Liikuntavastaava

 

Mitä hallituspestiini kuuluu?

Liikuntavastaavan tehtävänä on liikunnan ja siihen liittyvien tapahtumien yleinen suunnittelu ja koordinointi TuKYssä. Hallitustyöskentelyn lisäksi liikuntavastaava toimii liikuntajaosto KY-Sportin puheenjohtajana.  Liikuntavastaavan tehtävänä on pitää huolta, että liikunta saataisi osaksi mahdollisimman monen opiskelijan arkea.

KY-Sportin tapahtumakalenteri on vuosien saatossa laajentunut, jonka vuoksi toiminnan uudistaminen ja muokkaus on suuressa roolissa. KY-Sportin toiminta jaksottuu viikoittaisista lenkki- ja pelivuoroista, kuukausittaisista lajikokeiluista vuosittain järjestettäviin suurempiin tapahtumin kuten KYlumpialaiset, ABPC ja Student Night Approt, joiden järjestämistä liikuntavastaava luotsaa.

Liikuntavastaava huolehtii yhteydenpidosta ja yhteistyön kehittämisestä myös eri tahojen, kuten muiden kylterijärjestöjen kanssa. Myös yhteistyötä Turun muiden opiskelijajärjestöjen kanssa on pyritty lisäämään.

Mikäli haluat kysyä jotain liikuntavastaavan pestiin liittyen, niin minut tavoittaa osoitteesta liikunta@tuky.fi

Kysymykset:

Yleiset:

  1. Nimi ja vuosikurssi
  2. Aktiivisuutesi Turun KY:llä ja muut aiemmat luottamustoimet?
  3. Ensi vuoden suunnitelmasi (ts. muut mahdolliset päällekkäiset projektit)

Sektorikohtaiset:

  1. Miten oma taustasi tukisi rooliasi niin Turun KY:n liikuntavastaavana sekä KY-Sportin puheenjohtajana?
  2. Jaostolaisisten vuosi on täynnä työtä ja tasapainottelua koulun, jaostovastuiden sekä  vapaa-ajan välillä. Kuinka kannustaisit omia jaostolaisiasi hoitamaan omat tehtävänsä kunnialla ja osallistumaan aktiivisesti KY-Sportin toimintaan?
  3. Miten kehittäisit KY-Sportin tapahtumatarjontaa?
Kalle-Tapio Kähkönen

Kalle-Tapio Kähkönen

Liikuntavastaava

liikunta@tuky.fi