Turun KY:n HalVa 2022

Yleistä infoa

Hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen, jaostojen ja muiden toimielinten toimintaa, huolehtia yhdistyksen hallinnosta sekä valvoa Turun KY:n ja sen jäsenten etuja sekä voimassaolevien sääntöjen noudattamista. Hallitus valmistelee asioita yhdistyksen kokouksen päätettäväksi sekä omalta osaltaan toimeenpanee näiden kokouksien päätöksiä. Hallitus pitää yhteyttä yhdistyksen eri sidosryhmiin kuten Turun kauppakorkeakouluun, Turun yliopiston ylioppilaskuntaan, Suomen ekonomiliittoon sekä muihin opiskelijayhteisöihin ympäri Suomen.

Aikataulu:

– Su 30.10. klo 23:59: deadline ennakkohaun vastauksille.

– Ma 31.10. ilmoittautuneet ehdokkaat vastauksineen julkaistaan Turun KY:n nettisivuilla.

– Ke 2.11. klo 16:00: AfterWork TuKYh edition.

– Ma 7.11. klo 17:15: Hallitushaastattelut, Elovena-sali.

– Ti 8.11. klo 16:30: Syyskokous ja hallituksenvaihto, Osuuskauppasali.

Hallitushakijalle varattavia päivämääriä

– 14.11. Hallituksen ensimmäinen koulutusilta

– 21.11. Hallituksen toinen koulutusilta

– 28.11. Hallituksen kolmas koulutusilta

– 16.-18.12. Hallituksen koulutusviikonloppu

Hakuohjeistus

Syyskokouksessa valitaan yhdistyksen hallitus vuodelle 2023. Luottamustoimet alkavat 01.01.2023 ja kestävät vuoden. Haku on nyt alkanut ja hakea voivat kaikki Turun KY:n jäsenet.

Halukkaiden on erittäin suositeltavaa vastata etukäteen asetettuihin kysymyksiin. Kysymykset ja vastaukset julkaistaan Turun KY:n nettisivuilla, jotta koko jäsenistö pääsee perehtymään ehdokkaisiin etukäteen. Voit halutessasi vastata useamman kuin yhden sektorin kysymyksiin. Vastaukset tulee lähettää osoitteeseen viestinta@tuky.fi sunnuntaihin 30.10. klo 23:59 mennessä. Viestiin tulee myös liittää edustava valokuva hakijasta, joka julkaistaan vastausten yhteydessä.

On myös suositeltavaa osallistua ennakkohaastatteluihin ns. hallitusgrillissä maanantaina 7.11. klo 17:15 Elovena-salissa. Ehdolle voi kuitenkin asettua vielä itse syyskokouksessa tiistaina 8.11. klo 16.30 Osuuskauppasalissa.

Asettumalla ehdolle jo etukäteen annat äänestäjille mahdollisuuden tutustua sinuun ennakkovastaustesi ja haastatteluiden perusteella, sillä itse syyskokouksessa ehdokkaiden esittelyaika on aikarajoitteen vuoksi erittäin lyhyt.

Jos mielessä on kysymyksiä hallitustyöskentelystä yleisesti, hakuprosessista, sektoreiden työtehtävistä tai muusta, muista saapua paikalle After workiin hallitushaun infotilaisuuteen Bar Monttuun keskiviikkona 2.11. klo 16.00 alkaen.

Lisäksi kysymyksiä voi milloin tahansa lähettää hallituksen puheenjohtaja Juho Perttulalle (puheenjohtaja@tuky.fi).

Sektorit

Hakijoiden vastaukset ennakkokysymyksiin

Hakijat

Puheenjohtaja

Pihla Koski

Pihla Koski

Nimi ja vuosikurssi:
Pihla Koski, kolmas vuosikurssi

Aktiivisuutesi Turun KY:llä ja muut aiemmat luottamustoimet:
Aloitin Turun KY:n toiminnassa heti pupuvuonnani toimimalla Edunvalvontajaoston tiedottajana ja samana vuonna toimin myös TSE-listan vaalikoordinaattorina. Viime vuonna toimin myös tutorina. Nykyään toimin TSE-listan varaedaattorina ja viestintävastaavana. Tänä vuonna
olen toiminut TuKYn hallituksessa sosiaalipoliittisena vastaavana, eli olen toiminut Edunvalvontajaoston puheenjohtajana, vetänyt Terve Mieli -hanketta sekä ollut vastuussa tutoroinnista.

Ensi vuoden suunnitelmasi (ts. muut mahdolliset päällekkäiset projektit):
Minulla ei ole ensi vuodelle suunnitteilla päällekkäisiä projekteja.

1. Minkälainen johtaja olet ja mitkä ovat mielestäsi Turun KY:n puheenjohtajan tärkeimmät tehtävät?

Turun KY:n puheenjohtajan yksi tärkeimmistä tehtävistä on hallituksen ja
työntekijöiden tukeminen heidän omissa pesteissään. Puheenjohtajan tulee olla
kiinnostunut siitä, miten jokaisella sektorilla menee, mitkä ovat heidän tulevan
vuotensa kehityskohtia ja miten jokainen hallituslainen ja työntekijä ylipäätään
voi. Puheenjohtajana haluan olla henkilö, jolle on helppo tulla juttelemaan asiasta
kuin asiasta. Kun muiden hallituksen jäsenten ja työntekijöiden hommat pyörivät, se helpottaa puheenjohtajan roolia koko yhdistyksen toiminnan pyörittäjänä. TuKYn puheenjohtaja on vastuussa myös siitä, miltä TuKY näyttää ulospäin. Puheenjohtajan tulee siis olla valmis edustamaan TuKYä ja olemaan kuntalaisten äänitorvi eri sidosryhmille.

Johtajana pyrin ennen kaikkea olemaan helposti lähestyttävä, koska se luo
pohjan kaikelle kommunikaatiolle. Koen johtamiseni perustuvan siihen, että
seurassani myös vitsi lentää, mutta kun tehdään, niin tehdään täysillä ja
keskitytään itse asiaan. Koen olevani myös hyvä alainen ja mielestäni se ennen
kaikkea luo pohjaa johtajuudelle. TuKYn puheenjohtajan tulee olla nopea
ongelmanratkaisija ja omata hyvät organisointitaidot, ja juuri näitä ominaisuuksia omasta johtajuudestani ja persoonastani löytyy.

Mielestäni johtajana voi olla helppoakin kuvailla itseään, mutta on myös tärkeää
tiedostaa se, miltä oma johtaminen oikeasti näyttää ulkopuolelle ja miten ne henkilöt joiden esihenkilönä olet toiminut näkevät sinut johtajana. Kehittymisen kannalta koen yhtenä parhaana keinona palautteen keräämisen, ja siksi toteutin syksyllä tutoreille palautekyselyn, jossa keräsin muun palautteen lisäksi kommentteja omasta johtamisestani. Mielestäni nämä seuraavat kommentit tiivistävät sen, millainen johtaja pyrin olemaan:
“Sopivan topakka tarpeen tullen ja auktoriteetin omaava, mutta samalla todella rento, rempseä ja avulias. Todella helposti lähestyttävä ja apua ja vastauksia sai aina tarvittaessa.”
“Koko ajan koki, että Pihlaa voi lähestyä ihan missä tahansa asiassa ja oli
uskomaton tuki meille tutoreille! Koko ajan huolehti meistä ja varmisti, että kaikki
on kartalla.”

2. Mitkä koet Turun KY:n suurimpina vahvuuksina ja heikkouksina verrattuna muihin vastaaviin opiskelijajärjestöihin Suomessa?

Tavoitteenamme on olla eturivin opiskelijajärjestö, edelläkävijä. Mielestäni
olemme tässä onnistuneet ja Turun KY onkin yksi ammattimaisimmista ja
kehittyneimmistä opiskelijajärjestöistä koko Suomessa, ei vain kylterijärjestöjen
saralla.

Ensimmäisenä vahvuutena haluan mainita edunvalvontamme tason. Teemme laajaa vaikuttamista eri toimielimissä opiskelijoidemme edun ajamiseksi ja meillä on todella hyvät välit kauppakorkeaan – näin ei ole kaikilla järjestöillä, joten koen tämän olevan ehdoton vahvuus. Kauppakorkea haluaa tukea meitä toiminnassamme ja meillä on heidän suuntaansa avoin keskusteluyhteys. Edunvalvontaan liittyen täytyy ehdottomasti nostaa esiin myös Terve Mieli -hankkeemme, jonka myötä mielenterveysasioita on rohkeasti nostettu tapetille ja keskustelukulttuuria mielenterveyden ympärillä ollaan saatu kehitettyä.

Vahvuutena nostaisin esiin myös sen, että olemme taloudellisesti riippumattomia. Meillä on suuri sijoitusvarallisuus ja omistamme oman kiinteistön ja baarin. Jo yksinään oma kiinteistö, eli Parkki, on meille todella suuri vahvuus, sillä emme lähtökohtaisesti joudu käyttämään varojamme tilojen vuokraamiseen muualta. Olemme vahvassa asemassa taloudellisen tilanteemme myötä, ja se mahdollistaa toiminnan jatkuvan kehittämisen ja kasvattamisen. Haluan nostaa esiin myös toimintamme laajuuden ja laadukkuuden. Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle jotakin, ja mielestäni onnistumme siinä. Toimijamme järjestävät erilaisia, laadukkaita tapahtumia niin sitseistä kulttuurielämyksiin kuin puhujatapahtumista urheiluun. Toiminta kehittyy jatkuvasti. Ylipäätään toiminnassamme korostuu korkea yhteisöllisyyden taso.

Konkreettisia kehityskohtia haluan nostaa esiin kaksi. Ensimmäisenä nostan esiin palautteen antamisen. TuKYllä ei tällä hetkellä ole nettisivuilla mahdollisuutta antaa palautetta, kun taas vastaavilla kylterijärjestöillä, esimerkiksi Aallon KY:llä ja Tampereen Boomilla tällainen mahdollisuus löytyy. Molempien näiden järjestöjen sivuilla on mahdollisuus antaa palautetta toiminnasta joko nimellisenä tai anonyyminä. Tämä on asia, jota itse haluaisin puheenjohtajana kehittää. Mielestäni kuntalaisten palaute on kultaakin kalliimpaa, ja tarjoamalla kunnon palautekanava saataisiin toivottavasti palaute siirtymään pois Jodelista sellaiseen kanavaan, jossa palaute olisi asiallista ja sen pohjalta saataisiin oikeasti kehitettyä toimintaa. Nettisivuilla oleva palautekanava on myös huomattavasti matalamman kynnyksen kanava, kuin esimerkiksi suoraan sähköpostilla annettava palaute.

Toisena kehityskohtana nostan esiin tietoturvan ja erityisesti nettisivuiltamme löytyvän tietosuojaselosteen sekä sen, että nettisivulle tultaessa ei kysytä hyväksytkö evästeet. Nykymaailmassa tietoturva on niin suuri asia, että TuKYn tulee kiinnittää siihen erityistä huomiota, jotta niin sanotusti turvaamme oman selustamme. Mitä tulee evästeisiin, menitpä lähes minkä tahansa muun kylterijärjestön nettisivuille, evästeistä kysytään ja käyttäjän täytyy joko hyväksyä tai hylätä ne. Meillä tätä ei kysytä ollenkaan, mikä ei ole GDPR-asetuksen mukaista. Asiaa on Suomessa puitu ja vuonna 2020 on linjattu apulaistietosuojavaltuutetun toimesta, että evästesuostumus tulee pyytää. Asia tulee siis TuKYllä korjata pikimmiten GDPR:n mukaiseksi. Mitä tulee tietosuojaselosteeseemme, se on päivitetty viimeksi vuonna 2018 eli se sisältää auttamatta vanhentunutta tietoa. Monella muulla järjestöllä tietosuojaseloste löytyy myös helposti esimerkiksi sivun alalaidasta, kun taas TuKYllä joudut seikkailemaan Dokumentit-välilehdellä, jotta löydät sen. Tietosuojaseloste tulee siis myös päivittää pikimmiten ja helpottaa sen löydettävyyttä nettisivuillamme.

