Päätösluettelo 16/2024 / List of resolutions 16/2024

Turun Kauppatieteiden Ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 29.4.2024 päättänyt:

 • Antaa Speksituottajille läsnäolo- ja puheoikeuden yhdistyksen hallituksen kokoukseen 29.4.2024.
 • Hyväksyä Parkin erikoisvaraukset.
 • Valtuuttaa Holman ja Someron avaamana Speksirangan haun.

Ilmoitusasiat:

 • Alumnitoimikunnan kokous (Martti)

Lisäksi keskusteltiin Pupujaisista ja tulevista kokouksista.

The Board of The Association of the Economic Students in Turku has decided in its meeting on 29.4.2024:

 • To grant the producers of Speksi the right to attend and speak at the Board meeting on 29.04.2024.
 • To approve special reservations for the Parkki.
 • To authorize Holma and Somero to open the application for the skeleton of Speksi.

Announcements:

 • Meeting of the Alumni Committee (Martti)

In addition, Pupujaiset and upcoming meetings were discussed.

Turussa/in Turku 29.4.2024
Sihteeri/Secretary
Minttu Agarth

Päätösluettelo 15/2024 / List of resolutions 15/2024

Turun Kauppatieteiden Ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 22.4.2024 päättänyt:

 • Antaa vapputuottajille läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen hallituksen kokoukseen 22.4.2024.
 • Esittää Lippu-, nauha- ja merkkiohjesäännön päivittämistä kevätkokoukselle.
 • Esittää toimijaryhmäohjesäännön päivittämistä kevätkokoukselle.
 • Hyväksyä kevätkokouksen materiaalit.
 • Antaa nimenkirjoitusoikeudet Speksituottajille Minttu Holmalle ja Emmi Somerolle.
 • Hyväksyä vapputiimin virkistysbudjetin.

Ilmoitusasiat:

 • Porin Kylterit ry:n vuosijuhla (Sääksi)
 • Parkin jälleenhankita-arvo (Ryynänen)

Lisäksi keskusteltiin kevätkokouksesta, kesän kokouksista, Kylluppi-kyselystä ja Mayday Maydemista.

The Board of The Association of the Economic Students in Turku has decided in its meeting on 22.4.2024:

 • To grant the producers of Mayday the right to attend and speak at the Board meeting on 22.04.2024.
 • To propose the annual spring meeting updates to the flag, ribbon, and badge regulations.
 • To propose the annual spring meeting updates to the club regulations.
 • To approve the materials for the annual spring meeting.
 • To grant the producers of Speksi, Mintut Holma and Emmi Somero, the authority to sign.
 • To approve the recreation budget of the Mayday team.

Announcements:

 • Porin Kylterit ry’s annual ball (Sääksi)
 • Replacement value of Parkki (Ryynänen)

In addition, The spring meeting, summer meetings, the Kylluppi survey and Mayday Maydem were discussed.

Turussa/in Turku 22.4.2024
Sihteeri/Secretary
Minttu Agarth

Päätösluettelo 14/2024 / List of resolutions 14/2024

Turun Kauppatieteiden Ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 15.4.2024 päättänyt:

 • Antaa Pikkulaskiaisen 2025 päätuottajalle läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen hallituksen kokoukseen 15.4.2024.
 • Hyväksyä Parkin erikoisvaraukset.
 • Valita kevätkokouksen ajankohdaksi 29.4.2024.
 • Esittää kevätkokoukselle lisätalousarvion.
 • Valtuuttaa von Hintzen avaamaan Pikkulaskiaisen 2025 tuottajahaun.

Ilmoitusasiat:

 • Kuntalaisbailut (Sääksi, Martti)
 • Dekaanistolounas (Sääksi, Martti, Agarth, Vehma)
 • Tilinpäätös (Vesanen)
 • Taloustieteilijöiden klubi ry:n vuosijuhlat (Martti, Vehma)

Lisäksi keskusteltiin toimijaryhmien toiminnan tarkastelusta, kesän valmistujaisjuhlista, vappukulkueesta, Ekonomien opetuspalkinnosta, pupujaisten päivämäärästä, hiilihapotuskoneesta ja Kylluppi-kyselystä.

