Taloustoimikunnan puheenjohtaja

 

Mitä luottamustoimeeni kuuluu?

Taloustoimikunnan puheenjohtaja vastaa Taloudenhoidon ohjesäännön mukaisesti yhdistyksen talouden johtamisesta. TalToPJ:n vastuulla on yhdistyksen talouden suunnittelu, seuranta ja kehittäminen yhteistyössä yhdistyksen hallituksen, taloustoimikunnan ja talouspäällikön kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa talousarvion laatimista, toteumien seurantaa, kustannuslaskentaa, tilinpäätöksen laatimisen valvomista, rahoitus- ja kassasuunnittelua ja investointibudjetin päivittämistä.

Vastaavasti TalToPJ:n työpöydälle kuuluu yhdistyksen omistamien yritysten (Profea Oy, Monttu Ventures Oy, TuKY Tapahtumat Oy) omistajaohjaus, joka käsittää omistajan edun valvomisen yhtiöiden hallituksen kokouksissa, yhtiökokousedustamisen sekä linkkinä toimimisen yritysten ja Turun KY:n välillä, unohtamatta kuitenkaan osallistumista liiketoiminnan kehittämiseen ja tukemiseen tilanteen mukaan. TalToPJ:n tehtäväkenttään kuuluu myös TuKYn sijoitussalkun hallinnointi, tuottojen ja allokaation seuranta sekä raportointi ohjesääntöjen mukaisesti.

Taloustoimikunnan toiminnan johtaminen on olennainen osa TalToPJ:n toimenkuvaa, samoin kuin elimellisenä osana pöytäkuntaa toimiminen; Taloustoimikunnan puheenjohtaja osallistuu puhe- ja läsnäolo-oikeudella yhdistyksen hallituksen kokouksiin. TalToPJ:n valitsee yhdistyksen kokous. Taloustoimikunnan puheenjohtaja puolestaan esittää taloustoimikunnan kokoonpanoa yhdistyksen hallitukselle.

Taloustoimikunta toimii asiantuntijaelimenä yhdistyksen ja sen osien talouteen liittyvissä kysymyksissä, varsinkin riskienhallinnassa, investoinneissa ja Parkkiin liittyvissä strategisissa teemoissa. TalToPJ käy jatkuvaa keskustelua eri sidosryhmien kanssa tilannekuvan muodostamiseksi. Keskeisiä sparrauskumppaneita ovat talouspäällikkö, yhdistyksen puheenjohtaja, projektien päätuottajat ja controllerit, yritysten ylin johto sekä kuntamestari.

Taloustoimikunnan puheenjohtajan pesti on kaksivuotinen, mikä heijastelee roolin luonnetta: tehtävä sisältää sekä lyhyen että pitkän aikavälin suunnittelua. Toisaalta pestissä on toistuvia prosesseja (raportoinnit, talousarviot, tilinpäätökset), joiden sisäistämiseen kaksivuotinen kausi on tarkoituksenmukainen. Tehtävässä on hyötyä analyyttisestä ja ennakoivasta otteesta, laskentatoimen ja rahoituksen osaamisesta sekä valmiudesta johtaa asiantuntijaelintä eli taloustoimikuntaa.

Turun KY uudistaa strategiaansa, joten talouden ja päivitetyn strategian linkittymisen mallintaminen tulee olemaan seuraavan kauden keskeinen teema. Luottamustoimi valmistaa erinomaisesti työelämän vaatimuksiin, sillä pestissä on mahdollista kerryttää ainutlaatuista osaamista talousjohtamisen, salkunhallinnan ja yhtiöoikeuden saralla. Toimen arvokkain anti on kuitenkin TuKY-yhteisö, josta voi löytää syvää merkitystä ja ystäviä. Yhteisen yhdistyksemme edun eteen ponnistelu taloustoimikunnan puheenjohtajana on suurin etuoikeus.

Vastaan mielelläni kysymyksiin liittyen taloustoimikunnan puheenjohtajan toimeen, kysymykset voi osoittaa sähköpostitse talous@tuky.fi.

 

Kysymykset:

Yleiset:

  1. Nimi ja vuosikurssi
  2. Aktiivisuutesi Turun KY:llä ja muut aiemmat luottamustoimet?
  3. Ensi vuoden suunnitelmasi (ts. muut mahdolliset päällekkäiset projektit)
  4. Mahdollinen työkokemus tai osaaminen talousjohtamisesta.

Sektorikohtaiset:

  1.     Inflaatio ja epävarmuus. Turun KY:n talouden ja toiminnan ennustettavuutta viimeisen kolmen vuoden aikana ovat varjostaneet koronapandemian ja Venäjän hyökkäyssodan johdannaisvaikutukset, muiden muassa inflaatio, osakemarkkinoiden ja korkojen epävarmuus ja talouden yleisnäkymän heikkeneminen. Taloustoimikunnan puheenjohtaja tarkastelee yhdistykseemme vaikuttavia trendejä ja mallintaa niiden vaikutusta talouteen. Mitkä ovat nähdäksesi keskeisimmät riskit, joita TuKYn talouteen liittyy keskipitkällä aikavälillä ja miten näitä riskejä hallitaan?
  2.      Priorisointi ja johtaminen. Eletään syksyistä päivää. Saat Vapun tuottajilta viestin, jonka mukaa he haluavat kasvattaa TuKYn vappua, ja tarvitsevat lisärahoitusta kaksi tuhatta euroa kokeiluihin, koska myönnetty budjetti ei riitä. Samaan aikaan talouspäällikkö ilmoittaa, että yhdistyksen kassa on hupenemassa alle sovitun tason seuraavan kahden viikon aikana. Myös kuntamestari soittaa ja ilmoittaa Parkin vesivahingosta, jonka siivoaminen maksaa kolme-neljä tuhatta euroa ja kysyy ohjeita, sekä kertoo parkkiryhmän ideasta käynnistää selvitys maalämpöprojektista. Saat tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalta tekstiviestin, jossa tämä kysyy TuKYn kantaa yhtiön uuden hallituksen kokoonpanoon. Kerro, miten taloustoimikunnan puheenjohtajan elementissä tartut näihin tilanteisiin ja miten ratkaiset ne.
  3.     Strategia ja talous. Turun KY:n voimassa oleva strategia päättyy vuonna 2024, ja seuraava strategiakausi alkaa vuonna 2025 eli seuraava taloustoimikunnan puheenjohtaja toimii kahden strategiaohjelman taitekohdassa. Strategiakauden tavoitteet jalkautetaan vuotuisissa toimintasuunnitelmissa osaksi yhdistyksemme käytännön arkea. Miten näet, että talous voi tukea strategian toteutumista?
Lauri Toivola

Lauri Toivola

Taloustoimikunnan puheenjohtaja

talous@tuky.fi