3. Mitkä ovat Turun KY:n ensisijaiset kehityskohteet seuraavien kahden vuoden aikana?

Tärkeimmät kehityskohteet seuraaville kahdelle vuodelle ovat mielestäni Code of TuKYn vakauttaminen päätöksenteon pohjaksi, esteettömyyden lisääminen sekä tapahtumatuotannon järkevöittäminen.

Koen, että seuraavat kaksi vuotta ovat tärkeässä roolissa siinä, miten Code of TuKY saadaan kunnolla jalkautettua ja stabiloitua osaksi yhdistyksemme arkea. Code of TuKYn tulee olla kaiken päätöksenteon pohjana ja sen asettamien tavoitteiden ja arvojen eteen tulee tehdä konkreettisia toimenpiteitä. Tänä vuonna jalkauttamisessa on päästy hyvään alkuun esimerkiksi kouluttamalla dokumenttia kaikille toimijoille. Tärkeä askel oli myös se, että heti orientaatioviikolla uudet puput saivat kuulla dokumentista ja näin se saatiin heti alussa osaksi uusien opiskelijoiden normaalia TuKY-arkea. Kouluttamista tulee jatkaa seuraavan kahden vuoden aikana ja luonnollisesti myös tulevina vuosina.

Koen tärkeäksi sen, että dokumentin pohjalta tehdään konkreettisia uudistuksia. Esimerkiksi dokumentissa korostetaan eettisinä periaatteinamme yhdenvertaisuutta, edistyksellisyyttä ja uudistumishalukkuutta. Itselleni tärkeänä teemana näiden pohjalta nousee esteettömyys, jonka kanssa koen TuKYllä olevan vielä pitkä tie kuljettavana. Seuraavien kahden vuoden aikana haluaisin, että Parkin hissin korjaamisesta tehtäisiin selvitys ja yhteistyössä kuntamestarin ja muiden toimijoiden kanssa pohdittaisiin, miten hissi saataisiin käyttöön niin, että se ei mene heti uudestaan rikki. Koen, että Parkin esteettömyyden lisääminen on todella suuri tekijä koko yhdistyksen esteettömyyteen, koska valtava määrä toiminnastamme tapahtuu nimenomaan Parkilla. Pienempiä askelia esteettömyyden eteen voidaan ottaa myös jo heti ensi vuonna: esimerkiksi tapahtumateksteihin voitaisiin tehdä lisäys, jossa kerrottaisiin, onko tila esteetön. Koen, että tämänkaltaiset uudistukset ovat niitä asioita, jotka tekisivät TuKYstä yhä edistyksellisemmän, avoimemman ja tasa-arvoisemman. Puheenjohtajana ensi vuonna haluaisin siis viedä TuKYä vielä yhä monipuolisempaan suuntaan, jossa oikeasti kaikille olisi toiminnassa paikka.

Koronan jälkimainingeissa tapahtumantuotanto TuKYllä on normalisoitunut ja monet ovatkin huomanneet, että tapahtumia on enemmän kuin niissä ehtii käydä. Osa tapahtumista on tästä johtuen kärsinyt yleisökadosta. Yhdessä vapaa-ajanvastaavan ja muiden toimijoiden kanssa seuraavien kahden vuoden aikana tapahtumatuotantoa tulee järkevöittää. Toimijoita tulee esimerkiksi kannustaa enemmän yhteistapahtumiin sekä siihen, että jokainen toimija tarkastelee kriittisesti omia tapahtumiaan ja pohtii, mitkä on järkevää järjestää. Myös Hermokeskus-varauskalenteri tulee käydä tarkasti toimijoiden kanssa läpi ja miettiä, tehtäisiinkö esimerkiksi rajaus, jossa samana päivänä voi järjestää päiväja iltatapahtuman, mutta ei kahta tapahtumaa samaan aikaan, jolloin kävijöitä todennäköisemmin riittäisi kaikkiin tapahtumiin.

4. Turun KY:llä on vahvaa edunvalvontaa sekä paikallisesti, että kansallisesti. Mitkä näet olevan Turun KY:n Edunvalvonnan tärkeimmät painopisteet ja aiheet tulevana vuonna?

Edunvalvonnassa tänä vuonna TuKYssä pinnalla ovat olleet erityisesti tentteihin, kurssiarviointeihin, hybridiopetukseen ja opettajien kanssa kommunikointiin liittyvät kysymykset. Koen siis, että tulevana vuonna yksi suuri painopiste tulee olemaan edelleen siinä, miten opetuksessa palaudutaan normaaliin koronan jälkeen sekä siinä, miten varmistamme sen, että jokaista opiskelijaa kohdellaan yhdenvertaisesti jokaisen opettajan toimesta. Edunvalvontajaosto on tänä vuonna jo välittänyt kuntalaisten palautetta aiheista eteenpäin ja tehnyt töitä sen eteen, että kurssien toimintatapoihin saadaan konkreettisia muutoksia. Olemme tarttuneet sellaisiin ongelmiin, jotka ovat nousseet pintaan erityisesti nyt palatessamme takaisin kampukselle – olemme esimerkiksi lausuneet siitä, millä perusteella kielten kursseilta pitäisi saada olla ensimmäiseltä luennolta pois ilman, että tippuu kurssilta. Puheenjohtajana haluan jatkaa tätä työtä ja varmistaa sen, että jokainen opiskelija viihtyy koulussamme ja kokee saavansa reilua kohtelua.

TuKYn puolella nostaisin esiin myös sen, että uutta strategiaa tulee alkaa valmistella tuleville vuosille. Ensi vuoden toimintasuunnitelmankin mukaisesti nykyisen strategian toimivuudesta tulee tehdä selvitys ja aloittaa valmistelut uudesta strategiasta selvityksen pohjalta – mikä on koettu hyvänä ja toimivana, mihin kaivataan muutosta tai mitä strategiaan tulisi lisätä? Strategiatyössä tulee hyödyntää sekä nykyisten että vanhojen kuntalaisten asiantuntemusta ja mielipiteitä.

TYYn puolelta tärkeänä asiana ensi vuonna esiin nousee edustajistovaalit. Toimin itse viime vaaleissa TSE-listan vaalikoordinaattorina ja saavutimme vaalivoiton. Ensi vuonna TuKYn ja puheenjohtajan tulee aktiivisesti olla mukana varmistamassa TSE-listan edustus vaaleissa ja pyrkiä ensi vuonnakin vaalivoittoon, jotta kauppakorkealaisten edustus varmistetaan myös TYYn puolella.

Kansallisella tasolla nostaisin esiin sen, että Suomen Ekonomit valmistelee tällä hetkellä jäsenyysmallien uudistusta. Pinnalla on myös mahdollisuus opiskelijoiden suorajäsenyyteen, jossa opiskelija voisi liittyä suoraan Suomen Ekonomien jäseneksi kuulumatta TuKYyn. TuKYn pitää olla mukana lausumassa aiheesta sekä pitää huolta siitä, että jos muutoksia jäsenyysmalleihin tehdään, voidaan silti varmistaa se, että TuKYyn edelleen halutaan liittyä ja emme menetä jäseniämme.

Puheenjohtaja tekee TuKYssä ja muissa toimielimissä laajaa edunvalvontatyötä ja mielestäni edunvalvonnan toteutuminen varmistetaan sujuvalla kommunikaatiolla etenkin koulutuspoliittisten ja sosiaalipoliittisten vastaavien, varapuheenjohtajan ja Edunvalvontajaoston kanssa. Puheenjohtajan tulee herkällä korvalla kuunnella jäsenistöltä tulevaa palautetta ja viedä sitä rohkeasti eri toimielimissä eteenpäin esimerkiksi johtoryhmälle.

5. Millainen järjestö Turun KY on vuonna 2027?

Turun KY on vuonna 2027 esteettömämpi, saavutettavampi ja vielä yhä monipuolisempi. Vuonna 2027 koko jäsenistö on aktiivisesti mukana toiminnan kehittämisessä ja Turun KY on sitä, mitä jäsenistö haluaa sen olevan. TuKY tarjoaa unohtumattomia opiskelijaelämän kokemuksia samalla, kun se tarjoaa työelämään valmiuksia.

Vuonna 2027 uutta strategiaa toteutetaan aktiivisesti. Code of TuKY on osa jokaisen jäsenemme normaalia arkea ja päätöksenteon pohja.

Vuonna 2027 TuKY on yhä edelleen eturivin opiskelijajärjestö ja vielä merkittävämpi tekijä kansallisesti niin koulutuksen, tapahtumatuotannon kuin edunvalvonnankin saralla.

Markus Karlstedt

Markus Karlstedt

Nimi ja vuosikurssi:
 Markus Karlstedt, 2. vsk

Aktiivisuutesi Turun KY:llä ja muut aiemmat luottamustoimet:

Olen toiminut kuluneen vuoden Turun KY:n hallituksen Kuntamestarina. Tämän lisäksi olen toiminut kuluneen syksyn opiskelijatutorina ja KY-Jetsin ympäristö- ja tarvikevastaavana.

Ensi vuoden suunnitelmasi (ts. muut mahdolliset päällekkäiset projektit):
Ei muita suunnitelmia tai projekteja ensi vuodelle

1. Minkälainen johtaja olet ja mitkä ovat mielestäsi Turun KY:n puheenjohtajan tärkeimmät tehtävät?

Yksi puheenjohtajan tärkeimmistä tehtävistä on toimia muiden hallituslaisten tukena ja neuvojana hallitusvuoden aikana. Puheenjohtajan tulee kuitenkin muistaa, että jokainen hallituslainen on oman sektorinsa asiantuntija. Tämä tarkoittaa, että puheenjohtajan tulee antaa hallituslaisilleen tilaa toimia omilla sektoreillaan, mutta samanaikaisesti tukea ja sparrata heitä parhaan mahdollisen toiminnan saavuttamiseksi. Loppupeleissä puheenjohtaja on vastuussa yhdistyksestä ja sen toiminnasta. Puheenjohtaja toimii yhdistyksen kasvoina ja edustaa yhdistystä eri sidosryhmissä valvoen ja vieden yhdistyksen näkemyksiä ja arvoja eteenpäin edistääkseen jäsenistön etuja. Puheenjohtaja edustaa Turun KY:tä muun muassa Suomen Ekonomien kylteripuheenjohtajaverkostossa ja vaikuttaa näin valtakunnallisella tasolla jäsenistöä koskeviin asioihin. Tämän lisäksi puheenjohtajalla on merkittävä asema TSE:n eri toimikunnissa, joissa puheenjohtaja ylläpitää tiivistä yhteistyötä Turun kauppakorkeakoulun kanssa ja pitää huolen jäsenistön etujen toteutumisesta.

Johtajana olen innovatiivinen ja tarkastelen asioita rohkeasti useista näkökulmista. Turun KY on uudistumishalukas yhdistys ja tällöin puheenjohtajan tuleekin olla valmis tarkastelemaan toimintaa myös nykyisiä toimintamalleja kyseenalaistaen. Vahvuuteni on kuitenkin toimintaa reflektoiva tapani lähestyä ja suhtautua tehtäviin päätöksiin. Haluan olla varma, että tehdyt päätökset ovat arvojemme ja yhdistyksemme etujen mukaisia. Haastan alaisiani tarkastelemaan omaa toimintaansa aktiivisesti ja huomioimaan tämän päätöksenteossaan. Olen päättäväinen, mutta dynaaminen ja samaan aikaan hyvin empaattinen ja ihmisläheinen. Haluan ottaa toiminnassani kaikkien mielipiteet huomioon ja perustan toimintani molemmin puoliseen luottamukseen ja arvostukseen.

2. Mitkä koet Turun KY:n suurimpina vahvuuksina ja heikkouksina verrattuna muihin vastaaviin opiskelijajärjestöihin Suomessa?

