontaurani alkoi pupusyksynä lähtemällä edustajistovaaleihin ehdolle. Alkuun jännitti etten tiennyt mistään mitään ja olisin pihalla kuin lumiukko, mutta päätin luottaa omaan kiinnostukseeni ja rennolta tuntuneeseen porukkaan. Koulutuksien jälkeen sain uskallusta osallistua keskusteluun omalla ”pupunäkökulmallani”, joka usein olikin kaivattu uudenlainen näkökulma.

Edaattorina (tietyn porukan edustaja TYYn edustajistossa) toimiminen jätti pienen kipinän edunvalvontaan ja päädyin hakemaan Turun KY:n hallituksen kopoksi, sillä halusin päästä hyödyntämään jo keräämääni osaamista edunvalvonnasta. Omasta mielestäni onnistumme parhaiten, mitä laajempi vuosikurssien ja mielipiteiden kirjo hakee vaikuttamaan, oli se sitten EVAan, edustajistoon tai mihin tahansa. Samoista lähtökohdista koululaisiamme on ponnahtanut ylioppilaskunnan hallitukseen, Suomen ylioppilaskuntienliittoon, Suomen Ekonomeihin ja eduskuntaan kansallisen tason vaikuttajiksi.

Paula Peltomaa (1)

 

Paula Peltomaa
Koulutuspoliittinen vastaava

 

 

 

 

 

 

 

Paluu arkeen kurssi-ilmon muodossa

Easter bunny reading

Kesäloma lähenee loppuaan ja kurssi-ilmoittautumiseen 17.8.2015 on enää viikko.

Muistathan ilmoittautua läsnäolevaksi yliopistoon ja maksaa jäsenmaksun hyvissä ajoin, jotta saat vähennettyä kurssi-ilmon stressiä huomattavasti. Check list 17.8.2015 alkavaa kurssi-ilmoa varten alla:

1.    Ilmottaudu läsnäolevaksi Turun Yliopistoon vuodelle 2015-2016
Kirjaudu nettiopsu.utu.fi ->Yliopistoilmottautuminen->ilmottautuminen
->Mikäli olet unohtanut salasanan, saat sen kätevästi vaihdettua nettipankkitunnareilla osoitteessa idm.utu.fi

2.    Suunnittele kurssisi etukäteen kurssi-ilmoa varten.
Löydät opetusaikataulut suunnitelmiasi varten tästä osoitteesta
Intranet->Yksiköt->Turun Kauppakorkeakoulu->Opiskelu->Pikalinkit oikeassa laidassa
->Opetusaikataulut

Huomaathan, että intensiivikurssit sekä verkkokurssit ovat erillisenä listana.

HUOM! Tämä koskee vain toista vuoskurssia tai ylempää. Ensimmäisen vuosikurssin ilmottautuminen on vasta orientaatioviikolla. Tutorit opastavat pupujaan valitsemaan oikeat kurssit sekä auttavat itse kurssi-ilmoittautumisessa.Nettiopsusta näet, koska ilmoittautuminen kyseiselle kurssille alkaa, tämäkin tarkistus kannattaa tosin tehdä hyvissä ajoin ennen itse kurssi-ilmoa.

Lue lisää: Intran uutisesta

Allekirjoittanut vastailee myös mielellään mahdollisiin lisäkysymyksiin
ja toivottaa kaikille tsemppiä ja metsästysonnea kurssi-ilmoon!

Paula Peltomaa (1)

 

Koulutuspoliittinen vastaava
Paula Peltomaa