Liikuntavastaava

 

Mitä hallituspestiini kuuluu?

Liikuntavastaavan tehtävänä on liikunnan ja siihen liittyvien tapahtumien yleinen suunnittelu ja koordinointi TuKYssä. Hallitustyöskentelyn lisäksi liikuntavastaava toimii liikuntajaosto KY-Sportin puheenjohtajana.  Liikuntavastaavan tehtävänä on pitää huolta, että liikunta saataisi osaksi mahdollisimman monen opiskelijan arkea.

KY-Sportin tapahtumakalenteri on vuosien saatossa laajentunut, jonka vuoksi toiminnan uudistaminen ja muokkaus on suuressa roolissa. KY-Sportin toiminta jaksottuu viikoittaisista lenkki- ja pelivuoroista, kuukausittaisista lajikokeiluista vuosittain järjestettäviin suurempiin tapahtumin kuten KYlumpialaiset, ABPC ja Student Night Approt ja vuosittaiseen vaellusexcursioon, joiden järjestämistä liikuntavastaava luotsaa.

Liikuntavastaava huolehtii yhteydenpidosta ja yhteistyön kehittämisestä myös eri tahojen, kuten muiden kylterijärjestöjen sekä urheiluseurojen kanssa. Liikuntavastaava toimii myös linkkinä TuKY:n joukkueiden ja KY-Sportin välillä. Myös yhteistyötä Turun muiden opiskelijajärjestöjen kanssa on pyritty lisäämään. 

Mikäli haluat kysyä jotain liikuntavastaavan pestiin liittyen, niin minut tavoittaa osoitteesta liikunta@tuky.fi 🙂

Kysymykset:

Yleiset:

  1. Nimi ja vuosikurssi
  2. Aktiivisuutesi Turun KY:llä ja muut aiemmat luottamustoimet?
  3. Ensi vuoden suunnitelmasi (ts. muut mahdolliset päällekkäiset projektit)

Sektorikohtaiset:

  1. Miten oma taustasi tukisi rooliasi niin Turun KY:n liikuntavastaavana sekä KY-Sportin puheenjohtajana?
  2. Kuinka saisit jaostolaisesi hoitamaan pestinsä hyvin vuoden loppuun asti sekä osallistumaan aktiivisesti KY-Sportin toimintaan?
  3. Mikä motivoi sinua hakemaan liikuntavastaavaksi?
Saana Pirttijärvi

Saana Pirttijärvi

Liikuntavastaava

liikunta@tuky.fi