Turun KY erottuu muista opiskelijajärjestöistä ammattimaisuudellaan. Toiminnallamme on pitkä ja perinteikäs historia, mikä luokin vahvan perustan toiminnallemme. Olemme eturivin opiskelijajärjestö, mikä mahdollistaa jäsenillemme kasvuympäristön vailla vertaa. Yhdistyksessämme vallitsee vahva yhteisöllisyys ja yhteenkuuluvuuden tunne. Toimintamme on laajaa ja moninaista. Tämä mahdollistaa sen, että jokaiselle jäsenellemme löytyy mielenkiinnon kohde, jonka avulla rikastuttaa omaa opiskeluaikaansa ja mahdollistaa hyvät lähtökohdat työelämään.

Turun KY:n suurimpana vahvuutena näen meidän valtakunnallisestikin hyvin vahvan edunvalvontamme. Yhdistyksemme on hyvin kiinnostunut jäsenistömme hyvinvoinnista ja sen eteen tehdään hyvin paljon työtä eri toimikunnissa niin TSE:n, TYY:n kuin myös Suomen Ekonomien saralla. Hyvä esimerkki tästä onkin Terve Mieli -hanke, jonka tarkoituksena on kartoittaa opiskelijoidemme mielenterveydellisiä haasteita ja puuttua niihin. Hankkeen myötä on herätetty aktiivista keskustelua opiskelijoidemme mielenterveydellisistä haasteista ja tuotu niitä jäsenistön tietoon. Olemme kuluneen vuoden aikana kouluttaneet luottamushenkilöitä ja toimijoita MTEA-2 koulutuksella, jonka tarkoituksena on tunnistaa jäsenistössämme ilmeneviä mielenterveydellisiä ja jaksamiseen liittyviä haasteita. Olemme myös teetättäneet mielenterveyskyselyitä, joiden tulokset on esitelty TSE:n toimikunnissa. Terve Mieli – hanke on toiminut esimerkkinä myös muissa opiskelijakaupungeissa.

Isossa organisaatiossa on myös heikot puolensa. Vaikka olemme uudistumishalukkaita, on uudistusten juurruttaminen toimintaamme hidasta ja tämä voi aiheuttaa myös väärinkäsityksiä toiminnassamme. Aktiivitoimijoiden ulkopuolelle jäävien opiskelijoiden mielipiteet jäävät usein pimentoon tai ne eivät aina saavuta päätöksistä vastaavia tahoja. Myös tapahtumatarjonnan osalta suuri jäsenmäärä johtaa siihen, että kaikki eivät pääse osallistumaan itselleen mieluisiin tapahtumiin ja näin luomaan itselleen opiskeluajan verkostoa. Välillä toki myös pitkät perinteemme, saattavat jarruttaa kehitystä ja siksi esimerkiksi vahvaa Aina on ollut -kulttuuriamme, on tarkasteltava rohkeasti eri näkökulmista ja oltava valmis tekemään muutoksia toimintamalleihimme. Erityisesti korona-aikana kasvaneiden sisäänpääsymäärien vuoksi.

3. Mitkä ovat Turun KY:n ensisijaiset kehityskohteet seuraavien kahden vuoden aikana?

Tänä syksynä palauduttuamme vihdoin normaaliin vuosikelloon pandemian jälkeen, on tapahtumatarjontamme räjähtänyt käsiin. Tapahtumajärjestäjiä rasittaa kohtuuton tapahtumien määrä suhteessa käytössä oleviin resursseihin, mikä ei ole tietenkään kenenkään etu – ei kävijän eikä järjestäjän. Tähän on löydettävä ratkaisu seuraavan kahden vuoden aikana. Kuinka tuotamme jäsenistölle oikeasti laadukkaita, monipuolisia ja kiinnostavia tapahtumia niin, että halukkaat pääsevät tapahtumiin ja etteivät tapahtumat kuormita järjestäviä aktiivitoimijoitamme liiaksi.

 Tulevan kahden vuoden aikana myös tänä vuonna jalkautettu Code of TuKY -dokumentti tulee saada osaksi meidän jokapäiväistä arkeamme. Toimintaamme on aktiivisesti valvottava ja pidettävä huoli siitä, että se on dokumentin mukaista. On myös jatkossa pidettävä huoli, että jokainen yhdistyksemme jäsen tuntee dokumentin sisällön ja toimii tämän mukaisesti. Tämä tarkoittaa dokumentin sisällyttämistä jokaiseen yhdistyksemme järjestämään koulutukseen sekä sen integroimista meidän jokapäiväiseen toimintaamme. Tehostaaksemme dokumentin integroitumista tulee esimerkiksi häirintäyhdyshenkilöiden olemassaolosta tiedottaa aktiivisesti jäsenistölle. Toimintaamme tulee myös kehittää Code of TuKYn mukaisesti. Esimerkiksi tänä vuonna Code of TuKY -dokumentin mukaisesti on kiinnitetty erityistä huomiota yhdistyksemme alkoholikulttuuriin ja sen ympärille liittyviin ongelmiin. Tähän tulee myös seuraavien kahden vuoden aikana kiinnittää erityistä huomiota, jotta jatkossa jokainen jäsenemme kokee olevansa tervetullut mihin tahansa tapahtumaan, riippumatta siitä haluaako hän nauttia alkoholia vai ei.

Mainitsin jo aikaisemmin Terve Mieli -hankkeen ja sen valtavan merkityksen toiminnassamme sekä jäsenistömme hyvinvoinnissa. Erityisesti nyt pandemian jälkeisenä aikana on korvaamattoman tärkeää panostaa hankkeen periaatteisiin ja pitää huoli jäsenistömme hyvinvoinnista. Pandemian jälkeisenä aikana moni on kokenut yhteenkuulumattomuuden tunnetta yhteisössämme, mikä ei ole meille tavanomaista. Tähän on puututtu laatimalla mielenterveyskyselyitä ja esittelemällä niitä TSE:n toimikunnissa. Tätä työtä on jatkettava edelleen, ja on saatava myös koulun puolella tieto toimikunnista aina ruohojuuritasolle saakka.

4. Turun KY:llä on vahvaa edunvalvontaa sekä paikallisesti, että kansallisesti. Mitkä näet olevan Turun KY:n Edunvalvonnan tärkeimmät painopisteet ja aiheet tulevana vuonna?

Edunvalvonnallisesti tulevan vuoden aikana tulee vaikuttaa TSE:n toimikunnissa opetuksen vakioitumiseen. Tällä hetkellä opetuksemme seikkailee lähi-, hybridi-, ja etäopetuksen välillä, mikä luo opiskelijoillemme suurta sekaannusta ja epävarmuutta opintojen läpiviennissä. Kurssikuvaukset opinto-oppaalla eivät kerro tarvittavia tietoja, ja niitä joutuu etsimään muualta. Tähän on siis saatava tulevan vuoden aikana yhdessä koulun kanssa selkeä linjaus. Terve Mieli -hankkeen mielenterveyskyselyä on parannettava ja laadittava niin, että sen tulokset ovat yksiselitteisempiä ja konkreettisimpia.

On myös edelleen pidettävä huoli vanhempien vuosikurssien ns. koronapupujen asemasta ja tarjottava tapahtumia myös heille. Järjestössämme on edelleen yksinäisiä opiskelijoita, jotka eivät ole päässeet mukaan toimintaamme. Näitä tahoja on myös pyrittävä rohkaisemaan mukaan toimintaan sekä luotava kaikki tervetulleiksi toivottava ilmapiiri.

 Tärkeä painopiste tulee olemaan vaikuttamistyössä, jota ei missään nimessä saa unohtaa. Meidän tulee kuulua ja näkyä eri sidosryhmissä aktiivisesti ja tehdä aktiivista edunvalvontaa myös valtakunnallisesti. Yhteistyömme TYY:n kanssa voisi olla edelleen parempaa ja tähän tulee myöskin panostaa, jotta hyötyisimme heidän mahdollistamista toimistaan vielä tehokkaammin. Näiden lisäksi emme tietenkään voi unohtaa valtakunnallista edunvalvonta työtä Suomen Ekonomien ja KPV:n suuntaan. Korona-ajan jälkeen meidän tulee myös panostaa Turun kauppakorkeakoulun väliseen yhteistyöhön ja palauttaa se taas entiseen muotoonsa.

Lisäksi meidän tulee jatkaa aktiivista ja edistyksellistä toimijoidemme kouluttamista ja näin varmistaa, että toimintamme ja tapahtumatarjontamme pysyy edelleen laadukkaana. Toiminnassamme meidän tulee olla rohkeita kokeilemaan uutta, vanhaa perimätietoa unohtamatta.

Tulevana vuonna painopiste tulee olemaan jäsenistömme mielenterveydessä ja jaksamisessa.

5. Millainen järjestö Turun KY on vuonna 2027?

Vuonna 2027 Turun KY on edelleen aktiivinen, uudistumishalukas ja edistyksellinen opiskelijajärjestö, johon jokainen sen jäsen tuntee kuuluvansa. Opiskelijajärjestö, joka on valtakunnallisesti ensiluokkainen ja toimii monelle muulle opiskelijajärjestölle esimerkkinä ja jonka toiminta on muille järjestöille tavoittelemisen arvoista. Järjestö, joka tarjoaa edelleen vanhan strategiansa mukaan unohtumattomia kokemuksia ja ainutlaatuisen kasvuympäristön, mutta lisäksi toimintaan on tullut uusia painopisteitä uuden strategian toimesta. Turun KY on edelleen valtakunnallisesti merkittävä taho edunvalvonnallisesti ja Terve Mieli -hankkeen innoittamana osoittanut monelle muulle järjestölle, mitä laadukas ja vahva edunvalvonta voi mahdollistaa jokapäiväisessä toiminnassa. Turun KY:n tapahtumatarjonta on esimerkillistä, innovatiivista ja laadukasta. Tapahtumatarjonnan jalokivenä on Turun KY:n omistaman yrityksen – Pikkulaskiaisen järjestämä talvifestivaali, joka tarjoaa vuoden elämyksellisimmän opiskelijatapahtuman ja jonne saapuu opiskelijoita ympäri Suomen.

Vuonna 2027 Turun KY tulee olemaan opiskelijajärjestökentän suunnannäyttäjä.

Frans Isolauri

Frans Isolauri

Nimi ja vuosikurssi:
Frans Isolauri, 3. vsk

  Aktiivisuutesi Turun KY:llä ja muut aiemmat luottamustoimet:
  Kuluvana vuonna olen toiminut TuKYn NESU-vastaavana ja NESU-TuKYn puheenjohtajana. Tämän lisäksi toimin TSE-listan varaedaattorina TYYn edustajistossa. Vuonna 2021 toimin NESU-TuKYn AD:na ja tutorina. 

   Ensi vuoden suunnitelmasi (ts. muut mahdolliset päällekkäiset projektit):
   Jatkan TSE-listan varaedaattorina TYYn edustajistossa. Minulla ei ole muita päällekkäisiä projekteja.

    

   1. Minkälainen johtaja olet ja mitkä ovat mielestäsi Turun KY:n puheenjohtajan tärkeimmät tehtävät?

   Turun KY:n puheenjohtajan tärkeimpiä tehtäviä ovat hallituksen johtaminen, tukeminen ja auttaminen niin, että jokainen hallituksen jäsen pystyy suoriutumaan oman sektorinsa tehtävistä parhaalla mahdollisella tavalla. Puheenjohtaja toimii TuKYn työntekijöiden esimiehenä ja tukee heitä tehtävissään. Yhdessä hallituksen ja työntekijöiden kanssa puheenjohtaja varmistaa, että yhdistyksen jokapäiväinen toiminta pyörii. Puheenjohtaja toimii yhdistyksen kasvoina ja edustaa yhdistystä niin kauppakorkeakoululla kuin eri puolilla Suomea. Puheenjohtaja toimii myös linkkinä eri sidosryhmien ja Turun KY:n välillä tuoden esille yhdistyksen tarpeita ja jäsenistön tahtotilaa.

   Johtajana olen reilu, luotettava ja muut huomioon ottava. Suhtaudun asioihin niiden vaatimalla vakavuudella, antaen ja vastaanottaen rakentavaa palautetta. Osaan myös heittäytyä ja pitää hauskaa kun siihen on mahdollisuus.  Johdan esimerkillä, enkä vaadi keneltäkään enempää kuin mitä itse olisin valmis tekemään. Toimin rauhallisesti kovan paineen alla ja hankalissa tilanteissa. 

