Vapaa-ajan vastaava

 

Mitä hallituspestiini kuuluu?

Turun KY:n vapaa-ajan vastaavan tehtävään kuuluu kaksi roolia. Vapaa-ajan vastaava vastaa esimerkiksi tapahtumatuotannon kehittämisestä ja koordinoinnista, sekä yhteydenpidosta muihin sidosryhmiin. Vastaava pääsee suunnittelemaan monia Turun KY:n isoimpia tapahtumia ja niiden toteuttamista, organisoimaan tapahtumakalenterina, työskentelemään aktiivisesti muiden opiskelijajärjestöjen kanssa.

Toisessa roolissa vastaava on vastuussa Ulkoasiainjaoston eli Ulkkiksen puheenjohtamisesta sekä tapahtumien järjestämisestä ja kehittämisestä yhdessä jaoston kanssa. Ulkkis on yksi monipuolisimmista jaostoista, sen järjestäessä kuukausittain noin 1-3 tapahtumaa. Jaosto järjestää erilaisia virkistys- ja juhlatapahtumia niin Turun kauppakorkeakoulun, kuin myös muiden koulujen opiskelijoille, joten sidosryhmien kanssa toimiminen on tärkeä osa tehtävää. Ulkkiksen puheenjohtajalta vaaditaan kykyä hallita useita tapahtumakokonaisuuksia samaan aikaan, sillä monien tapahtumien suunnittelu ja toteutus tapahtuu samanaikaisesti. 

Ulkkiksen toiminta on tulostavoitteellista, minkä vuoksi innovatiivisuus sekä ongelmanratkaisu- ja johtamistaidot ovat keskiössä.

Vapaa-ajan vastaavalta vaaditaan motivaatiota ja intoa Ulkkiksen sekä TuKYn tapahtumatuotannon kehittämiseen, hyviä sosiaalisia taitoja sekä halua toimia yhdessä erilaisten sidosryhmien kanssa. Pesti vaatii viikoittaista sitoutumista sekä TuKYn että Ulkkiksen hallitusten kokouksiin. 

Vapaa-ajan vastaavana pääset sekä kehittämään ja toteuttamaan TuKYn vapaa-ajan tarjontaa ja projekteja, että itse kehittymään tapahtumatuotannossa ja organisoinnissa. Tässä tavoitteessa sinua auttavat sekä TuKYn että Ulkkiksen hallitukset.

Mikäli heräsi mitään kysyttävää pestiini liittyen, niin laita ihmeessä viestiä osoitteeseen vapaa-aika@tuky.fi!

 

Kysymykset:

Yleiset:

  1. Nimi ja vuosikurssi
  2. Aktiivisuutesi Turun KY:llä ja muut aiemmat luottamustoimet
  3. Ensi vuoden suunnitelmasi (ts. muut mahdolliset päällekkäiset projektit)

Sektorikohtaiset:

  1. Miksi haet juuri vapaa-ajan vastaavaksi?
  2. Ulkoasianjaoston kokoonpano on kuntalaisäänestyksellä valittava, minkä vuoksi tulevan vuoden jaosto voi koostua hyvinkin erilaisista ihmisistä. Mitkä ominaisuutesi tekevät sinusta hyvän johtajan Ulkoasiainjaoston eli Ulkkiksen hallitukselle, jossa täytyy ottaa huomioon jäsenten erilaiset tarpeet motivoinnin sekä johtamistyylin suhteen?
  3. TuKYn yksi vahvuuksista on ollut sen monipuolinen toimijatarjonta, mikä on samaan aikaan kaksipäinen miekka – TuKYn tapahtumakalenteri kuntalaistapahtumien osalta on välillä jopa liiankin täysi, mikä on vaikuttanut siihen, ettei tarjonnassamme ole tilaa esimerkiksi poikkitieteellisempään tapahtumatarjontaan. Mihin suuntaan haluaisit TuKYn tapahtumatarjontaa itse viedä?
Totte Pajuniemi

Totte Pajuniemi

Vapaa-ajan vastaava

vapaa-aika@tuky.fi