Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 15.8.2022 päättänyt:

  • Myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden Pikkulaskiaisen controllerille hallituksen kokoukseen 15.8.2022.
  • Hyväksyä toiminnanjohtajan 1. periodin päivystysajat.
  • Hyväksyä Pikkulaskiaisen virkistysbudjetin.
  • Hyväksyä henkilövalintojen ohjeen.

Ilmoitusasiat:

  • Perttula maisterien ensimmäisessä illassa 10.8.
  • Speksin tulos (Rantala)
  • Opiskelijavalintatoimikunta (Rantala)

Lisäksi keskusteltiin vaihto-opiskelijoiden roolista perehdytysviikolla, mielenterveyskyselyn tuloksista, orientaatioviikosta ja tutorointikatsauksesta.

Turussa 15.8.2022

Sihteeri

Elle Luukkala