   Hyvä johtaja luo ympärilleen luottamuksen ilmapiirin ja avoimen keskustelukulttuurin. Olen pyrkinyt tähän ja mielestäni onnistunut toimiessani NESU-TuKYn puheenjohtajana kuluneena vuonna. Puheenjohtajan ei kuulu olla kaikkien sektorien asiantuntija, mutta hän ymmärtää yhdistyksen kokonaiskuvan ja toimii aina tukena vaikeissa päätöksissä ja hankalissa tilanteissa. 

   2. Mitkä koet Turun KY:n suurimpina vahvuuksina ja heikkouksina verrattuna muihin vastaaviin opiskelijajärjestöihin Suomessa?

   Turun KY:n suurimpia vahvuuksia ovat ehdottomasti ylioppilaskunnan ajoilta periytyvä vahva osaaminen sekä toiminnan ammattimaisuus ja korkea taso. Toisaalta tämä ylioppilaskunnan perinne vaikuttaa myös siihen, että olemme tottuneet pärjäämään omillamme, emmekä esimerkiksi hyödynnä yhteistyötä TYYn kanssa niin paljon kuin olisi mahdollisuus. 

   Myös oman tilan, Parkin, omistaminen on yksi suurimpia vahvuuksiamme ja mahdollistaa jokapäiväistä toimintaamme aina Sportin lenkkeilyn jälkeisestä saunasta Parkin alakerrassa järjestettäviin juhliin. Parkki ei todellakaan ole itsestäänselvyys ja siitä täytyy pitää huolta entistä paremmin sen ikääntyessä. Parkilla on jo nyt paljon korjattavaa ja huollettavaa, ja tulevina vuosina on varauduttava tekemään merkittäviä investointeja Parkin ylläpitoon ja korjaamiseen. 

   Näiden lisäksi Turun KY:llä on erittäin hyvät välit oman kauppakorkeakoulumme henkilöstöön, joka mahdollistaa sekä jäsenistömme äänen esille tuomisen koulutuspoliittisissa asioissa että koulujen tilojen käyttämisen ja Bar Montun toiminnan. Samanlaista mahdollisuutta ei ole kaikilla opiskelijajärjestöillä ja tätä yhteistyötä on aktiivisesti ylläpidettävä. 

   Myös suuri kokomme mahdollistaa sellaista toimintaa johon pienemmät järjestöt eivät kykene, esimerkiksi erittäin laajan kentän erilaisia toimijoita ja tapahtumia, joista löytyy jokaiselle jotain mielekästä. Suuri kokomme toisaalta tuo toimintaan tietynlaista kankeutta ja koko yhdistyksen laajuiset muutokset vievät paljon aikaa ja vaativat paljon työtä. 

   3. Mitkä ovat Turun KY:n ensisijaiset kehityskohteet seuraavien kahden vuoden aikana?

   Koronan jälkeen toiminnan palautuessa normaalille tasolle nousi esiin ongelma joka oli esillä jo ennen pandemiaa; pelkästään nykyisen toiminnan ylläpitäminen on niin kuormittavaa ja aikaa vievää, että aikaa toiminnan kehittämiselle ei jää riittävästi. Vaikka nykyisen toiminnan ylläpitäminen tulee ensi vuonna oletettavasti olemaan asteen helpompaa nyt kun toiminnan katkeamisen myötä menetettyä hiljaista tietoa on kertynyt takaisin, olisi suotavaa että toiminnan ylläpitämiseen ei kuluisi kaikkia toimijoidemme resursseja. Ensisijaisena kehityskohteena olisi siis palauttaa vahvemmin yhdistyksen toimintaan strategiassammekin mainittu innovatiivisuus ja uudistumishalukkuus, jotta Turun KY voi jatkaa toimintaansa opiskelijajärjestöjen edelläkävijänä. Toimijoiden on uskallettava rohkeasti karsia vanhoja tapahtumakonsepteja, jotta uudelle kehitykselle löytyy tilaa. 

   Toisena kehityskohteena olisi varmistaa, että yhdistyksemme toimijat kokevat vapaaehtoisuuteen perustuvan toiminnan arvostetuksi, mieluisaksi ja opettavaiseksi. Panostamalla näihin varmistamme toiminnan jatkuvuuden, ja että toimintaan lähtee mukaan tulevinakin vuosina innokkaita TuKYläisiä. Myös hallituksen jatkuvasti kasvava työmäärä täytyy tiedostaa ja siihen tulee etsiä ratkaisuja. Järjestötoiminta ei saa olla vain kanssaopiskelijoiden hyväksi raatamista, vaan oppimiskokemuksia, uusia ystäviä ja unohtumattomia hetkiä. 

   4. Turun KY:llä on vahvaa edunvalvontaa sekä paikallisesti, että kansallisesti. Mitkä näet olevan Turun KY:n Edunvalvonnan tärkeimmät painopisteet ja aiheet tulevana vuonna?

   Turun KY tekee merkittävää edunvalvonnallista vaikuttamistyötä paikallisesti ja kansallisesti. Paikallisesti koulutuspoliittinen sektori valvoo opiskelijoiden etua kauppakorkeakoulun tasolla, Terve Mieli -projekti edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja TSE-lista tuo Turun KY:n jäsenten äänen esiin TYYn edustajistossa. Kansallisella tasolla vaikutustyötä tehdään Suomen ekonomeissa ja Kylteripuheenjohtajaverkostossa (KPV), sekä TYYn kautta Suomen ylioppilaskuntien liitossa (SYL). 

   Tärkeimpinä painopisteinä on viestiminen edunvalvonnasta ja sen merkityksestä. 

   Edunvalvonta on pitkäjänteistä työtä, ja se harvoin saa ansaitsemaansa näkyvyyttä. Kuitenkin esimerkiksi TSE-listan vaikuttamistyön edellytyksenä on se, että jäsenistö ymmärtää edustajistossa tehtävän tehdyn työn tärkeyden ja ensi vuoden edustajistovaaleissa saadaan jälleen riittävästi TuKYläisiä vaaliuurnille ja sitä kautta TSE-listan edustajia edustajistoon. Koulutuspolitiikassa esiin nousee palautteen antaminen, jotta koulutusta voidaan kehittää entisestään. Nykyään kurssipalautteita annetaan valitettavan vähän, ja siten kritiikki, kehut ja kehitysideat kursseista eivät saavuta koposektoria tai koulun henkilökuntaa. Kansallisella tasolla edunvalvonnassa keskiössä on Suomen Ekonomien suorajäsenyys jota ajetaan KPV:ssä. 

   5. Millainen järjestö Turun KY on vuonna 2027?

   Vuonna 2027 Turun KY on yhteisöllisempi, vaikutusvaltaisempi ja sinikultaisempi kuin koskaan aiemmin. Turun KY jatkaa merkittävää vaikutustyötään koulutuksen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin parissa, Terve Mieli -hanke on poistanut opiskelijoiden jaksamis- ja mielenterveysongelmiin liittyvää stigmaa ja niistä puhutaan avoimesti sekä kauppakorkeakoulussa, että koko yliopistossa. Kauppakorkeakoululle suunnitellaan uutta rakennusta ja Turun KY pitää huolen, että uudessakin rakennuksessa sille osoitetaan oma toimisto, Bar Monttu ja Wanha Narikka. 

   Turun KY on tapahtumatuotannon edelläkävijä ja merkittävä tapahtumatuottaja sekä Turussa, että kansallisesti. Pikkulaskiainen on Suomen suurin opiskelijatapahtuma ja opiskelijoille koko talven kohokohta. Turun KY:n toiminta on entistä vastuullisempaa ja vastuullisuuteen kiinnitetään jatkuvasti enemmän huomiota toiminnan uudistamista miettiessä. Turun KY siis jatkaa vuonna 2027 toimintaansa uudistetun strategian ohjaamana, sinikultaisia perinteitä ja historiaansa kunnioittaen eturivin opiskelijajärjestönä. 

   Varapuheenjohtaja

   Samu Ruikka

   Samu Ruikka

   Nimi ja vuosikurssi:
   Samu Ruikka 2.vsk.

    Aktiivisuutesi Turun KY:llä ja muut aiemmat luottamustoimet:
    Tällä hetkellä toimin KY-Sportin AD:na, TuKY-Speksin toisena tuottajana, sekä KYSS-bändin laulajana. Tänä syksynä olin tutorina ja aiemmin olen ollut cocktail-kanuunana vuosijuhlilla, sekä Speksibändin laulajana ja lavastustiimiläisenä.

     Ensi vuoden suunnitelmasi (ts. muut mahdolliset päällekkäiset projektit):
     Ensi vuonna minua sitoo Speksi vielä maaliskuun puoleen väliin asti, sekä KYSS-bändin keikat.

     1. Minkä sektorin koet tärkeimpänä ensi vuonna varapuheenjohtajan pestissä ja miten pystyt hyödyntämään sinun vahvuuksia tässä sektorissa?

     Tärkeimpänä sektorina varapuheenjohtajana ensi vuodelle pidän ehdottomasti alumnisektoria. Alumnit ovat opiskelijoille linkki työelämään, sekä tärkeä hiljaisen tiedon lähde. Olen itse kuljeskellut TSE:n käytäviä avoimessa yliopistossa jo useamman vuoden ajan, joten minulla on vahvat yhteydet alumneihin ja aktiivisiin alumnitoimijoihin. Mielestäni alumnisektorilla on paljon kehitettävää ja koen, että minulla olisi näkemystä tällä saralla.

     2. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja työskentelevät tiiviisti yhteistyössä. Millä keinoin ylläpitäisit tasaista työnjakoa pääsektorissa?

     Tasaiseen työnjakoon on olemassa yksi helppo ja yleisesti liian heikosti käytetty keino, nimittäin kommunikaatio. Avoin kommunikaatio varmistaa, että molempien, sekä puheenjohtajan, että varapuheenjohtajan jaksaminen riittää koko vaativan hallitusvuoden ajan ja myös sen jälkeen.

     3. Miten mahdollistaisit ensi vuonna yhä tiiviimmän ja selkeämmän yhteistyön Turun KY:n ja toimijaryhmien välillä?

     Koen toimijaryhmät erittäin tärkeänä voimavarana opiskelijoille, sillä ne mahdollistavat mieluisaa tekemistä ja yhteenkuuluvuutta tasapainottamaan opintoja. Yhteistyön onnistuminen vaatii myös edeltävän kohdan työkalua, eli kommunikaatiota. Omalla toiminnallani haluaisin varmistaa, että toimijaryhmillä on tarvittavat tiedot ja työkalut oman toimintansa mahdollistamiseen.

     4. Turun KY:n alumniyhditys aloitti toimintansa tänä vuonna. Miten kehittäisit yhteistyötä alumniyhdityksen kanssa ja miten huomioisit myös TSE:n alumnit?

     Alumnitoiminta on tärkeää, jotta ystävyys ja yhteenkuuluvuus säilyy myös opiskeluajan jälkeiselle ajalle. Mielestäni alumniyhdistys on aloittanut toimintansa aktiivisesti ja määrätietoisesti, heillä on homma hallussa. Omalta osaltani voisin kehittää toimintaa aktiivisella keskustelulla ja ideoiden sparrauksella.

     Sosiaalipoliittinen vastaava

     Oona Korpijaakko

     Oona Korpijaakko

     Nimi ja vuosikurssi:
     Oona Korpijaakko, 2. vuosikurssi

     Aktiivisuutesi Turun KY:llä ja muut aiemmat luottamustoimet:
     Kuluneen vuoden aikana olen toiminut Edunvalvontajaoston Art Directorina. EVAn kautta olen päässyt myös sijaistamaan opiskelijaedustajia koulun toimikunnissa. Lisäksi olen ollut TuKYn toiminnassa nakkeilemassa esim. Pikkulaskiaisessa.

     Ensi vuoden suunnitelmasi (ts. muut mahdolliset päällekkäiset projektit):
     Suunnitelmissani ei ole koulun lisäksi muuta, joten pystyisin priorisoimaan sopon työtä. Kesällä teen todennäköisesti osa-aikaista työtä.