The Board of The Association of the Economic Students in Turku has decided in its meeting on 15.4.2024:

 • To grant the producer of Pikkulaskiainen 2025 the right to attend and speak at the Board meeting on 15.04.2024.
 • To approve special reservations for the Parkki.
 • Postpone the spring meeting to 29 April at 9:00.
 • To propose to the spring meeting an additional budget.
 • To authorize von Hintze to open the application for the producers of Pikkulaskiainen.

Announcements:

 • Kuntalaisbailut (Sääksi, Martti)
 • Lunch meeting with Deans (Sääksi, Martti, Agarth, Vehma)
 • Financial statement (Vesanen)
 • Taloustieteilijöiden klubi ry:n Annual Ball (Martti, Vehma)

In addition, the activities of clubs, summer graduation celebrations, the May Day parade, the Ekonomit Teaching Award, the date of Pupujaiset, a carbonation machine, and the Kylluppi survey were discussed.

Turussa/in Turku 15.4.2024
Sihteeri/Secretary
Minttu Agarth

Päätösluettelo 13/2024 / List of resolutions 13/2024

Turun Kauppatieteiden Ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 8.4.2024 päättänyt:

 • Hyväksyä Parkin erikoisvaraukset.
 • Valita TuKY-Speksin 2025 tuottajiksi Emmi Someron ja Minttu Holman.
 • Valita syyskokouksen päivämääräksi 5.11.2024

Ilmoitusasiat:

 • Toimarisitsit (Martti)
 • Lex ry:n vuosijuhlat (Immo, Vehma)
 • Kopo-päivät (Vehma)

Lisäksi keskusteltiin Wappusouduista, kahviautomaatista, ohjesäännöistä, Terve Mieli -kyselyn tuloksista ja Speksin taloudellisesta tilanteesta ja lisätalousarviosta.

The Board of The Association of the Economic Students in Turku has decided in its meeting on 8.4.2024:

 • To approve special reservations for the Parkki.
 • To elect Emmi Somero and Minttu Holma as the producers of TuKY-Speksi 2025.
 • To select the date for the autumn meeting as November 5th, 2024.

Announcements:

 • Toimarisitsit (Martti)
 • Lex ry annual ball (Immo, Vehma)
 • Kopo-day (Vehma)

In addition Wappusoudut, the coffee machine, instruction manuals, Terve Mieli Survey results and TuKY-Speksi’s financial situation and additional budget were discussed.

Turussa/in Turku 8.4.2024
Sihteeri/Secretary
Minttu Agarth

Päätösluettelo 12/2024/ List of resolutions 12/2024

Turun Kauppatieteiden Ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 1.4.2024 päättänyt:

 • Hyväksyä Parkin erikoisvaraukset.
 • Hyväksyä pankkikorttiohjesäännön päivityksen.
 • Hyväksyä asiantuntijaelinten palkitsemisohjesäännön päivityksen.
 • Ehdottaa kevätkokoukselle sijoitusomaisuuden hallinnoinnin ohjesäännön ja sijoitussuunnitelman päivitystä.
 • Ehdottaa kevätkokoukselle lisätalousarviota.

Ilmoitusasiat:

 • Syksyn 2024 hermokeskus (Martti)
 • TSE ry:n kokous 26.3. (Sääksi)
 • Terve Mieli -kysely (Vehma)

Lisäksi keskusteltiin Wappusouduista, Profean uudelleenjärjestelyistä, PorKyn vuosijuhlista ja nettisivuprojektin etenemisesta ja aikataulusta.

The Board of The Association of the Economic Students in Turku has decided in its meeting on 1.4.2024:

 • To approve special reservations for the Parkki.
 • To approve the update to the bank card guidelines.
 • To approve the update to the expert institution rewarding guidelines.
 • Propose to the spring meeting an update of the investment asset management guidelines and an investment plan.
 • Propose to the spring meeting an additional budget.

