Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry on kokouksessaan 22.10.2018 päättänyt:

  • Hyväksyä Parkin erikoisvaraukset.
  • Lähettää Hybridi ry:lle tervehdyksen.
  • Valita Parkkiryhmään Ville Jokisen, Henry Huovarin, Anniina Nikanderin ja Juho Kärkkäisen.
  • Lähettää strategialuonnoksen lausuntokierrokselle.

Ilmoitusasiat:

  • Turun KY:n vuosijuhlaviikonloppu 19.–20.10.
  • Malin ja Hannula Montun ravintolan asiakastoimikunnan kokouksessa 22.10.

Lisäksi keskusteltiin Turun KY:n järjestyksenvalvojakoulutuksesta.

 

Tämä päätösluettelo on epävirallinen ja hallitus pidättää oikeuden korjauksiin. Pöytäkirjan hyväksymisen jälkeen varsinainen päätösluettelo on luettavissa Turun KY:n toimistolta.

Turussa 22.10.2018

Sihteeri

Meeri Hannula