       1. Perehdytysviikolla sopolla on monta rautaa tulessa samanaikaisesti. Tutoreilla on paljon kysymyksiä, aikataulusta on pidettävä kiinni ja perehdytysviikon puputapahtumien onnistuminen varmistettava. Mitkä näet sopon tärkeimmiksi keinoiksi varmistaa, että tutorit osaavat hommansa ja perehdytysviikko sujuu mahdollisimman sujuvasti?

       Perehdytysviikon onnistumisen varmistamiseksi pyrkisin suunnittelemaan puputapahtumat ja aikataulutuksen mahdollisimman huolellisesti. Mielestäni on tärkeää huomioida pupujen ja tutoreiden henkinen jaksaminen perehdytysviikon aikana, sillä informaation määrä on suuri ja tiukan aikataulun takia lepääminen jää vähille. Näin ollen sujuvuuden kannalta aikataulu tulee olla realistinen, jotta sen noudattaminen aiheuttaisi mahdollisimman vähän haasteita.

       Tiedustelisin aikaisempien tutoreiden mieliin jääneitä kehityskohtia ja epäselvyyksiä perehdytysviikkoon liittyen ja huomioisin nämä tutorkoulutuksessa. Tekisin tutoreille selkeät materiaalit, joihin kuuluisi konkreettinen muistilista tutorointiin liittyen sekä perehdytysviikon aikataulu. Tutoroinnin toteuttaminen on uudistumassa tutortiimin perustamisen myötä, joten kuuntelisin ja pyrkisin toteuttamaan muiden tiimin jäsenten kehitysideoita.

       2. EVAn toimintaa on viimeisen parin vuoden aikana haluttu tuoda näkyvämmäksi kuntalaisille esimerkiksi kuukausittaisten edunvalvontakatsausten ja uusien tapahtumakonseptien myötä. Miten jatkaisit tätä kehitystä ja toisit Edunvalvontajaostoa yhä näkyvämmäksi ja lähemmäs kuntalaisia?

       Ongelmana tapahtumakonseptien kehittämisessä on ollut keksiä, minkälaiset tapahtumat menestyisivät. Täysin alkoholittomat tapahtumat eivät vedä osallistujia, mutta edunvalvonta tulee olla tapahtumissa keskiöissä, jotta se edistäisi EVAn tuomista lähemmäksi kuntalaisia. EVA on kuluneen vuoden aikana toteuttanut uusia tapahtumakonsepteja, jotka ovat onnistuneesti saaneet suosiota kuntalaisten keskuudessa. Jatkaisin näiden tapahtumakonseptien kehittämistä ja uusien ideoimista, koska koen sen olevan tehokkain tapa EVAn ja Terve Mieli -hankkeen näkyvyyden parantamiseksi. Toisena keinona parantaisin EVAn somenäkyvyyttä, jonka kehittämisestä minulla on jo kokemusta EVAn Art Directorina toimimisen myötä.

       3. Terve Mieli -hanke on ollut viimeisen parin vuoden aikana yksi EVAn kärkiprojekteista. Mitkä näet hankkeen suurimmiksi kehityskohteiksi tällä hetkellä ja miten kehittäisit niitä ensi vuonna?

       Näen hankkeen suurimmiksi kehityskohdiksi sen näkyvyyden sekä hankkeen tavoitteiden ajamisen myös koulumme toiminnassa ja opetuksessa. Sopona kehittäisin tapahtumakonsepteja, joiden keskiössä hanke olisi, sekä toisin hanketta esiin vielä enemmän jo olemassa olevien tapahtumien yhteydessä.

       Terve Mieli -hanke tulisi mielestäni näkyä myös koulumme opetuksessa. Mielenterveysasiat ovat nousseet yhteiskunnallisen keskustelun aiheiksi vasta viimevuosina, joten suuri osa opettajista ei ymmärrä huomioida opiskelijoiden psyykkistä hyvinvointia kursseilla. Tavoitteenani olisi ajaa tätä asiaa koulullemme mahdollisesti yhteistyössä kopon kanssa.

       Lisäksi näen mielenterveyteen kohdistuvan stigman purkamisen erityisen tärkeänä kouluympäristössämme, ja ideoisin keinoja tämän saavuttamiseksi. EVAn tavoitteena on ollut tuoda tukiopiskelijatoimintaan mahdollisuus anonyymiin yhteydenottoon, joten varmistaisin tämän kehittämisen ensi vuonna.

       4. Sopon tehtäviä ovat tutoroinnin hoitaminen, EVAn puheenjohtaminen sekä Terve Mieli -hankkeen eteenpäin kehittäminen yhdessä EVAn kanssa. Tehtävää on siis paljon, mitä priorisoisit itse sopona? Miksi?

       Sopona priorisoisin EVAn puheenjohtamista. EVAn tuominen lähemmäksi kuntalaisia on ollut haasteellista ja näen sopon roolin tämän kehittämisessä tärkeänä. Moni TuKYn toiminnan kehittämiskohdista, kuten alkoholikulttuuri, liittyy suoranaisesti edunvalvontaan, joten EVAn näkyvyys TuKYn toiminnassa on varmistettava. Moni tärkeäksi kokemistani asioista sopon pestissä liittyy juuri edunvalvontaan — haluaisin mm. kehittää häirintäyhdyshenkilötoimintaa sellaiseksi, että kuntalaiset tietäisivät heidän oikeutensa häirintätilanteissa ja kokisivat yhdyshenkilöt helposti lähestyttäviksi. Vaikka häirintäyhdyshenkilötoiminta ei toistaiseksi kuulu EVAn alaisuuteen, haluaisin TuKYn hallituksen jäsenenä olla aktiivisesti edistämässä sen kehittämistä. Terve Mieli -hanketta voi edistää esimerkiksi EVAn tapahtumien välityksellä, joten EVAn toiminnan kehittäminen tukee samalla myös hankkeen viemistä eteenpäin. Huolehtisin tutoroinnin onnistumisesta suunnittelemalla kaiken hyvissä ajoin. Hyvä kommunikaatio tutortiimin kanssa on tärkeää, jotta pystyisin keskittymään myös pestin muihin tehtäviin. Koen, että juuri minä sopisin sopon pestiin, koska minulla on hyvä organisointikyky, jota monipuolisessa pestissä tarvitaan.

       Vapaa-ajan vastaava

       Totte Pajuniemi

       Totte Pajuniemi

       Nimi ja vuosikurssi:
       Hei, tässä Totte Pajuniemi! Olen virallisesti 2. vuoden opiskelija, periaatteessa 3. vuoden. Aloitin opintoni Turun Kauppakorkeakoulussa syksyllä 2021, päästyäni sisään avoimen väylähaun kautta.

       Aktiivisuutesi Turun KY:llä ja muut aiemmat luottamustoimet:
       Turun KY:llä olen toiminut videokuvaajana muun muassa Turun KY:n vuosijuhlilla, sekä näytellyt TuKY-Speksissä. Tämän lisäksi hain viime syksynä Ulkoasiainjaostoon markkinointivastaavaksi, josta eläköidyn tämän vuoden lopussa.

       Ensi vuoden suunnitelmasi (ts. muut mahdolliset päällekkäiset projektit):
       Ensi vuoden suunnitelmiini kuuluu TuKY-Speksin 2023 tuottaminen menestyksekkäästi loppuun asti. Tämä luottamustoimi jatkuu minulla arviolta huhtikuuhun 2023 asti.

         1. Miksi haet juuri vapaa-ajan vastaavaksi?

         Koen vapaa-ajan vastaavan pestin toimivan luontevana jatkumona toimittuani jo vuoden Ulkkiksen hallituksessa. Kuluneen hallitusvuoden aikana olen kyennyt näkemään läheltä vapaa-ajan jaoston toimintaa, sen perinteitä sekä käytänteitä. Uskon siis, että minulla on kokonaisvaltaisesti valmiudet lähteä puheenjohtamaan tulevaa jaostohallitusta.

         2. Mitkä piirteesi tekevät sinusta hyvän johtajan Ulkkis hallitukselle, joka koostuu usein hyvin erilaisista ihmisistä ja erilaisista tarpeista motivoinnin sekä johtamistyylin suhteen?

         Sosiaalinen älykkyys ja kyky tuoda muiden ihmisten vahvuuksia esille ovat mielestäni piirteitä, joilla kykenen mahdollistamaan hyvän johtajuuskauden Ulkkiksessa. Ymmärrän kokemuksesta, että aina ei välttämättä joka ikisen tapahtuman järjestäminen innosta, ja voi tuntua, ettei omia ajallisia uhrauksia arvosteta. Tällöin mielestäni korostuu niiden ihmisten merkitys, joiden kanssa jaostotoimintaa pidetään elossa.

         Uskon, että tämänvuotisen Ulkkis-hallituksen ryhmähenki syntyi nimenomaan tapahtumien järjestämisen myötä. Tällöin toissijaista oli se, millaiset muut hallituksessa olevat ihmiset ovat, sillä tapahtumia järjestettiin yhteisen hyvän vuoksi. Tapahtumista on vastoinkäymisistäkin huolimatta jäänyt aina ylpeä tunne siitä, että teimme tämän yhdessä.

         Speksi-tuottajan yksi tärkeimmistä tavoitteistani on rakentaa yhteisöllisyyttä ja merkityksellisyyttä koulun ulkopuoliseen elämään. Tämä saa alkunsa pienistä asioista, riippumatta siitä, kuinka suuresta ihmismäärästä olet vastuussa. Tärkeintä on se, että yksilö tuntee itsensä kuulluksi jokaisena hetkenä, ja tällaista avoimuutta haluaisin välittää myös omalle jaostohallitukselleni.

         3. Korona-ajasta palattua TuKYn tapahtumakalenteri on täyttynyt äärirajoilleen TuKYn toimijoiden tapahtumista, jonka seurauksena kaikkiin tapahtumiin ei enää riitä osallistujia. Miten kehittäisit TuKYn tapahtumatuotantoa varmistaaksesi sen, että kaikkiin tapahtumiin riittää kävijöitä ja tapahtumat pysyvät laadukkaina?

         Mielestäni tähän voidaan löytää useampikin vaihtoehto. Tapahtumien laadukkuuden takaa yleensä riittävän iso järjestäjämäärä tai asiantuntevuus tietynlaisen tapahtuman järjestämisessä. Eri toimijoiden yhteistyötä kuuluisi korostaa entuudestaan. Yhteistapahtumat, joissa eri intressien ihmiset kohtaavat, ja joita

         järjestää suhteessa isompi määrä ihmisiä, antavat mielestäni monipuolisemman kokemuksen osallistujalle, ja onnistuvat järjestämisen kannalta paremmin, kun tehtäviä voidaan delegoida isommalle määrälle järjestäjiä.

         Monilla toimijoilla on pitkiäkin tapahtumaperinteitä, joista luopuminen on ymmärrettävästi haastavaa. Olen kuitenkin sitä mieltä, että toimijoiden on hyvä haastaa itseään uusien konseptien kehittämisellä ja opiskelijoiden osallistamisella. Ulkkiksen Get Wet -kylpylätapahtuma oli konseptina epätavanomainen, ja se sai erottuvuudellaan paljon kiitosta, vaikka aikataulullisista syistä tapahtumaan ei onnistuttu myymään odotettua määrää lippuja. Opiskelijoiden osallistaminen mielipidekyselyillä tai muilla vastaavilla voisi paljastaa, mitä TuKYn tarjonnasta vielä puuttuu, ja mille voisi olla kysyntää kuntalaisten keskuudessa. Osallistaminen on mielestäni tärkeää siksi, koska teemme opiskelijalähtöistä toimintaa, opiskelijoita varten.

         Villinä korttina mainitsen, että kaikkia tapahtumia ei tarvitse järjestää joka vuosi. Esimerkiksi joka toinen vuosi järjestettävä tapahtuma lisää odotusta opiskelijoiden keskuudessa. Toimijat voivat esimerkiksi järjestää tapahtumiaan vuorovuosittain, joka lisää myös motivaatiota uusien tapahtumakonseptien kehittämiselle, eikä tällöin TuKYn tapahtumakalenteri täyty kohtuuttomaksi.

