Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 22.12.2022 päättänyt:

  • Hyväksyä viestintätiimin virkistysbudjetin.
  • Hyväksyä taloustoimikunnan virkistysbudjetin.
  • Hyväksyä Parkin erikoisvaraukset.

Turussa 22.12.2022
Sihteeri
Elle Luukkala