Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 2.12.2019 päättänyt:

  • Hyväksyä Parkin erikoisvaraukset.
  • Valita Iida Kuuselan logo juhlavuosilogokilpailun voittajaksi.
  • Hyväksyä edunvalvontajaoston virkistysbudjetin.

Ilmoitusasiat:

  • Kauppakorkeakoulun johtokunnan kokous 22.11.
  • TYYn edustajiston järjestäytymiskokous 27.11.

Lisäksi keskusteltiin yhteistyöstä Kide.App:in kanssa ja yhdistyksen kokouksesta 3.12.

Turussa 2.12.2019

Sihteeri

Aliisa Mäkinen