Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry on kokouksessaan 10.9.2018 päättänyt:

  • Hyväksyä Parkin erikoisvaraukset.
  • Valita vuoden opettajaksi Hanna Ruskan.
  • Välittää Digit ry:n vuosijuhlasitsikutsun TuKYDatalle ja lähettää THLKS:lle tervehdyksen.

Ilmoitusasiat:

  • Uusitalo ja Saranpää akkreditointiperehdytyksessä 29.8.
  • Uusitalo Turun Seudun Ekonomien suunnitteluristeilyllä 8.9.

Lisäksi keskusteltiin Turun KY:n 68. vuosijuhlista ja vuosijuhlaviikon tapahtumista sekä akkreditointiprosessin etenemisestä.

 

Tämä päätösluettelo on epävirallinen ja hallitus pidättää oikeuden korjauksiin. Pöytäkirjan hyväksymisen jälkeen varsinainen päätösluettelo on luettavissa Turun KY:n toimistolta.

Turussa 10.9.2018

Sihteeri

Meeri Hannula