Turun KY hakee myyntipäällikköä!

Turun KY hakee myyntipäällikköä 1.1.2021 alkavaan työsuhteeseen. Uusi ja nykyinen myyntipäällikkö työskentelevät tammikuun ajan samanaikaisesti. Helmikuun alusta alkaen uusi myyntipäällikkö työskentelee itsenäisesti.

Myyntipäällikkö vastaa Turun KY:n yritysyhteistyösektorista yhdessä TuKY Corporate Relations -tiimin kanssa sekä toimii kokoonpanon esihenkilönä. Työsuhde on yhden vuoden määräaikainen, jonka jälkeen sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Toiveena on kahden vuoden sitoutuminen työtehtävään.

Myyntipäällikön tehtäviin kuuluu muun muassa:

 • Yhteistyökumppanuuksien kehittäminen ja hallinta
 • Uusasiakashankinta
 • Turun KY:n yrityssuhteiden johtaminen ja sektorin asiantuntijana toimiminen (TuKY Corporate Relations -tiimin esimiehenä toimiminen)
 • Työskentely Turun KY:n hallituksen sekä muiden työntekijöiden kanssa

Hakijalta edellytetään:

 • Aiempaa kokemusta myyntityöstä
 • Hyviä vuorovaikutustaitoja; kykyä vakuuttaa, neuvotella ja kuunnella
 • Organisointikykyä ja halua oppia myynnin vahvaksi ammattilaiseksi
 • Ideoita ja motivaatiota kehittää Turun KY:n yritysyhteistyösektoria
 • Halua oppia esimiestyöskentelystä

Eduksi luetaan:

 • Aiempi kokemus Turun KY:stä tai muusta vapaaehtoistoiminnasta, erityisesti yritysyhteistyöasioissa
 • Kokemus myynnin ja kumppanuuksien hallinnoimisesta
 • Turun KY:n yritysyhteistyösektorin tuntemus

Tarjoamme:

 • Monipuolisen ja itsenäisen tehtävänkuvan
 • Kannustavan ja mukavan työympäristön
 • Joustavat työajat
 • Arvokasta työkokemusta
 • Opintotukiystävällisen palkkauksen

Työtehtävä on suunniteltu tehtäväksi opiskelujen ohessa; työsopimuksessa määritetty minimityöaika on 10 tuntia viikossa. Palkkauksena työtehtävässä on kuukausittainen pohjapalkka sekä tulokseen pohjautuva provisiopalkka.

Lisätietoja tehtävistä antaa myyntipäällikkö Noel Snygg (myyntipaallikko@tuky.fi, +358 400 585 613).

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa Turun KY:n hallituksen puheenjohtaja Kalle Kahanpäälle osoitteeseen puheenjohtaja@tuky.fi keskiviikkoon 25.11.2020 klo 23:59 mennessä. Haastattelut suoritetaan alustavasti viikon 48 loppupuolella. Perehdytys aloitetaan välittömästi valinnan jälkeen.

Turun KY hakee toiminnanjohtajaa!

Turun KY hakee toiminnanjohtajaa 1.1.2021 alkavaan työsuhteeseen. Uusi ja nykyinen toiminnanjohtaja työskentelevät tammikuun ajan samanaikaisesti. Helmikuun alusta alkaen uusi toiminnanjohtaja työskentelee itsenäisesti.

Toiminnanjohtaja huolehtii yhdistyksen päivittäisestä toiminnasta yhdessä hallituksen kanssa. Työsuhde on yhden vuoden määräaikainen, jonka jälkeen sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Toiveena on kahden vuoden sitoutuminen työtehtävään. 

Toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluu muun muassa:

 • Turun KY:n toimiston hoitaminen ja päivystyksistä huolehtiminen
 • Parkin kiinteistön hallinnointi yhdessä kuntamestarin kanssa
 • Päivittäisestä viestinnästä vastaaminen yhdessä viestintävastaavan kanssa
 • Turun KY:n hallituksen sihteerinä toimiminen
 • Edunvalvonnalliset tehtävät ja jäsenasioista huolehtiminen
 • Yhteydenpito sidosryhmiin ja yhdistyksen edustaminen
 • Turun KY:n eri toimijoiden tukeminen ja kouluttaminen
 • Erilaiset projektit

Hakijalta edellytetään:

 • Perehtyneisyyttä Turun KY:n toimintaan
 • Hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä sujuvaan suulliseen ja kirjalliseen viestintään
 • Tarkkuutta, huolellisuutta ja oma-aloitteisuutta
 • Joustavuutta sekä kykyä mukautua uusiin tilanteisiin
 • Tahtoa kehittää Turun KY:n toimintaa

Eduksi luetaan:

 • Aikaisempi toiminta Turun KY:ssä tai muussa opiskelijajärjestössä
 • Aikaisempi kokemus hallinnollisista tehtävistä
 • Kokemus sidosryhmätyöskentelystä

Tarjoamme:

 • Monipuolisen ja itsenäisen tehtävänkuvan
 • Kannustavan ja mukavan työyhteisön
 • Joustavat työajat
 • Arvokasta työkokemusta
 • Opintotukiystävällisen palkkauksen

Työtehtävä on suunniteltu tehtäväksi opiskelujen ohessa; työsopimuksessa määritelty minimityöaika on 15 tuntia viikossa. Palkkauksena työtehtävässä on kiinteä kuukausipalkka.

Lisätietoja tehtävistä antaa toiminnanjohtaja Aliisa Mäkinen (toiminnanjohtaja@tuky.fi, +358 400 216 721)

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa Turun KY:n hallituksen puheenjohtaja Kalle Kahanpäälle osoitteeseen puheenjohtaja@tuky.fi keskiviikkoon 25.11.2020 klo 23:59 mennessä. Haastattelut suoritetaan alustavasti viikon 48 loppupuolella. Perehdytys aloitetaan välittömästi valinnan jälkeen.