Vapaa-ajan vastaava

 

Mitä hallituspestiini kuuluu?

Toimin hallituksessa Turun KY:n vapaa-ajan vastaavana. Tehtävään kuuluu kaksi roolia. Vapaa-ajan vastaava vastaa esimerkiksi tapahtumatuotannon kehittämisestä ja koordinoinnista, sekä yhteydenpidosta muihin sidosryhmiin. Olen vuoteni aikana päässyt luomaan täysin uusia tapahtumia jaostoni kanssa sekä tukenut tapahtumatuotannon normaaliin palauttamista. Lisäksi olen päässyt olemaan mukana suunnittelemassa monia Turun KY:n isoimpia tapahtumia ja niiden toteuttamista, organisoinut tapahtumakalenteria sekä pitänyt yhteyttä muihin opiskelijajärjestöihin.

Ulkoasiainjaoston puheenjohtajana olen ollut vastuussa jaostoni luotsaamisesta sekä tapahtumien järjestämisestä ja kehittämisestä yhdessä Ulkkiksen hallituksen kanssa.

Ulkoasiainjaosto on yksi monipuolisimmista jaostoista, ja normaalisti se toteuttaa kymmeniä erilaisia tapahtumia vuodessa. Jaosto järjestää lähinnä erilaisia virkistys- ja juhlatapahtumia niin Turun kauppakorkeakoulun, kuin myös muiden koulujen opiskelijoille. Kuten kaikilla jaostojen puheenjohtajilla, myös Ulkkiksessa hyvät johtamisvalmiudet ovat keskiössä. Normaalivuonna Ulkkiksen puheenjohtajalta vaaditaan kykyä hallita useita tapahtumakokonaisuuksia samaan aikaan, sillä monien tapahtumien suunnittelu ja toteutus tapahtuu samanaikaisesti. Tärkeää on myös osata pitää ”ohjat käsissä” ja delegoida monenlaisia tehtäviä eteenpäin jaostolle.

Vapaa-ajan vastaavana pääset järjestämään monia erilaisia tapahtumia ja kehittämään TuKYn tapahtuma-arsenaalia kokonaisuudessaan. Ulkkista luotsatessa taas johdat tulostavoitteellista yksikköä sekä tuotat useita laadukkaita tapahtumia tuhansille opiskelijoille.

Tässä pestissä vaaditaan motivaatiota ja intoa Ulkkiksen sekä TuKYn tapahtumatuotannon kehittämiseen, hyviä sosiaalisia taitoja sekä halua toimia yhdessä erilaisten sidosryhmien kanssa. Pesti vaatii viikoittaista sitoutumista sekä TuKYn että Ulkkiksen hallitusten kokouksiin. Ulkkiksella on myös yleensä 1-3 tapahtumaa kuukausittain. Ulkkis toimii yhteistyössä useiden muiden jaostojen ja järjestöjen kanssa, joten sidosryhmien kanssa toimiminen on tärkeä osa tehtävää.

Vapaa-ajan vastaavana pääset sekä kehittämään ja toteuttamaan TuKYn vapaa-ajan tarjontaa ja projekteja, että itse kehittymään tapahtumatuotannossa ja organisoinnissa. Lisäksi saat kaksi eri hallitusta rinnallesi auttamaan tässä.

Mikäli heräsi mitään kysyttävää pestiini liittyen, niin laita ihmeessä viestiä osoitteeseen vapaa-aika@tuky.fi!

 

Kysymykset:

Yleiset:

  1. Nimi ja vuosikurssi
  2. Aktiivisuutesi Turun KY:llä ja muut aiemmat luottamustoimet
  3. Ensi vuoden suunnitelmasi (ts. muut mahdolliset päällekkäiset projektit)

Sektorikohtaiset:

  1. Miksi haet juuri vapaa-ajan vastaavaksi?
  2. Mitkä piirteesi tekevät sinusta hyvän johtajan Ulkkis hallitukselle, joka koostuu usein hyvin erilaisista ihmisistä ja erilaisista tarpeista motivoinnin sekä johtamistyylin suhteen?
  3. Korona-ajasta palattua TuKYn tapahtumakalenteri on täyttynyt äärirajoilleen TuKYn toimijoiden tapahtumista, jonka seurauksena kaikkiin tapahtumiin ei enää riitä osallistujia. Miten kehittäisit TuKYn tapahtumatuotantoa varmistaaksesi sen, että kaikkiin tapahtumiin riittää kävijöitä ja tapahtumat pysyvät laadukkaina?
Nelli-Maija Pekola

Nelli-Maija Pekola

Vapaa-ajan vastaava

vapaa-aika@tuky.fi