Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 23.3.2020 päättänyt:

  • Hyväksyä Parkin erikoisvaraukset.

Ilmoitusasiat:

  • KPV:n kokous 23.3.2020
  • Alumnitoimikunnan kuulumiset

Lisäksi keskusteltiin tutorkoulutuksesta, mielenterveyskyselystä, vapun siirtämisestä, speksin siirtämisestä, TuKYn toiminnasta karanteenin aikana, yhteydenotosta nettisivuista ja kevätkokouksesta ja ohjesäännöistä.

Turussa 23.3.2020

Sihteeri

Aliisa Mäkinen