Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 25.11.2019 päättänyt:

 • Hyväksyä Parkin erikoisvaraukset.
 • Valita TuKY Corporate Relations -tiimiin vuodelle 2020 Henrikki Pennasen, Kaisla Ylöniemen, Essi Malinin, Alina Nikulan, Oskari Koskelan ja Teemu Masteen.
 • Hyväksyä ulkoasiainjaoston virkistysbudjetin.
 • Hyväksyä liitteet yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen.
 • Valtuuttaa Ahola ja Lehojärvi avaamaan CIAn ja EVAn haut.

Ilmoitusasiat:

 • Saranpää ja Snygg neuvottelussa Risto-Matti Vaheen kanssa 6.11.
 • TYYn edustajistovaalit 2019
 • Tähtinen ja Elomäki kylterivaikuttajien tapaamisessa 7.11.
 • Leppänen ja Lehojärvi Pörssi ry:n vuosijuhlilla 8.11.
 • Porthanin kulkue ja TYYn vuosijuhlat 9.11.
 • Saranpää ja A. Mäkinen TSE:n 70v. juhlavuoden suunnittelupalaverissa 11.11.
 • Turun KY:n hallitusgrilli 11.11. ja syyskokous 12.11.
 • Kauppakorkeakoulun dekaani valittu

Turussa 25.11.2019

Sihteeri

Aliisa Mäkinen