Announcements:

 • Autumn 2024 hermokeskus (Martti)
 • Meeting of TSE ry on March 26th (Sääksi)
 • Terve Mieli Survey (Vehma)

In addition, Wappusoudut, Profea’s reorganization, PorKy’s annual ball, and the progress and schedule of the website project were discussed.

Turussa/in Turku 1.4.2024
Sihteeri/Secretary
Minttu Agarth

Päätösluettelo/List of resolutions 11/2024

Turun Kauppatieteiden Ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 25.3.2024 päättänyt:

 • Antaa vuosijuhlatuottajille läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen hallituksen kokoukseen 25.3.2024.
 • Antaa Pikkulaskiaisen 2024 päätuottajalle läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen hallituksen kokoukseen 25.3.2024.
 • Valitaan vuosijuhlatiimin yrityssuhdevastaaviksi Alex Eränteen, Eino Forsmannin ja Oona Siltalan, AD:ksi Iida Virtasen, viestintävastaava Emmi Suomelan, controlleriksi Karoliina Ruuthin, jatkovastaaviksi Sara Punkarin ja Siru Norosen, fiinitiimiin Leea Heringin ja Fanny Robertsin, kokkarivastaavaksi Timo Saarlon ja sillisvastaaviksi Totte Pajuniemen ja Aleksanteri Sovan.
 • Hyväksyä Kahoot-tilauksen toiminnanjohtajan pankkikortille.
 • Valita Parkin terassin urakoitsijaksi Alpha kiinteistöt.
 • Hyväksyä Tommi Koslosen tarjouksen terassiprojektin vastaavana työnjohtajana.
 • Siirtää kevätkokous ajankohtaan 24.4. klo 10:00.
 • Hyväksyä Tommi Koslosen konsultointisopimuksen tarjouksen.
 • Hyväksyä parkin erikoisvaraukset.

Ilmoitusasiat:

 • Optimi ry:n vuosijuhlat (Vesanen, Iso-Kuortti)
 • Kunniaseuran kokous (Agarth, Sääksi)
 • TSE ry:n viestintätapaaminen (Sääksi)

Lisäksi keskusteltiin Pikkulaskiaisen palautekoonnista, tutoreiden koulutuspäivästä, toimarisitseistä, Pikkulaskiaisesta, Vapun nakeista ja PorKyn vuosijuhlista.

The Board of The Association of the Economic Students in Turku has decided in its meeting on 25.3.2024:

 • To grant the Hosts of the Annual Ball producers the right to attend and speak at the Board meeting on 25.03.2024.
 • To grant the producer of Pikkulaskiainen the right to attend and speak at the Board meeting on 25.03.2024.
 • To elect Alex Eränne, Eino Forsmann and Oona Siltala as the head of corporate relations, Ida Virtanen as the AD, Emmi Suomela as the head of communications, Karoliina Ruuth as the controller, Sara Punkari and Siru Noronen and the head of an afterparty, Leea Hering and Fanny Roberts as the head of ball, Timo Saarlo as the head of cocktail event, Totte Pajuniemi and Aleksanteri Sova as the head of sillis of the 74th annual ball of Turun KY.
 • To approve the annual subscription of Kahoot on the Executive Director’s bank card.
 • Elect Alpha Kiinteistöt as your contractor for the Parkki Terrace.
 • Postpone the spring meeting to 24 April at 10:00.
 • To accept the offer from Tommi Koslosen for a consultancy contract to Parkki.
 • To approve special reservations for the Parkki.

Announcements:

 • Optimi ry annual ball (Vesanen, Iso-Kuortti)
 • The Honor Society meeting (Agarth, Sääksi)
 • TSE’s communication meeting (Sääksi)

In addition, the feedback summary of Pikkulaskiainen, tutor training day, Toimarisitsit, Pikkulaskiainen, May Day volunteering and PorKy annual ball were discussed.

Turussa/in Turku 25.3.2024
Sihteeri/Secretary
Minttu Agarth