         Kuntamestari

         Leevi Vesanen

         Leevi Vesanen

         Nimi ja vuosikurssi:
         Leevi Vesanen, vuosikurssi 2022

         Aktiivisuutesi Turun KY:llä ja muut aiemmat luottamustoimet:
         Kuten edellä mainittua, TuKY tavaltani on takana vasta n. 2 kuukautta ja tässä ajassa olen mm. hakenut ja päässyt mukaan suureen ja mahtavaan Parkkiryhmään. Myös vuosijuhlilla toimin kuljetuskunkkuna eli vastasin kuljetuslogistiikasta ja Vip-kyydeistä. Luottamustehtäviä löytyy myös ajalta
         ennen TuKYä: Toimin Munkkiniemen Yhteiskoulun lukion oppilaskunnan hallituksen puheenjohtajana vuonna 2019 ja olen ollut järjestämässä kahta lukiolaisten yrittäjyystapahtumaa vuosina 2018 ja 2019 Head of Operationsina

         Ensi vuoden suunnitelmasi (ts. muut mahdolliset päällekkäiset projektit):
         Ensivuoden suunnitelmani ovat sidottu sekä opiskeluun, että TuKYn toimintaan. En ole hakemassa töitä opintojen ohelle, vaan haluan ensimmäisen vuoden käyttää Kuntamestarina. Parkkiryhmään olenkin jo päässyt sitoutumaan, mutta myös muutkin järjestöt vielä kiehtovat näiden ohella

           1. Mikä on mielestäsi Kuntamestarin tärkein tehtävä ja miksi?
           Mielestäni Kuntamestarin tärkein tehtävä on koordinoida Parkkiryhmää ja viimekädessä vastata Parkin ylläpidosta ja kunnosta, jotta kerhotalostamme on iloa vielä tulevillekin kyltereille. Tehtäviähän Kuntamestarilla on useita, mutta tämän koen ehdottomasti tärkeimmäksi, sillä onhan Parkkiryhmä perustettu nimenomaan parkista huolehtimiseksi ja mekin tarvitsemme johtohahmoa, joka pitää langat käsissä ja hommat rullaamassa eteenpäin.

           2. Mikä merkitys Parkilla ja Montulla on Turun KY:n tapahtumantarjonnan toteutumisessa ja miten parantaisit tilojen palvelutasoa ensi vuoden aikana?
           Parkin ja Montun vaikutus TuKYlle ja opiskelijoille on aivan valtava! Meille opiskelijoille ei voitaisi ikimaailmassa järjestää yhtä paljoa unohtumattomia tapahtumia, mikäli niille ei löytyisi omaa kerhotaloa ja anniskeluoikeudellista Monttua vaan tilat pitäisi vuokrata ulkopuolisilta. Parkin mukavuustekijöissä koen kaksi suurta puutetta: sisäilma (eli nk. Parkkihiki) ja ulkonaliikkumiskielto 22:00-07:00. Jälkimmäisen eteen olen valmis käynnistämään selvityksen meluaidan rakentamisesta tontin rajoille, jotta ulkona hapen haukkaaminen, jutustelu ja tupakointi saataisiin mahdolliseksi myös klo. 22:00 jälkeen. Selvityksessä otetaan huomioon tehokkuus (kuinka paljon aita estää meluhaittoja naapureille ja onko se riittävästi), esteettisyys (kuinka sopii Parkin ulkoasuun ja naapurustoon) ja tietysti kustannukset.

           Toisena parannuskohteena, vaikka kuinka legendaarinen Parkkihiki onkin, sisäilman vaihtoa pitäisi saada tehostettua niin, että alakerran pidemmissäkin juhlissa sisätilat säilyvät viihtyisinä.

           3. Parkin ylläpitoa on suuressa kuvassa laiminlyöty jo usean vuoden ajan. Mitkä pitkän aikavälin ratkaisut koet olevan merkityksellisiä Parkin tulevaisuuden turvaamiseksi?
           On totta, että Parkin ylläpitoa on laiminlyöty. Isompia remontteja on tulossa, kuten yläkerran saunan saneeraus ja alakerran vessojen uusiminen ja uudelleen järjestely. Nämä suuremmat remontit ovat useimmiten sellaisia, joita ei talkootöin voida toteuttaa vaan on parempi, että annetaan nämä ammattilaisten hoidettaviksi. Tämä tietysti tarvitsee rahaa, ja silloin on kaikkien tiedostettava, että mikäli haluamme pitää Parkin toimintakuntoisena, tarvitsee se myös rahallista panostusta. Se taas minkä voimme tehdä itse ja millä on myös valtava vaikutus Parkin olemukseen ja ulkoasuun, ovat pienemmät kosmeettiset korjaustyöt. Kuten Parkilla jo näkee, seiniltä ja lattianrajasta puuttuu listoja ja osa on huonossa kunnossa, kattopaneelit ovat kuluneet läikykkäitä, ovissa saattaa olla reikiä ja seinät ja pinnan tarvitsisivat maalia ja uusimista. Jatkossa ottaisin käyttöön järjestelyn, jossa 4 kertaa vuodessa olisi parkkiryhmän omat remppatalkoot, joissa näihin vähän pienempiin kosmeettisiin ongelmiin puututaan. Edeltävällä viikolla kokoustetaan Parkilla, käydään läpi koko rakennus ja korjaustarpeet ja seuraavalla viikolla toteutetaan. Näin voidaan pitää Parkki koko ajan hyvässä kunnossa ja käyttäjätkin kohtelevat rakennusta paremmin, kun paikat ovat mintissä.

           Ville Väänänen

           Ville Väänänen

           Nimi ja vuosikurssi:
           Ville Väänänen, tämän syksyn pupu.

           Aktiivisuutesi Turun KY:llä ja muut aiemmat luottamustoimet:
           Suht uutena kuntalaisena toimintani Turun KY:llä rajoittuvat Sillis-nakkina olemiseen, Speksin 2023 lavastusvaastaavan rooliin ja parkkiryhmän aktiiviseen jäsenyyteen. Aikaisemmissa töissäni olen toiminut mm. isännöitsijänä.

           Ensi vuoden suunnitelmasi (ts. muut mahdolliset päällekkäiset projektit):
           Speksin 2023 lavastusvaastaavan rooli, tulee viemään aikaa jonkun verran helmi–maaliskuussa näytöskauden ympärillä, mutten näe sitä esteenä onnistuneelle hallitus työskentelylle.

             1. Mikä on mielestäsi Kuntamestarin tärkein tehtävä ja miksi?
             Kuntamestarin roolin a ja o, on ehdottomasti vastata Turun KY:n kodista Parkista yhdessä johtamansa parkkiryhmän kanssa ja varmistaa että puitteet tilojen käyttäjille ovat kunnossa tapahtumakauden ajan ja katsoa että se pysyy ajantasaisessa kunnossa ja kehittyy, jotta myös tulevat kuntalaiset pääsevät nauttimaan Parkin suomista eduista, sillä olemme todella etuoikeutettuja tilojemme suhteen

             2. Mikä merkitys Parkilla ja Montulla on Turun KY:n tapahtumantarjonnan toteutumisessa ja miten parantaisit tilojen palvelutasoa ensi vuoden aikana?

             Näiden tilojen merkitys Turun KY:n toimintaa on aivan valtava ja olemme todella etu oikeutettuja, että meillä on täysillä anniskeluoikeuksilla varustettu baari sekä parkki, jotka tarjoavat puitteet yli sadan tapahtuman järjestämiseen vuoden aikana ja on sanomattakin selvää, että ilman näitä tiloja meidän toimintamme olisi hyvin eri näköistä.

             Parkin tilojen kohdalla lähtisin miettimään miten tiloja saisi pienillä jutuilla entistä käyttäjä ystävällisimmiksi, freesaamaan tilojen pintoja, jolla tiloihin saataisiin lisättyä viihtyisyyttä ja viemällä terassin uudistamis- projektin loppuun, sekä aloittamaan parkin Saunatilojen uudistamisen.

             Montun kohdalla on nyt hyvät mahdollisuudet lähteä miettimään ja jakamaan ideoita uudistuvan baaritiimiin kanssa, miten montun roolia saataisiin kasvatettua tapahtumatuotannossa ja miten tiloihin saataisiin toimintaa helpottavia ratkaisuja, niin baaritiimin oman toiminnan kannalta, kuin myös tapahtumanjärjestäjien kannalta. Lähtisin, myös tarkastelemaan uusia mahdollisuuksia, että voitaisiinko montun tapahtumiin lisätä enemmän yhteistyötä eri tahojen kanssa, kuten esim. ruokalaa pyörittävän Unican kanssa, joka mahdollistaisi uudenlaisten tapahtuma konseptien luontia.

             Haluaisin tuoda myös kuntalaiset mukaan entistä enemmän kehittämään meidän tilojamme, koska monesti hyvät ja suhteellisen helposti toteutettavat ideat tulevat usein tilojen käyttäjiltä, kuten tässä tapauksessa Parkilla ja montun tapahtumissa vierailevilta tai niiden aktiivisilta käyttäjiltä, mutta ne jäävät valitettavan usein tällaisissa tapauksissa vain ajatusten tasolle ja tämän takia haluaisinkin osallistuttaa kuntalaisia eri tavoilla mukaan enemmän ja näin saataisiin uudet ideat rohkeasti kuuluviin, sekä annettaisiin niille näin mahdollisuudet toteutua.

             3. Parkin ylläpitoa on suuressa kuvassa laiminlyöty jo usean vuoden ajan. Mitkä pitkän aikavälin ratkaisut koet olevan merkityksellisiä Parkin tulevaisuuden turvaamiseksi?

             Parkin suuren käyttöasteen takia Kiinteistön pitkä käyttöikä edellyttää suunnitelmallista kunnossapitoa ja ennaltaehkäisevää korjaamista sekä korjaushankkeiden ennakointia, jolle nyt elokuussa tehdyt Kuntokartoitus ja PTS-suunnitelma antavat hyvän pohjan lähteä tätä toteuttamaan. Tämä ei kuitenkaan riitä, jos suunnitelmia ei viedä tai saada vietyä toteutukseen asti, koska keskeisintä on saavuttaa suunnitelmallinen toiminta, jolla parkin kuntoa lähdetään parantamaan ja kunnossapitovelkaa kuromaan askel kerrallaan tästä eteenpäin. Vain tällaisella toiminnalla varmistamme sen, että rahanmeno ei kasvaa holtittomasti, kun ongelmia yritetään hoitaa kuntoon pikaisella aikataululla ja kiinteistön kunto, arvo ja käytettävyys säilyvät niin, että tulevatkin toimijat voivat nauttia tästä meidän etuoikeudestamme, Parkista.

             NESU-vastaava

             Matilda Mankonen

             Matilda Mankonen

             Nimi ja vuosikurssi:
             Matilda Mankonen 2. vsk

             Aktiivisuutesi Turun KY:llä ja muut aiemmat luottamustoimet:
             NESU-TuKYn sitsivastaava 2022, Tutor

             Ensi vuoden suunnitelmasi (ts. muut mahdolliset päällekkäiset projektit):
             Ei päällekkäisiä projekteja

              1. Kerro lyhyesti, mitä NESU-TuKY merkitsee sinulle?

              Jaostovuoden myötä NESU-TuKY on antanut minulle paljon mahtavia kokemuksia ja uusia ystäviä. NESU-TuKY merkitseekin minulle yhteisöllisyyttä, hauskanpitoa sekä sitsikulttuurin vaalimista Turun KY:ssä ja muissa kylterikaupungeissa.

