KOKOUSKUTSU: Turun KY:n syyskokous 8.11.2022 klo 16:30

Hyvä Turun KY:n jäsen!

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry järjestää sääntömääräisen syyskokouksen tiistaina 8.11.2022 klo 16:30 Turun kauppakorkeakoulun Osuuskauppasalissa. Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Kokouksessa äänivaltaisia ovat kaikki yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Omaa äänioikeuttaan voi käyttää vain paikan päällä kokouksessa. Kokousta voi seurata myös livestreamin kautta, mutta etänä ei siis ole mahdollista äänestää. 

Kokouksessa esitetään hyväksyttäviksi sääntömääräisinä Turun KY:n talousarvio, toimintasuunnitelma, liittymis- ja
jäsenmaksu, tilintarkastajien valinta ja kunniaseuran kokoonpano vuodelle 2023. Lisäksi esitetään hyväksyttäviksi päivitetty toimihenkilöohjesääntö ja uusi asiantuntijaelin tutortiimi.  

Syyskokouksessa valitaan myös yhdistyksen hallitus vuodelle 2023. Ennakkoon ehdokkaaksi ilmoittautuneet ja heidän vastauksensa ennakkokysymyksiin voit lukea Turun KY:n nettisivuilta. Ehdolle voi asettua kuitenkin vielä itse syyskokouksessa sekä Elovena-salissa järjestettävässä hallitushaastattelussa maanantaina 7.11.2022 klo 17:15. Hallitushaastattelussa ei voi asettua ehdolle etänä. Hallitukseen hakijat saapuvat paikan päälle Osuuskauppasaliin ja kuntalaiset voivat seurata tilaisuutta ja esittää kysymyksiä joko paikan päältä tai livestreamin kautta. Linkki streamiin julkaistaan Facebookin kautta Turun KY:n syyskokous ja HalVa-tapahtumassa. Jos haluat tietää lisää hallituksen pesteistä, osallistu huomenna 2.11. Bar Montun Halva-aftereille klo 16 alkaen.

Mikäli olet estynyt pääsemään paikan päälle hallitusvalintaan, mutta haluat kuitenkin asettua ehdolle etänä, on tämä mahdollista ilmoittamalla tästä hallituksen puheenjohtajalle sähköpostilla viimeistään ma 7.11. klo 23:59 mennessä. Etänä ehdolle ilmoittautuneelle tarjotaan mahdollisuus osallistua kokoukseen Zoomin tai vastaavan alustan kautta. Suosittelemme kuitenkin ensisijaisesti paikan päällä vaaliin osallistumista.

Ote yhdistyslaista:
Hallitus tai yhdistyksen kokous voi päättää, että yhdistyksen kokoukseen saa osallistua 1–3 momentissa säädetyn lisäksi postin taikka tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhdistyksen kokousta tai kokouksen aikana, jollei säännöissä rajoiteta tai kielletä tällaisen osallistumiskeinon tarjoamista. Hallitus tai yhdistyksen kokous voi päättää, että tässä momentissa tarkoitetulla tavalla voi käyttää vain osaa jäsenen oikeuksista ja että oikeutta voi käyttää vain sen päättämällä tavalla, jollei säännöissä toisin määrätä.

Kokouksen nopeuttamiseksi liitteisiin tulee perehtyä huolellisesti jo ennen kokousta ja mahdolliset muutosesitykset ja kysymykset miettiä etukäteen. Syyskokouksessa hallitushakijoiden esittäytymisaika on rajattu tarkoin, minkä takia kannustamme esittämään yleisökysymykset ehdokkaille jo hallitushaastattelussa kokousta edeltävänä maanantaina. Epäselvissä tilanteissa kysymyksiä voi ja kannattaa esittää jo etukäteen hallituksen puheenjohtajalle Juho Perttulalle (puheenjohtaja@tuky.fi).

Kokouksen liitteet on lähetetty KY-Aktiivi sähköpostilistalle.

Syyskokous on tilaisuutesi vaikuttaa, joten tervetuloa käyttämään ääntäsi syyskokoukseen ensi viikolla!