Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 14.11.2022 päättänyt:

  • Myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden vuoden 2023 hallitukselle hallituksen kokouksiin loppuvuodeksi.
  • Valtuuttaa Luukkalan avaamaan viestintätiimin haun.
  • Hyväksyä Parkin erikoisvaraukset.

Ilmoitusasiat:

  • TYYn vuosijuhlat 12.11. (Huotari)
  • Turun KY:n syyskokous 8.11. (Luukkala)
  • TYYn edustajistokokous 9.11. (Perttula, Toivola)
  • Ohjauspalaveri (Rantala)

Lisäksi keskusteltiin viestintätiimin tehtäväjaosta viestintävastaavan poissaollessa ja uuden hallituksen perehdytyksestä.

Turussa 14.11.2022
Sihteeri
Elle Luukkala