Puheenjohtaja

Mitä hallituspestiini kuuluu?

Puheenjohtajan tehtäväkenttä on todella laaja ja monipuolinen; se sisältää niin johtajana, esimiehenä, viestijänä, sparraajana, edunvalvojana, esimerkkinä, esiintyjänä kuin edustajanakin toimimista.

Keskeisin ja tärkein tehtävä on toimia hallituksen johtajana sekä työntekijöiden ja luottamustoimien ylimpänä esihenkilönä. Tehtävässä oppii runsaasti käytännön johtamisesta ja organisoinnista sekä vastuunkantamisesta.

Pääsektori (PJ ja VPJ) sparraa, kannustaa ja tukee jatkuvasti jokaista Turun KY:n toimijaa tehtävässään. Yhdessä hallituksen, hallinnon opiskelijaedustajien ja muiden edunvalvontaa tekevien kanssa puheenjohtaja tekee jatkuvaa edunvalvontatyötä usean eri yhteistyötahon kautta. Puheenjohtaja on erittäin tärkeä linkki etenkin Turun kauppakorkeakoulun, Suomen Ekonomien, Turun seudun ekonomien sekä Turun yliopiston ylioppilaskunnan suuntaan.

Puheenjohtaja toimii myös esimerkkinä yhdistyksen jokapäiväisessä toiminnassa – toisin sanoen puheenjohtaja antaa kasvot koko yhdistykselle. Jatkuva proaktiivisuus ja reaktiivisuus on keskeistä niin Turussa kuin kansallisestikin, ja siksi esimerkiksi asioista tiedottaminen ja asioiden eteenpäin vieminen on merkittävä osa puheenjohtajan tehtävää. Näin ollen rooli viestijänä yhdessä hallituksen viestintävastaavan kanssa on keskeisessä asemassa. Myös toimiminen jäsenistön äänitorvena ulospäin kuuluu puheenjohtajan tehtäviin.

Puheenjohtajan tehtävä on varmasti yksi antoisimmista, vaikkakin vaativimmista, mitä Turun KY:llä on. Vuosi on ollut äärimmäisen opettavainen: olen kehittänyt muun muassa johtamis- ja esiintymistaitojani, sekä oppinut todella paljon päätöksenteosta. Kyky hallita ja johtaa laajoja kokonaisuuksia sekä erilaisia projekteja on noussut tärkeään rooliin. Oppien lisäksi olen päässyt luomaan suhteita erittäin mielenkiintoisiin toimijoihin, rakentamaan maanlaajuista verkostoa sekä kokemaan asioita, joita ei muuten kokisi. Pestiin ryhtyminen vaatii rohkeutta ja omistautumista, mutta voin rehellisesti todeta, että se todellakin kannattaa – samanlaista oppimiskokemusta on vaikea kuvitella.

Mikäli sinulla on kysyttävää puheenjohtajan tehtävään tai yleisesti hallitushakuun liittyen, ota rohkeasti yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen puheenjohtaja@tuky.fi tai Slackin kautta!

 

Frans Isolauri

Frans Isolauri

Hallituksen puheenjohtaja

puheenjohtaja@tuky.fi

Pihla Koski

Pihla Koski

Hallituksen varapuheenjohtaJa

varapuheenjohtaja@tuky.fi

Varapuheenjohtaja

Mitä hallituspestiini kuuluu?

Varapuheenjohtajan pesti eroaa jonkin verran muista hallituspesteistä, koska se muovautuu joka vuosi hieman erilaiseksi, tekijänsä mukaan. Tehtävänkuva on melko laaja, sillä varapuheenjohtajalla on mahdollisuus tukea eri sektoreita oman osaamisensa ja kiinnostuksensa mukaan. Joka vuosi pesti kuitenkin pitää sisällään ainakin seuraavat kolme sektoria: pääsektori, toimijaryhmäsektori ja alumnisektori.

Varapuheenjohtaja toimii luonnollisesti puheenjohtajan aisaparina sekä tukena ja yhdessä luotsaamme sekä tuemme muuta hallitusta/sektoreita parhaan kykymme mukaan. Valmistelemme pääsektorin ja hallituksen yleisiä asioita yhdessä puheenjohtajan kanssa sekä toteutamme toimintasuunnitelman mukaisia tehtäviä, jotka on osoitettu pääsektorille. 

