Ainejärjestöt

Toimintaa meille kaikille

TuKYn ainejärjestöt

 

TuKYn toimijaryhminä toimivat ainekerhot järjestävät omien oppiaineidensa ympärille sijoittuvia tapahtumia, kuten yritysvierailuita, seminaareja, koulutuksia, sekä vapaa-ajan tapahtumia. Ainejärjestöt vastaavat myös omien aineidensa koulutuspoliittisesta toiminnasta ja laitosyhteistyöstä kauppakorkeakoulun kanssa.