Koulutuspoliittinen vastaava

 

Mitä hallituspestiini kuuluu?

Koulutuspoliittisen vastaavan tärkein tehtävä on huolehtia Turun kauppakorkeakoulun opiskelijoiden opinto- ja koulutusasioiden edunvalvonnasta. Koulutuspoliittinen vastaava eli kopo vastaa kokonaisedunvalvonnasta yhdessä sosiaalipoliittisen vastaavan kanssa, ottaa kantaa opinto- ja koulutusasioihin sekä edustaa opiskelijoita koulun hallinnossa. Kopo kokoustaa kauppakorkeakoulun johtajiston, opintotoimiston ja laitosten henkilökunnan kanssa säännöllisesti ja pitää huolen, että opiskelijoiden ääni kuuluu päätöksenteossa. 

Kopon tehtäviin kuuluu myös yhteydenpito eri elimissä toimiviin hallinnon opiskelijaedustajiin eli hallopedeihin, ainejärjestöjen kopoihin, TYYn koulutuspoliittiseen sektoriin sekä Suomen ekonomien edustajiin, kuten Kylliin.

Kopo toimii ainejärjestöjen kopojen apuna ja kokoustaa heidän kanssaan säännöllisesti. Lisäksi kopo istuu edunvalvontajaoston hallituksessa ja osallistuu jaoston toimintaan.

Aktiivinen viestintä koko jäsenistölle sekä mahdollisimman monipuolisten osallistumismahdollisuuksien tarjoaminen ajankohtaisiin opinto asioihin liittyen on myös tärkeä osa kopotoimintaa. Kopon vastuulla on myös Mielenterveyskyselyn ja KYllupin valmistelu, jako ja analysointi.

Tehtävät edellyttävät sitoutumista ja vastuuntuntoa, mutta tarjoavat samalla mahtavia, uusia kokemuksia sekä hyödyllisiä sidosryhmiä.

Mikäli sinulla on kysyttävää koulutuspoliittisen vastaavan tehtävään liittyen, tule nykäisemään hihasta tai ota yhteyttä laittamalla sähköpostia osoitteeseen kopo@tuky.fi .

 

 

Kysymykset:


Yleiset:

  1. Nimi ja vuosikurssi
  2. Aktiivisuutesi Turun KY:llä ja muut aiemmat luottamustoimet?
  3. Ensi vuoden suunnitelmasi (ts. muut mahdolliset päällekkäiset projektit)

Sektorikohtaiset:

  1. Mikä motivoi sinua hakemaan juuri koulutuspoliittiseksi vastaavaksi?
  2. Koulutuspoliittisen vastaavan tehtävä on edustaa Turun KY:n jäseniä tapaamisissaan koulumme henkilökunnan kanssa. Millä keinoin pyrit kuuntelemaan kuntalaisten mielipiteitä ja kannustamaan heitä ottamaan kantaa koulutuksellisiin kysymyksiin?
  3. Ainejärjestöillä on omat koulutuspoliittiset vastaavansa, jotka pitävät yhteyttä omiin laitoksiinsa. Millä keinoin teet yhteistyötä AJ-kopojen kanssa ja tuet heitä tehtävässään?
  4. Koulutuspoliittinen vastaava istuu myös Edunvalvontajaoston hallituksessa. Millaisena näet koulutuspoliittisen vastaavan roolin osana EVAa?
Markus Karlstedt

Markus Karlstedt

Koulutuspoliittinen vastaava

kopo@tuky.fi