Kansainvälisten asioiden vastaava

 

Mitä hallituspestiini kuuluu?

Turun KY:n kansainvälisten asioiden vastaava huolehtii yhdistyksen ja sen jäsenten kansainvälisyyden kehittämisestä sekä Turun kauppakorkeakoulussa opiskelevien kansainvälisten opiskelijoiden edunvalvonnasta. 

KV-vastaava toimii kv-jaoston eli CIA TuKYn puheenjohtajana. CIA TuKYn tehtävä on tarjota yhdistyksen jäsenille eväitä kansainvälistymiseen, kuten edistämällä kotikansainvälistymistä tarjoten suomalaisille ja kansainvälisille opiskelijoille mahdollisuuden tutustua erilaisten tapahtumien parissa. Lisäksi vaihto- ja harjoittelumahdollisuuksista tiedottaminen tapahtuu CIA TuKYn kautta.

KV-vastaava toimii myös Turun KY:n KV-tutorvastaavana ja huolehtii tällöin kauppakorkeakoulun vaihto-opiskelijoiden tutoroinnista sekä orientaatioviikon tapahtumista yhdessä sosiaalipoliittisen vastaavan kanssa. Lisäksi KV-vastaava on päävastuussa Turun KY:n kehitysyhteistyöstä. 

Mikäli tulee kysyttävää hallituspestiini liittyen, voit laittaa sähköpostia international@tuky.fi.

 

Kysymykset:

Yleiset:

  1. Nimi ja vuosikurssi
  2. Aktiivisuutesi Turun KY:llä ja muut aiemmat luottamustoimet?
  3. Ensi vuoden suunnitelmasi (ts. muut mahdolliset päällekkäiset projektit)

Sektorikohtaiset:

  1.     Mikä motivoi sinua hakemaan juuri kansainvälisten asioiden vastaavaksi?
  2.     Mitkä ovat mielestäsi kv-tutoroinnin suurimpia haasteita kv-vastaavan näkökulmasta ja miten lähtisit ratkaisemaan niitä?
  3.     Kerro oma näkemyksesi siitä, miten lähtisit toteuttamaan Turun KY:n kehitysyhteistyötä vuonna 2023.
  4.     Miten kehittäisit CIA TuKYn tapahtumatarjontaa?
Miska Misukka

Miska Misukka

KV-vastaava

international@tuky.fi