Turun KY:n HalVa 2020

Yleistä infoa

Hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen, jaostojen ja muiden toimielinten toimintaa, huolehtia yhdistyksen hallinnosta sekä valvoa Turun KY:n ja sen jäsenten etuja sekä voimassaolevien sääntöjen noudattamista. Hallitus valmistelee asioita yhdistyksen kokouksen päätettäväksi sekä omalta osaltaan toimeenpanee näiden kokouksien päätöksiä. Hallitus pitää yhteyttä yhdistyksen eri sidosryhmiin kuten Turun kauppakorkeakouluun, Turun yliopiston ylioppilaskuntaan, Suomen ekonomiliittoon sekä muihin opiskelijayhteisöihin ympäri Suomen.

Aikataulu:

– Su 1.11. klo 23:59: deadline ennakkohaun vastauksille.

– Ma 2.11. ilmoittautuneet ehdokkaat vastauksineen julkaistaan Turun KY:n nettisivuilla.

– Ke 4.11. klo 15:00: AfterWork TuKYh edition.

– Ma 9.11. klo 16:15: Hallitushaastattelut, Osuuskauppasali.

– Ti 10.11. klo 16:15: Syyskokous ja hallituksenvaihto, Vierailukeskus Joki.

Hallitushakijalle varattavia päivämääriä

– 16.11. Hallituksen ensimmäinen koulutusilta

– 23.11. Hallituksen toinen koulutusilta

– 30.11. Hallituksen kolmas koulutusilta

– 18.-20.12. Hallituksen koulutusviikonloppu

Hakuohjeistus

Syyskokouksessa valitaan yhdistyksen hallitus vuodelle 2021 sekä taloustoimikunnan puheenjohtaja. Luottamustoimet alkavat 01.01.2020 ja kestävät vuoden, pl. taloustoimikunnan puheenjohtajan tehtävä, joka on kaksivuotinen. Haku on nyt alkanut ja hakea voivat kaikki Turun KY:n jäsenet.

Halukkaiden on erittäin suositeltavaa vastata etukäteen asetettuihin kysymyksiin. Kysymykset ja vastaukset julkaistaan Turun KY:n nettisivuilla, jotta koko jäsenistö pääsee perehtymään ehdokkaisiin etukäteen. Voit halutessasi vastata useamman kuin yhden sektorin kysymyksiin. Vastaukset tulee lähettää osoitteeseen viestinta@tuky.fi sunnuntaihin 1.11. klo 23:59 mennessä. Viestiin tulee myös liittää edustava valokuva hakijasta, joka julkaistaan vastausten yhteydessä.

On myös suositeltavaa osallistua ennakkohaastatteluihin ns. hallitusgrillissä maanantaina 9.11. klo 16.15 Osuuskauppasalissa. Ehdolle voi kuitenkin asettua vielä itse syyskokouksessa tiistaina 10.11. klo 16.15.

Asettumalla ehdolle jo etukäteen annat äänestäjille mahdollisuuden tutustua sinuun ennakkovastaustesi ja haastatteluiden perusteella, sillä itse syyskokouksessa ehdokkaiden esittelyaika on aikarajoitteen vuoksi erittäin lyhyt.

Jos mielessä on kysymyksiä hallitustyöskentelystä yleisesti, hakuprosessista, sektoreiden työtehtävistä tai muusta, muista saapua paikalle After workiin hallitushaun infotilaisuuteen Seurusteluravintola Fredrikiin keskiviikkona 4.11. klo 16.30 alkaen.

Lisäksi kysymyksiä voi milloin tahansa lähettää hallituksen puheenjohtaja Kalle Kahanpäälle (puheenjohtaja@tuky.fi).

Sektorit

Hakijoiden vastaukset ennakkokysymyksiin

Hakijat

Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Sosiaalipoliittinen vastaava

Vapaa-ajan vastaava

Kuntamestari

NESU-vastaava

Liikuntavastaava

Kulttuuri- ja perinnevastaava

Viestintävastaava

Kansainvälisten asioiden vastaava

Taloustoimikunnan puheenjohtaja

Kokousmateriaalit

Kokouskutsu

Lähetetty KY-Aktiivi-maililistalle 2.11.2020.

Hyvä Turun KY:n jäsen,

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry pitää sääntömääräisen syyskokouksensa tiistaina 10.11.2019 klo 16:15 Vierailukeskus joessa osoitteessa Lemminkäisenkatu 12b. Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Kokouksessa äänivaltaisia ovat kaikki yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Omaa äänioikeutta voi käyttää paikan päällä kokouksessa tai poikkeuksellisesti valtuuttamalla toisen Turun KY:n jäsenen asiamieheksi käyttämään omaa ääntään. 

Kokouksessa esitetään hyväksyttäviksi Turun KY:n talousarvio vuodelle 2021, toimintasuunnitelma vuodelle 2021 sekä kunniaseuran kokoonpano vuodelle 2021.