              2. Mitkä näet NESU-TuKYn toiminnan keskeisimpinä haasteina nyt ja tulevaisuudessa?

              NESU-TuKYn keskeisimpä haasteita tällä hetkellä ovat mielestäni sitsien kiinnostavuuden ja suosion ylläpitäminen. Tapahtumakalenterin ollessa hyvin täynnä erilaisia tapahtumia, tulisi NESU-TuKYn pystyä nyt ja tulevaisuudessa luomaan yhä kiinnostavampia tapahtumia sekä onnistua innostamaan myös uusia sitsaajia kokeneempien rinnalle. Lisäksi sitsikulttuuriin liittyy omat haasteensa ja NESU-TuKYn tulisi pyrkiä sitseillään siihen, että jokainen tuntisi kuuluvansa joukkoon. Ulkkaroinnin ylläpitäminen sekä yhteys muihin kylterikaupunkeihin voi myös näyttäytyä tulevaisuudessa haasteena, sillä innokkuus muissa kaupungeissa sitsaamiseen voi helposti heiketä muiden tapahtumien rinnalla.

              3. Mitä asioita näet suurimpina haasteina jaoston johtamisessa?

              Jaoston johtamisessa yhtenä suurimpana haasteena näen jaostolaisten motivoimisen kiireen keskellä. Jaoston motivoimiseksi tarvitaan hyvä työnjako hommien välillä sekä ilmapiiri, jossa apua voi pyytää matalalla kynnyksellä. Tässä puheenjohtajan haasteena on saada luotua hyvä yhteishenki sekä kommunikaatio jaostolaisten välillä.

              4. Turun KY:n tapahtumakalenteri on täynnä tapahtumia. Miten kehittäisit NESU-TuKYn tapahtumia niin, että ne erottuvat tapahtumakirjosta ja osallistujien mielenkiinto sitsejä kohtaan säilyisi?

              Vaikka on tärkeää vaalia Turun KY:n perinteitä, tulee toimintaa uudistettaessa myös karsia vanhoista tapahtumista. NESU-TuKY:n tapahtumakalenteriin kuuluu perinteisesti tiettyjä tapahtumia, joiden suosio ei enää ole ollut samalla tasolla. Näin ollen karsisin näistä tapahtumista tai vähintään muokkaisin niitä niin, että kiinnostus kasvaisi. Lähtisin mielelläni jaoston kanssa luomaan muutaman uuden tapahtuman vanhojen tilalle, mutta kuitenkin niin, että suurin osa perinteisistä tapahtumista toteutettaisiin.

              Koulutuspoliittinen vastaava

              Liikuntavastaava

              Saana Pirttijärvi

              Saana Pirttijärvi

              Nimi ja vuosikurssi:
              Saana Pirttijärvi, toisen vuoden opiskelija.

              Aktiivisuutesi Turun KY:llä ja muut aiemmat luottamustoimet:
              Olen toiminut viimeisen vuoden KY-Sportin sihteerinä ja tänä syksynä tutorina. Olen myös osana vuoden 2023 speksin bile- ja kiertuetiimiä.

              Ensi vuoden suunnitelmasi (ts. muut mahdolliset päällekkäiset projektit):
              Alkukeväästä toimin osana speksin bile- ja kiertuetiimiä, mutta muita päällekkäisyyksiä liikuntavastaavan pestin kanssa ei ole.

               1. Miten oma taustasi tukisi rooliasi niin Turun KY:n liikuntavastaavana sekä KY-Sportin puheenjohtajana?

               Taustani urheilijana sekä kokemukseni Turun KY:n toiminnassa tukevat erinomaisesti liikuntavastaavana sekä KY-Sportin puheenjohtajan roolia. Minulla on vahva urheilu- ja liikuntatausta: Olen mm. urheillut monissa joukkue- sekä yksilölajeissa ja tehnyt töitä ryhmäliikuntaohjaajana. Viimeisen vuoden aikana toimiessani KY-Sportissa olen myös päässyt tutustumaan koulumme yhdistystoimintaan. Kaikissa näissä olen tottunut toimimaan sekä yksilönä että tiiminä, jotka molemmat ovat tärkeitä sekä liikuntavastaavan että KY-Sportin puheenjohtajan rooleissa. 

               2. Jaostolaisisten vuosi on täynnä työtä ja tasapainottelua koulun, jaostovastuiden sekä  vapaa-ajan välillä. Kuinka kannustaisit omia jaostolaisiasi hoitamaan omat tehtävänsä kunnialla ja osallistumaan aktiivisesti KY-Sportin toimintaan?

               Koen, että luomalla hyvän ryhmähengen ja ilmapiirin jaoston kesken saan myös muut jaostolaiset innostumaan omista tehtävistään ja KY-Sportin toiminnasta. Kuuntelemalla ja ottamalla huomioon kaikkien jaostolaisten tarpeet saamme varmasti luotua yhdessä hyvän hengen niin, että kaikille jää vapaa-aikaa muille asioille mutta myös suurta innostusta KY-Sportin toimintaa kohtaa. Olen todella helposti lähestyttävä ja olen vakuuttunut, että tämä edesauttaa avointa kommunikaatiota jaoston sisällä. Omalla positiivisella asenteellani, näyttämällä esimerkkiä ja olemalla itse aktiivinen KY-Sportin toiminnassa kannustan myös muita jaostolaisia.

               3. Miten kehittäisit KY-Sportin tapahtumatarjontaa?

               Turun KY:n tapahtumakalenteri on jo hyvin täynnä erilaisia tapahtumia, ja näin KY-Sportin toiminnassa panostaisin mieluummin nykyisten tapahtumien laatuun ja miettisin miten niitä saisi vielä kehitettyä entuudestaan suuremmiksi elämyksiksi. Student Night Approt ovat KY-Sportin vuoden isoin tapahtuma, joka houkutteleekin opiskelijoita eri tiedekunnista ja näin mahdollistaa KY-Sportin tapahtumien tuottamisen opiskelijaystävällisillä hinnoilla. Keskittymällä Student Night Approjen onnistumiseen ja hankkimalla lisää yrityskumppanuuksia voisi muiden tapahtumien hintoja saada alemmas. Puhtaasti liikunnallisten tapahtumien lisääminen KY-Sportin tapahtumatarjontaa on myös jotain, mitä mielestäni voisi lisätä etenkin yhteistyössä koulumme joukkueiden kanssa. Uudet, puhtaasti liikunnalliset tapahtumat erottuisivat koulumme täydestä tapahtumatarjonnasta ja näin myös useammalle kuntalaiselle löytyisi mieluisia tapahtumia.

               Kulttuuri- ja perinnevastaava

               Elli Jokinen

               Elli Jokinen

               Nimi ja vuosikurssi:
               Elli Jokinen 2. vuosikurssi

               Aktiivisuutesi Turun KY:llä ja muut aiemmat luottamustoimet:
               Olen toiminut kuluvana vuonna Kulttuurijaoston, eli Kulttiksen projektivastaavana. Lisäksi olen ollut TuKYn toiminnassa mukana nakkeilemassa erilaisissa tapahtumissa, mm. Pikkulaskiasissa ja Vujuilla.

                 Ensi vuoden suunnitelmasi (ts. muut mahdolliset päällekkäiset projektit):
                 Teen koulua eteenpäin itselle sopivaan tahtiin ja syksyllä kirjoitan mahdollisesti kandia. Kesällä teen luultavasti töitä. Olen myös mukana Speksissä puvustus- sekä lavastustiimeissä, joidenka työt sijoittuvat alkuvuoteen.

                 1. Minkä koet olevan kulttuuri- ja perinnevastaavan tärkein tehtävä?
                 Kulttuuri- ja perinnevastaavana tärkeintä on pyrkiä tuomaan kulttuurin monipuolisuus näkyviin toiminnassa ja tapahtumissa, sekä tietenkin huolehtia Kulttiksesta, Vujuista ja Speksistä. Tärkeää on myös pyrkiä luomaan hallituksessa ja opiskelijoiden keskuudessa hyvää ja turvallista ilmapiiriä sekä pyrkiä kehittämään TuKY:n toimintaa entistä paremmaksi.

                 2. Miten aiot varmistaa Turun KY:n kulttuurin ja perinteiden jatkuvuuden?
                 Aion parhaani mukaan pitää huolta perinteisten tapahtumien järjestämisestä ja etsiä ympärilleni eri projekteihin ihmisiä, jotka ovat innostuneita jatkamaan ja kehittämään TuKY:n toimintaa ja perinteisiä tapahtumia kanssani.

                 3. Mikä on kulttuuri- ja perinnevastaavan pestissä haastavinta?
                 Haastavaa tulee kenties luomaan suuri työmäärä ja pestiin liittyvien töiden, koulun sekä vapaa ajan tasapainottaminen oman hyvinvoinnin turvaamiseksi. Tavoitteenani on myös luoda niin hallituksessa, kuin Kulttiksessa avoin ja kannustava ilmapiiri, jossa jokaisen jäsenen ideat huomioidaan ja annetaan tilaa uusien tapahtumien ja toimintamallien luomiselle.

                 4. Miten näet Kulttiksen toiminnan tällä hetkellä ja miten sitä voisi kehittää?
                 Mielestäni Kulttis on onnistunut hyvin järjestämään monipuolisia ja mielenkiintoisia tapahtumia ympäri vuoden. Tavoitteeni puheenjohtajana on kehittää tapahtumia edelleen toimivammiksi ja luoda yhdessä Kulttiksen kanssa uusia, houkuttelevia kulttuuritapahtumia kuntalaisille.

                 Leea Hering

                 Leea Hering

                 Nimi ja vuosikurssi:
                 Leea Hering, toinen vuosikurssi

                 Aktiivisuutesi Turun KY:llä ja muut aiemmat luottamustoimet:
                 Turun KY:

                 Kulttuurijaoston art director 2022
                 TuKY-Speksin bändivastaava 2022
                 TuKY-Speksin lauluvastaava 2023
                 KYSS:n hallituksen sekä bändin jäsen 2022

                 Ensi vuoden suunnitelmasi (ts. muut mahdolliset päällekkäiset projektit):
                 TuKY-Speksi keväällä

                   1.      Minkä koet olevan kulttuuri- ja perinnevastaavan tärkein tehtävä?

                   Kulttuuri- ja perinnevastaavan tärkein tehtävä on taata TuKY:n rikkaan kulttuurin jatkuminen, järjestää monipuolisesti erilaisia kulttuuritapahtumia kuntalaisille ja innostaa omia jaostolaisiaan.

                   2.      Miten aiot varmistaa Turun KY:n kulttuurin ja perinteiden jatkuvuuden?

                   Aion varmistaa jatkuvuuden pitämällä huolen siitä, että kulttuurijaoston toiminta, vuosijuhlat sekä TuKY-Speksi pysyvät laadukkaina kokonaisuuksina ja niiden anneista voisi nauttia jokainen kuntalainen. Aion tehdä työni huolella ja vaalia Turun KY:n perinnettä.

                   3.      Mikä on kulttuuri- ja perinnevastaavan pestissä haastavinta?

                   Haastavinta pestissä tulee olemaan kaikkien lankojen käsissä pitäminen. On tarkkaan harkittava, mikä on esimerkiksi sopiva delegoinnin määrä. Haastavaa tulee myös olemaan kulttuurijaoston etujen ajaminen TuKY:n hallituksessa, sekä toisaalta omien jaostolaistensa innoittaminen ja motivoiminen.

                   4.      Miten näet Kulttiksen toiminnan tällä hetkellä ja miten sitä voisi kehittää?

                   Tällä hetkellä näen Kulttiksen toiminnan ajavan hyvin asiaansa. Kehitettävääkin tietysti löytyy. KKE:itä voisi tehdä tunnetummiksi, ja panostaa niiden laatuun eikä määrään. Kaikkia tapahtumia voisi myös yleisesti markkinoida enemmän.

                   Viestintävastaava

                   Anna Immo

                   Anna Immo

                   Nimi ja vuosikurssi:
                   Anna Immo, 2. vsk.

                   Aktiivisuutesi Turun KY:llä ja muut aiemmat luottamustoimet:
                   Olen toiminut vuonna 2022 osana TuKYn viestintätiimiä ja päässyt sen mukana muun muassa toimittamaan KYlistettä, ideoimaan viestintää ja viestintätiimin toimintaa sekä auttamaan taittokoulutuksen pitämisessä.

