Puheenjohtaja

Mitä hallituspestiini kuuluu?

Puheenjohtajan tehtäväkenttä on todella laaja ja monipuolinen; se sisältää niin johtajana, esimiehenä, viestijänä, sparraajana, edunvalvojana, esimerkkinä, esiintyjänä kuin edustajanakin toimimista.

 Keskeisin ja tärkein tehtävä on toimia hallituksen johtajana sekä työntekijöiden ja luottamustoimien ylimpänä esimiehenä. Tehtävässä oppii runsaasti käytännön johtamisesta ja organisoinnista sekä vastuunkantamisesta.

Pääsektori (PJ ja VPJ) sparraa, kannustaa ja tukee jatkuvasti jokaista Turun KY:n toimijaa tehtävässään. Yhdessä hallituksen, hallinnon opiskelijaedustajien ja muiden edunvalvontaa tekevien kanssa puheenjohtaja tekee jatkuvaa edunvalvontatyötä usean eri yhteistyötahon kautta. Puheenjohtaja on erittäin tärkeä linkki etenkin Turun kauppakorkeakoulun, Suomen Ekonomien, Turun seudun ekonomien sekä Turun yliopiston ylioppilaskunnan suuntaan.

Puheenjohtaja toimii myös esimerkkinä yhdistyksen jokapäiväisessä toiminnassa – toisin sanoen puheenjohtaja antaa kasvot koko yhdistykselle. Jatkuva proaktiivisuus ja reaktiivisuus on keskeistä niin Turussa kuin kansallisestikin, ja siksi esimerkiksi asioista tiedottaminen ja asioiden eteenpäin vieminen on merkittävä osa puheenjohtajan tehtävää. Näin ollen rooli viestijänä yhdessä hallituksen viestintävastaavan kanssa on keskeisessä asemassa. Myös toimiminen jäsenistön äänitorvena ulospäin kuuluu puheenjohtajan tehtäviin.

Puheenjohtajan tehtävä on varmasti yksi antoisimmista, vaikkakin vaativimmista, mitä Turun KY:llä on. Vuosi on ollut äärimmäisen opettavainen: olen kehittänyt muun muassa johtamis- ja esiintymistaitojani ja ihmistuntemustani sekä oppinut todella paljon päätöksenteosta. Kyky hallita ja johtaa laajoja kokonaisuuksia sekä erilaisia projekteja on noussut tärkeään rooliin. Oppien lisäksi olen päässyt luomaan suhteita erittäin mielenkiintoisiin toimijoihin, rakentamaan maanlaajuista verkostoa sekä kokemaan asioita, joita ei muuten kokisi. Pestiin ryhtyminen vaatii rohkeutta ja omistautumista, mutta voin rehellisesti todeta, että se todellakin kannattaa – samanlaista oppimiskokemusta on vaikea kuvitella.

Mikäli sinulla on kysyttävää puheenjohtajan tehtävään tai yleisesti hallitushakuun liittyen, ota rohkeasti yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen puheenjohtaja@tuky.fi tai Slackin kautta!

 

Juho Perttula

Juho Perttula

Hallituksen puheenjohtaja

puheenjohtaja@tuky.fi

Salla Huotari

Salla Huotari

Hallituksen varapuheenjohtaJa

varapuheenjohtaja@tuky.fi

Varapuheenjohtaja

Mitä hallituspestiini kuuluu?

 

Varapuheenjohtajan pesti eroaa jonkin verran muista hallituspesteistä, koska se muovautuu joka vuosi hieman erilaiseksi, tekijänsä mukaan. Tehtävänkuva on melko laaja, sillä varapuheenjohtajalla on mahdollisuus tukea eri sektoreita oman osaamisen ja kiinnostuksen mukaan. Joka vuosi pesti kuitenkin pitää sisällään ainakin seuraavat kolme sektoria: pääsektori, toimijaryhmäsektori ja alumnisektori.

Varapuheenjohtaja toimii luonnollisesti puheenjohtajan aisaparina sekä tukena ja yhdessä luotsaamme sekä tuemme muuta hallitusta/sektoreita parhaan kykymme mukaan. Valmistelemme pääsektorin ja hallituksen yleisiä asioita yhdessä puheenjohtajan kanssa sekä toteutamme toimintasuunnitelman mukaisia tehtäviä, jotka on osoitettu pääsektorille. 