Ennakkoilmoittautuminen

Edunkunnan päättämän lain väliaikaisesta poikkeamisesta yhdistyslaista nojalla yhdistyksen hallitus voi päättää, että yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ennakkoilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta. Tällöin kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä. Turun KY:n jäsenten on ennakkoilmoittauduttava kokoukseen maanantaihin 9.11.2020 klo 18:00 mennessä. Ilmoittautuminen tapahtuu seuraavan linkin kautta: https://www.lyyti.fi/reg/Turun_KYn_syyskokous_2020_6801. Syyskokoukseen voi siis osallistua ainoastaan ennakkoilmoittautumalla määräaikaan mennessä. Tämän jälkeen osallistuminen ei ole enää mahdollista.

Valtuuttaminen

Edellä mainitun lain mukaan yhdistyksen hallituksen päätöksellä voidaan myös sallia, että asiamies voi edustaa yhtä tai useampaa jäsentä yhdistyksne kokouksessa käyttäen myös näiden äänivaltaa. Turun KY:n syyskokouksessa yksi ennakkoilmoittautunut asiamies voi edustaa itsensä lisäksi enintään kolmea muuta Turun KY:n jäsentä. Valtuuttaminen tapahtuu lähettämällä allekirjoitettu valtakirja sähköpostitse osoitteeseen info@tuky.fi viimeistään kokouspäivään tiistaihin 10.11.2020 klo 12:00 mennessä tai tuomalla allekirjoitettu valtakirja tulostettuna paikan päälle kokoukseen. Valtakirjapohja löytyy kokouskutsun liitteenä.

Syyskokouksessa valitaan myös hallitus vuodelle 2020 sekä taloustoimikunnan puheenjohtaja. Ennakkoon ehdokkaaksi ilmoittautuneet ja heidän vastauksensa ennakkokysymyksiin voit lukea osoitteesta tuky.fi/hakijat. Ehdolle voi asettua kuitenkin vielä itse syyskokouksessa sekä maanantaina 9.11.2019 klo 16.15 järjestettävässä hallitushaastattelussa. Hallitukseen hakijat saapuvat paikan päälle Osuuskauppasaliin, ja muu jäsenistö voi seurata tilaisuutta ja esittää kysymyksiä livestreamin kautta, jonka linkki jaetaan Facebookin kautta Turun KY:n syyskokous ja HalVa -tapahtumassa. Hallitushaastattelun lisäksi myös syyskokouksesta järjestetään livestream. Tarkempi ohjeistus julkaistaan samaisessa tapahtumassa tämän viikon aikana. 

Kokouksen nopeuttamiseksi liitteisiin tulee perehtyä huolellisesti jo ennen kokousta ja mahdolliset muutosesitykset ja kysymykset miettiä etukäteen. Syyskokouksessa ehdokkaiden esittäytymisaika on rajattu tarkoin, minkä takia kannustankin teitä esittämään yleisökysymykset ehdokkaille jo hallitushaastattelussa kokousta edeltävänä maanantaina. Epäselvissä tilanteissa kysymyksiä voi esittää jo etukäteen hallituksen puheenjohtajalle Kalle Kahanpäälle.

Liitteet löytyvät KY-aktiivi-sähköpostilistalle lähetetystä kokouskutsusta:

LIITE 1 – Talousarvio vuodelle 2020
LIITE 2 – Toimintasuunnitelma vuodelle 2021
LIITE 3 – Kunniaseuran kokoonpano vuodelle 2021
LIITE 4 – Valtakirja syyskokoukseen

LIITE 5 – Esityslista

Syyskokous on sinun tilaisuutesi vaikuttaa, tulethan siis paikalle käyttämään ääntäsi!

Kuntalaisterveisin

Kalle Kahanpää
Hallituksen puheenjohtaja

Esityslista

Aika: Tiistai 10.11.2020 klo 16.15 Paikka: Vierailukeskus Joki, Lemminkäisenkatu 12b

1. Kokouksen avaus 

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

3. Kokouksen puheenjohtajan valinta 

4. Ääntenlaskijoiden, pöytäkirjantarkastajien ja sihteerin valinta 

5. Esityslistan hyväksyminen 

6. Ilmoitusasiat  

7. Liittymis- ja jäsenmaksun suuruudet vuonna 2020

8. Talousarvio vuodelle 2021 (Liite 1) 

9. Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 (Liite 2) 

10. Kunniaseuran kokoonpano vuodelle 2021 (Liite 3) 

11. Vuoden 2021 hallituksen puheenjohtajan vaali 

12. Vuoden 2021 hallituksen jäsenten lukumäärä ja vastuualueet 

13. Vuoden 2021 hallituksen jäsenten vaali 

14. Vuoden 2021 tilintarkastajan vaali 

15. Muut mahdolliset esille tulevat asiat 

16. Kokouksen päättäminen