Toimijaryhmäsektorilla VPJ:n tehtävänä on olla toimijaryhmäpuheenjohtajien tukena toiminnan pyörittämisessä. VPJ pitää huolen, että toimijaryhmille järjestetään tarpeelliset koulutukset, tiedottaa heitä koskevista asioista ja auttaa esimerkiksi TYYn toiminta-avustusten hakemisessa. VPJ:n tehtävänä on myös vuosittain järjestää TuKYn projektikassan hakuprosessi toimijaryhmille.

Alumnisektori on myös nostanut profiiliaan merkittävästi viime vuosina ja olemmekin nykyään olennainen osa kauppakorkean alumnitoimintaa. VPJ istuu mandaatilla kauppakorkeakoulun alumnitoiminnan työryhmässä edeltäjänsä kanssa, osallistuen esimerkiksi kauppakorkean alumnipäivän järjestelyihin. Myös Turun KY:n alumnien alumnitoimintaa on viety viime vuosina eteenpäin. Varapuheenjohtaja istuu myös Turun KY:n alumniyhdistyksessä mandaattipaikalla. 

Viimeisimpänä, muttei suinkaan vähäisimpänä, varapuheenjohtaja on mukana Turun KY:n vapun organisoimisessa. Varapuheenjohtaja toimii vapputiimin lähiesimiehenä yhdessä vapputuottajan kanssa. Näiden vastuualueiden lisäksi varapuheenjohtaja vastaa mm. toimarisitsien järjestämisestä sekä muista TuKY-tapahtumista.

Varapuheenjohtajan tärkein tehtävä on kuitenkin tukea hallitustaan yhdessä puheenjohtajan kanssa ja olla aina valmiina auttamaan, asiassa kuin asiassa tai paikassa kuin paikassa.

Mikäli sinulla on kysyttävää hallituspestiini liittyen, laita sähköpostia osoitteeseen varapuheenjohtaja@tuky.fi tai pistä viestiä jossain sinulle sopivassa mediassa!

Tärkeät päivämäärät:

Kylteripuheenjohtajaverkoston vaihtoseminaari (18.-19.12.) (pj)

1.-2.12. SSHV rf vuosijuhla (pj)

Kysymykset:

(Huom! Puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle on erilliset kysymykset)

Yleiset:

 1. Nimi ja vuosikurssi
 2. Aktiivisuutesi Turun KY:llä ja muut aiemmat luottamustoimet?
 3. Ensi vuoden suunnitelmasi (ts. muut mahdolliset päällekkäiset projektit)

Puheenjohtaja:

 1. Minkälainen johtaja olet ja mitkä ovat mielestäsi Turun KY:n puheenjohtajan tärkeimmät tehtävät?
 2. Mitkä koet Turun KY:n suurimpina vahvuuksina ja heikkouksina verrattuna muihin vastaaviin opiskelijajärjestöihin Suomessa?
 3. Mitkä ovat Turun KY:n ensisijaiset kehityskohteet seuraavien kahden vuoden aikana?
 4. Turun KY:n strategian voimassaolo päättyy vuoden 2024 loppuun. Mitä asioita strategian uudistamisessa täytyy huomioida ja mitä asioita haluaisit painottaa strategian uudistamisprosessissa?
 5. Millainen järjestö Turun KY on vuonna 2028?

  Varapuheenjohtaja:
   

  1. Minkä sektorin koet tärkeimpänä ensi vuonna varapuheenjohtajan pestissä ja miten pystyt hyödyntämään vahvuuksiasi tällä sektorilla?
  2. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja työskentelevät tiiviisti yhteistyössä. Millä keinoin ylläpitäisit tasaista työnjakoa pääsektorissa?
  3. Miten mahdollistaisit ensi vuonna yhä tiiviimmän ja selkeämmän yhteistyön Turun KY:n ja toimijaryhmien välillä?
  4. Miten kehittäisit yhteistyötä TuKYn alumniyhdistyksen kanssa?