                   Ensi vuoden suunnitelmasi (ts. muut mahdolliset päällekkäiset projektit):
                   Ensi vuonna suunnitelmissani on syksyllä aloittaa kandin tekemistä. Muita projekteja minulla ei ole tulossa, jotka eivät joustaisi pestin tieltä.

                     1. Mikä on mielestäsi Turun KY:n tärkein viestintäkanava ja miten kehittäisit sitä?
                     Koen sähköpostin ja KY-Aktiivi –listan keskeiseksi, sillä sähköposti on kaikilla opiskelijoilla varmasti käytössä ja tavoittaa tehokkaasti ihmisiä. KY-Aktiiville julkaistaan kuitenkin paljon asiaa, niin trainee- ja pestihakuja kuin tapahtumia ja viikkotiedotteitakin. Sähköpostilistoja voisi kenties järjestää siten, että esimerkiksi avoimet haut, vapaa-ajan tapahtumat ja ilmoittautumiset tulisivat omalle listalleen.

                     TuKYn nettisivut voisivat myös potentiaalisesti nousta tärkeäksi viestintäkanavaksi, josta on helppoa ja nopeaa tarkistaa tarvittava tieto.

                     2. Viestintätiimin asemaa asiantuntijaelimenä on nyt pari vuotta pyritty vahvistamaan. Millaisena näet viestintätiimin tulevaisuuden ja mihin suuntaan tiimiä tulisi kehittää?
                     Viestintätiimin vastuualue tulee tulevaisuudessa laajenemaan entisestään KYlisteen toimittamisen ulkopuolelle viestinnän asiantuntijatiimiksi, esimerkiksi viestintävastaavan tukena verkkosivujen ylläpitämisessä sekä mahdollisesti podcastin muodossa. Olisi myös hyvä, jos KYlisteen verkkosivut saataisiin toimintaan, jolloin sivuille voisi tuottaa esimerkiksi artikkeleita myös vaihto-opiskelijoita varten englanniksi.

                     3. Minkälaisena näet nettisivujen tulevaisuuden yhtenä viestinnän pääkanavista, ja mitkä ovat mielestäsi tärkeimpiä kehityskohteita TuKYn sivuilla?
                     Koen, että nettisivuilla on paljon potentiaalia keskeisenä viestinnän kanavana. Ne ovat tällä hetkellä visuaalisesti miellyttävät. Sivujen ensinäkymää voisi kuitenkin kehittää, jotta lukijalle on selvää, mihin sitä onkaan päätynyt ja mihin seuraavaksi. Etusivulta tulisi näkyä tiiviisti ja nopeasti opiskelijoille tärkeä ja ajankohtainen tieto selkeästi jaoteltuna niin, ettei sitä joudu kaivamaan sähköpostin tai sosiaalisen median syövereistä.

                     Nettisivujen tapahtumakalenterista löytyy hyvin tapahtumien perustiedot kuten ajoitus ja sijainti, mutta monesta puuttuu lisätiedot tapahtumasta sekä esimerkiksi milloin ja miten ilmoittautumiset järjestyvät, jolloin tiedon joutuu erikseen etsimään useammasta kanavasta, kuten
                     sähköpostista tai somesta.

                     Minttu Wilska

                     Minttu Wilska

                     Nimi ja vuosikurssi:
                     Minttu Wilska, 2 vsk.

                     Aktiivisuutesi Turun KY:llä ja muut aiemmat luottamustoimet:
                     CIA TuKYn markkinointivastaava ja Art Director 2022, Pikkulaskiaisen Art Director 2023, tutor 2022. Lisäksi aiempi kokemus Adoben CC ohjelmista

                     Ensi vuoden suunnitelmasi (ts. muut mahdolliset päällekkäiset projektit):
                     Alkuvuodesta Pikkulaskiaisen tuottaminen vie osan ajastani. Koen kuitenkin, että tehtävät tukisivat toisiaan ja ne osuvat juuri omiin mielenkiinnon kohteisiini. Siksi uskon täysin suoriutuvani molemmista tehtävistä kunnialla. Helmikuussa järjestettävän Pikkulaskiaisen jälkeinen aika on vapaa muista projekteista.

                       1. Mikä on mielestäsi Turun KY:n tärkein viestintäkanava ja miten kehittäisit sitä?
                       Tärkeimmän kanavan valinta on vaikeaa, sillä pidän tärkeänä kokonaisvaltaista viestintää eri kanavien kautta. Kuitenkin Turun KY:n sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä Instagramin merkitys korostuu mielestäni aiempaa enemmän. Instagram on kätevä tapa kuntalaisille löytää tietoa. Se on myös TuKYn ulkopuolisille toimijoille helppo keino tutustua meihin ja toimintaamme. Instagramiin julkaistavan sisällön tulisi olla laadukasta ja ammattimaista. Lisäisin TuKYn tilille visuaalisuutta ja huomiota herättäviä liikkuvia elementtejä. Instagramissa sisältöä on paljon, jonka takia erottelu postausten ja storyjen välillä on tärkeää. Julkaisuja suunnitellessa täytyy siis harkita tarkkaan, mihin julkaisu tehdään ja tallennetaanko sitä esimerkiksi kohokohtiin. Kohokohtia täytyy käydä läpi säännöllisesti ja poistaa turha, vanhentunut sisältö. Haluaisin panostaa yhä enemmän myös TuKYn alaisten toimijoiden tasalaatuisempaan Instagram-viestintään. Kuten alussa mainitsin, yksi vahva kanava ei kuitenkaan riitä, vaan sisällön täytyy aina löytyä useammasta kanavasta

                       2. Viestintätiimin asemaa asiantuntijaelimenä on nyt pari vuotta pyritty vahvistamaan. Millaisena näet viestintätiimin tulevaisuuden ja mihin suuntaan tiimiä tulisi kehittää?
                       Omana pupuvuonna tieto koko viestintätiimin olemassaolosta ei informaatiotulvan takia
                       tavoittanut minua, vaikka olisin varmasti ollut kiinnostunut hakemaan. Uskon, että monelle muulle on käynyt samoin. Viestintätiimin aseman vahvistamista täytyy ehdottomasti jatkaa. Tiimiä täytyy tuoda yhä enemmän esille opiskelijoille, etenkin uusille pupuille. Pidän tiimin
                       osallistumista KaupSuun ja mahdollisesti myös pupujaisiin tärkeänä näkyvyyden kannalta. Tiimiä haluaisin uudistaa tarkentamalla sen sisäistä pestijakoa. Uuden hakijan on helpompaa lähteä mukaan tiimiin, kun on selvää, mihin rooliin hakee. Tarkempi pestijako
                       selkeyttäisi varmasti myös tiimin sisäistä työskentelyä, vaikka tietenkin rajoja voidaan ylittää ja muita auttaa tarpeen mukaan.

                       3. Minkälaisena näet nettisivujen tulevaisuuden yhtenä viestinnän pääkanavista, ja mitkä ovat mielestäsi tärkeimpiä kehityskohteita TuKYn sivuilla?
                       Nettisivut ovat erittäin tärkeä osa TuKYn viestintää. Sivut ovat arvokas tietopankki jäsenelle, mutta myös helposti ensikosketus uudelle opiskelijalle tai mahdolliselle hakijalle. Siksi on erityisen tärkeää, että ne herättävät kävijän huomion. Nettisivujen täytyy olla visuaaliset ja TuKYn brändin mukaiset. Lisäksi niiden on erityisen tärkeää olla helposti käytettävät sekä selaimella, että mobiilissa. Lähtisin kehittämään erityisesti sivujen mobiilikäytettävyyttä. Tällä hetkellä esimerkiksi valikko mobiliiversiossa on hankala. Haluaisin myös lisätä sivuille näyttäviä visuaalisia elementtejä, kuten liikkuvaa kuvaa. Lisäksi haluaisin parantaa englanninkielisten sivujen tasoa, jotka tällä hetkellä eroavat huomattavasti suomenkielisistä. Nettisivut pitäisi myös käydä huolella ajan kanssa läpi, ja järjestää koulutuksia kaikille niitä päivittäville. Koska päivittäjiä on niin monia, sivuilta löytyy laatueroja ja esimerkiksi tyhjille sivulle johtavia linkkejä on useampia.

                       Kansainvälisten asioiden vastaava

                       Jenny Sääksi

                       Jenny Sääksi

                       Nimi ja vuosikurssi:
                       Jenny Sääksi, toinen vuosikurssi

                       Aktiivisuutesi Turun KY:llä ja muut aiemmat luottamustoimet:
                       Kuluneen vuoden olen toiminut CIA TuKYn sihteerinä ja kehitysyhteistyövastaavana. Lisäksi syksyllä toimin opiskelijatutorina ja pupuvuonna vujunakkina

                       Ensi vuoden suunnitelmasi (ts. muut mahdolliset päällekkäiset projektit):
                       Minulla ei ole päällekkäisiä suunnitelmia ensi vuodelle.

                        1. Mikä motivoi sinua hakemaan juuri kansainvälisten asioiden vastaavaksi?
                        Olen jo pitkään ollut kiinnostunut järjestötoiminnasta. Järjestöurani alkoi lukiossa, kun toimin kaksi vuotta opiskelijakunnanhallituksessa. Turun KY:llä oli selvää, että haluan hakea toimintaan mukaan. Hallitusvuoteni CIA:ssa onkin ollut hyvin antoisa ja opettavainen. Myös kansainvälistyminen on lähellä sydäntäni. Uskon, että KV-vastaavana pystyisin hyödyntämään omia taitojani, sekä vuoden aikana kertynyttä tietoa kansainvälisen sektorin kehityksessä. KV-vastaavan pesti sopisi minulle sillä olen motivoitunut ja innostunut toiminnasta.

                        2. Mitkä ovat mielestäsi kv-tutoroinnin suurimpia haasteita kv-vastaavan näkökulmasta ja miten lähtisit ratkaisemaan niitä?
                        Tällä hetkellä suurin haaste on KV-tutoroinnin tietoisuuden lisääminen. Olisi tärkeää, että kaikki kauppakorkeakoulun vaihto-opiskelijat saisivat myös kauppakorkeakoulussa opiskelevan tutorin. Täten tutor pystyy parhaalla mahdollisella tavalla perehdyttämään opiskelijan TSE:n käytäntöihin ja sulauttamaan hänet osaksi yhteisöä. Jotta tämä toteutuisi, tarvitaan enemmän KV-tutoreita. Tutorointia tulisi siis markkinoida entistä aktiivisemmin ja
                        tehokkaammin.

                        3. Kerro oma näkemyksesi siitä, miten lähtisit toteuttamaan Turun KY:n kehitysyhteistyötä vuonna 2023.
                        Kehitysyhteistyö on ollut KV-jaostossa jo useamman vuoden alkutekijöissä. Jotta toiminta saataisiin käyntiin, tulisi sekä TuKYn että CIA:n uuden hallituksen heti vuoden alussa miettiä toiminnan muotoja ja ottaa tavoitteeksi toiminnan käynnistäminen. Kehitysyhteistyön
                        roolia tulisi myös selkeyttää kuntalaisille ja kysyä heiltä suoraan millaista kehy-toimintaa he toivoisivat. Kehitysyhteistyötä voitaisiin toteuttaa myös yhteistyössä muiden jaostojen ja toimijoiden kanssa.

                        4. Miten kehittäisit CIA TuKYn tapahtumatarjontaa?
                        Tapahtumatarjonnassa tulisi panostaa perinteikkäisiin ja pidettyihin tapahtumiin.
                        Toimimattomia tapahtumia tulisi uudistaa rohkeasti ja siten kehittää CIA:n
                        tapahtumatarjontaa. Tärkeää tapahtumatuotannossa olisi myös kuunnella osallistujia ja
                        reagoida heidän palautteeseensa. Esimerkiksi englanninkieliset sitsit ovat olleet yksiä CIA
                        TuKYn pidetyimmistä tapahtumista, joten niiden määrää tulisi kasvattaa. Onnistuneilla
                        tapahtumilla CIA pystyy tarjoamaan jäsenilleen parhaan mahdollisuuden
                        kansainvälistymiseen.

                        Kokousmateriaalit