Toimijaryhmäsektorilla VPJ:n tehtävänä on olla toimijaryhmäpuheenjohtajien tukena toiminnan pyörittämisessä. VPJ pitää huolen, että toimijaryhmille järjestetään tarpeelliset koulutukset, tiedottaa heitä koskevista asioista ja auttaa esimerkiksi TYYn toiminta-avustusten laatimisessa. VPJ:n tehtävänä on myös vuosittain järjestää TuKYn projektikassan hakuprosessi toimijaryhmille.

Alumnisektori on myös nostanut profiiliaan merkittävästi viime vuosina ja olemmekin nykyään olennainen osa kauppakorkean alumnitoimintaa. VPJ istuu mandaatilla kauppakorkeakoulun alumnitoiminnan työryhmässä edeltäjänsä kanssa. Myös Turun KY:n alumnien alumnitoimintaa on viety viime vuosina eteenpäin. Tänä vuonna Turun KY:n alumniyhdistys aloitti toimintansa, ja myös tässä yhdistyksessä VPJ istuu mandaattipaikalla. Alumnitoiminnassa on vielä paljon kehitettävää, ja toivon, että seuraajaltani löytyy intoa tämän kehittämiseen.

Viimeisimpänä, muttei suinkaan vähäisimpänä, varapuheenjohtaja on mukana Turun KY:n vapun organisoimisessa. Varapuheenjohtaja toimii vapputiimin lähiesimiehenä yhdessä vapputuottajan kanssa. Näiden vastuualueiden lisäksi varapuheenjohtaja vastaa mm. toimarisitsien järjestämisestä sekä muista TuKY-tapahtumista.

Varapuheenjohtajan tärkein tehtävä on kuitenkin tukea hallitustaan ja olla aina valmiina auttamaan, asiassa kuin asiassa tai paikassa kuin paikassa.

Mikäli sinulla on kysyttävää hallituspestiini liittyen laittaa sähköpostia osoitteeseen varapuheenjohtaja@tuky.fi tai pistää viestiä jossain sinulle sopivassa mediassa!

Tärkeät päivämäärät:

Kylteripuheenjohtajaverkoston vaihtoseminaari (15.-16.12.) (pj)

3.-4.12. SSHV rf vuosijuhla (pj)

Kysymykset:

(Huom! Puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle on erilliset kysymykset)

Yleiset:

 1. Nimi ja vuosikurssi
 2. Aktiivisuutesi Turun KY:llä ja muut aiemmat luottamustoimet?
 3. Ensi vuoden suunnitelmasi (ts. muut mahdolliset päällekkäiset projektit)

Puheenjohtaja:

 1. Minkälainen johtaja olet ja mitkä ovat mielestäsi Turun KY:n puheenjohtajan tärkeimmät tehtävät?
 2. Mitkä koet Turun KY:n suurimpina vahvuuksina ja heikkouksina verrattuna muihin vastaaviin opiskelijajärjestöihin Suomessa?
 3. Mitkä ovat Turun KY:n ensisijaiset kehityskohteet seuraavien kahden vuoden aikana?
 4. Turun KY:llä on vahvaa edunvalvontaa sekä paikallisesti, että kansallisesti. Mitkä näet olevan Turun KY:n Edunvalvonnan tärkeimmät painopisteet ja aiheet tulevana vuonna?
 5. Millainen järjestö Turun KY on vuonna 2027?

  Varapuheenjohtaja:

   

  1. Minkä sektorin koet tärkeimpänä ensi vuonna varapuheenjohtajan pestissä ja miten pystyt hyödyntämään sinun vahvuuksia tässä sektorissa?
  2. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja työskentelevät tiiviisti yhteistyössä. Millä keinoin ylläpitäisit tasaista työnjakoa pääsektorissa?
  3. Miten mahdollistaisit ensi vuonna yhä tiiviimmän ja selkeämmän yhteistyön Turun KY:n ja toimijaryhmien välillä?
  4. Turun KY:n alumniyhditys aloitti toimintansa tänä vuonna. Miten kehittäisit yhteistyötä alumniyhdityksen kanssa ja miten huomioisit myös TSE:n alumnit?