Turun Kauppatieteiden Ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 9.10.2023 päättänyt:

  • Avata toiminnanjohtajan haun.
  • Hyväksyä Parkin erikoisvaraukset.

Ilmoitusasiat:

  • Palaveri ContactExpo-edustajien kanssa 4.10. (Isolauri, Ruuhijärvi)
  • Finanssi ry:n 32. vuosijuhlat (Sääksi, Wilska)
  • Alumnipäivä 7.10. (Koski)

Lisäksi keskusteltiin vuosijuhlatiimin pyynnöstä, vuosikurssin -93 yhteydenotosta, tutorsitseistä ja toimintasuunnitelmasta.

Turussa 9.10.2023
Sihteeri
Elle Luukkala