Sosiaalipoliittinen vastaava

 

Mitä hallituspestiini kuuluu?

Sosiaalipoliittisen vastaavan sektoriin kuuluu kaksi toisistaan erilaista ja laajaa kokonaisuutta: Edunvalvontajaoston puheenjohtaminen sekä tutorointi. 

Edunvalvontajaosto kokoustaa viikoittain, järjestää tapahtumia ja kampanjoita sekä puuttuu epäkohtiin koulumme opiskeluympäristössä ja opiskelijoiden kohtelussa. Sosiaalipoliittisen ja koulutuspoliittisen vastaavan johdolla Edunvalvontajaosto pitää huolta, että opiskelijoiden ääni kuuluu Turun kauppakorkeakoulun päätöksenteossa. Osana tätä vaikuttamistyötä sosiaalipoliittinen vastaava istuu opiskelijaedustajana toimikunnissa kauppakorkeakoulussa ja TYY:ssä. 

Edunvalvonnan lisäksi EVAn yksi suurimmista ja näkyvimmistä projekteista on mielenterveyteen ja jaksamiseen keskittyvä Terve Mieli -hanke. Hankkeen jatkuvuuden takaamiseksi on uskallettava luoda rohkeasti uutta myös ensi vuonna. 

Sosiaalipoliittinen vastaava hoitaa yhdessä TSE:n opintotoimiston edustajan kanssa tutorhaun ja tutorvalintojen tekemisen sekä on mukana perehdytysviikon suunnittelussa. Turun KY:n KV-vastaavan kanssa sopo järjestää tutorkoulutukset TuKYn puolesta, perehdyttää tutoroinnin vastuutiimit, organisoi perehdytysviikon kokonaisuuden ja varmistaa puputapahtumien onnistuneen toteutuksen. Lisäksi sopon vastuulla on myös KTM-tutorointi ja sen kehittäminen, joten pestissä on jatkuvasti monta rautaa tulessa.

Sosiaalipoliittisen vastaavan onkin siis hyvä olla kekseliäs, kokeilunhaluinen ja vaikuttamisesta kiinnostunut, valmiina pitämään opiskelijoiden puolia päätöksenteossa. 

Jos jokin sosiaalipoliittisen vastaavan pestissä mietityttää, voit laittaa viestiä sopo@tuky.fi.

 

Kysymykset:

Yleiset:

  1. Nimi ja vuosikurssi
  2. Aktiivisuutesi Turun KY:llä ja muut aiemmat luottamustoimet?
  3. Ensi vuoden suunnitelmasi (ts. muut mahdolliset päällekkäiset projektit)

Sektorikohtaiset:

  1. Perehdytysviikolla sopolla on monta rautaa tulessa saman aikaisesti. Tutoreilla on paljon kysymyksiä, aikataulusta on pidettävä kiinni ja perehdytysviikon puputapahtumien onnistuminen varmistettava. Mitkä näet sopon tärkeimmiksi keinoiksi varmistaa, että tutorit osaavat hommansa ja perehdytysviikko sujuu mahdollisimman sujuvasti?
  2. EVAn toimintaa on viimeisen parin vuoden aikana haluttu tuoda näkyvämmäksi kuntalaisille esimerkiksi kuukausittaisten edunvalvontakatsausten ja uusien tapahtumakonseptien myötä. Miten jatkaisit tätä kehitystä ja toisit Edunvalvontajaostoa yhä näkyvämmäksi ja lähemmäs kuntalaisia?
  3. Terve Mieli -hanke on ollut viimeisen parin vuoden aikana yksi EVAn kärkiprojekteista. Mitkä näet hankkeen suurimmiksi kehityskohteiksi tällä hetkellä ja miten kehittäisit niitä ensi vuonna?
  4. Sopon tehtäviä ovat tutoroinnin hoitaminen, EVAn puheenjohtaminen sekä Terve Mieli -hankkeen eteenpäin kehittäminen yhdessä EVAn kanssa. Tehtävää on siis paljon, mitä priorisoisit itse sopona? Miksi?
Pihla Koski

Pihla Koski

Sosiaalipoliittinen vastaava

sopo@tuky.fi