Dokumentit

Turun KY:n toimintaa säätelee useat eri säännöt, ohjesäännöt ja työjärjestykset. Sääntöjen tarkoituksena on määrittää Turun KY:n toimintamallit ja suuremmat käytännöt. Tältä sivulta löydät koottuna kaikki dokumentit.

Päätösluettelot

Hallituksen kokousten päätösluetteloissa kerrotaan hallituksen ilmoitus- sekä päätösasiat kustakin kokouksesta.

Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt ovat säännöstön merkittävin osa. Se sääntelee muiden sääntöjen oikeuksia ja niitä perustavanlaatuisia asioita, joita yhdistyksen toiminnassa on, kuten toiminnan tarkoituksen, yhdistyksen toimintamuodot ja hallituksen aseman yhdistyksessä.

Hallituksen työjärjestys

Yhdistyksen sääntöjen lisäksi, noudatetaan hallituksen työskentelyssä hallituksentyöjärjestystä. Työjärjestyksessä muun muassa määritellään hallituksen ja sen puheenjohtajan tehtävät ja ne rajat, joissa hallituksen tulee toimia kokouksissa.

Taloudenhoidon ohjesääntö

Talousohjesääntö määrittelee TuKYn talouden toimintoja. Se määrittelee yhdistyksen talous- ja rahaliikennekäytäntöjä.

Toimijaryhmäohjesääntö

 

Toimijaryhmäohjesääntö määrittelee TuKYn suhteen sen toimijaryhmiin ja toimijaryhmärekisterin vaatimukset, velvollisuudet ja edut.

Jaosto-ohjesääntö

Jaosto-ohjesäännössä määrätään jaostojen ja valiokuntien toimintamalleista ja tehtävistä.

Tilaohjesääntö

Tilaohjesäännössä määrätään yhdistyksen tilojen käyttöoikeuksista ja -säännöistä.

Toimihenkilöohjesääntö

Ohjesäännössä määrätään yhdistyksen työntekijöiden työsuhteista, valinnasta ja palkkauksesta.

Lippu- nauha- ja merkkiohjesääntö

 

 

Lippu-, nauha- ja merkkiohjesäännössä on lueteltu yhdistyksen tunnukset ja huomionosoitukset sekä määrätään niiden myöntämisestä ja käytöstä.

Stipendiohjesääntö

 

Stipendiohjesäännössä määrätään Turun KY:n jakamista kandistipendeistä.

Viestintäohjesääntö

 

Viestintäohjesäännössä määrätään Turun KY:n eri viestintäkanavien käytöstä, hallinnasta ja tarkoituksista. Ohjesääntö määrittää, kuka on vastuussa eri viestintäkanavien sisällöstä ja valvonnasta.

Brändiohjeistus

 

Turun KY:n brändiohjeistuksessa on TuKYn viralliset värit, ohjeita logon käytöstä, ja muusta visuaaliseen viestintään liittyvästä.

Kunniaseuraohjesääntö

 

Kunniaseuraohjesäännössä määrätään Turun KY:n kunniaseuran toiminnasta.

Strategia 2019-2024

 

Syyskokouksessa 2018 hyväksyttiin yhdistykselle toiminnan suuntaviivoja ohjaava strategia.

Toimintasuunnitelma 2024

Toimintasuunnitelmassa on määritelty yhdistystoiminnan eri osa-alueille jatkuvan toiminnan luonne sekä projektit vuodelle 2024.

Code of TuKY

 

Turun KY:n eettiset periaatteet, joiden mukaan Turun KY elää ja joiden mukaista käytöstä voimme odottaa toisiltamme kuntalaisina.

Tietosuojaseloste

 

Turun KY:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.