Turun Kauppatieteiden Ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 4.9.2023 päättänyt:

  • Valita edustajat THLKS:n vuosijuhlille myöhemmin.
  • Myöntää lainan Profea Oy:lle esitetyn mukaisesti.
  • Myydä TuKYn sijoituksia esitetyn mukaisesti.
  • Hyväksyä Parkin erikoisvaraukset.

Ilmoitusasiat:

  • Taloustoimikunnan kokous 29.8.2023 (Toivola)
  • Profea Oy:n osakkeenomistajan kokous 29.8.2023 (Toivola)

Lisäksi keskusteltiin Profea Oy:n tilanteesta, vuoden 2024 talousarviosta, yhteistyöstä muiden kylterikaupunkien kanssa, SumUpeista, yhteistyöstä Tukholman yliopiston kauppatieteiden opiskelijoiden kanssa ja kehitysyhteistyöstä.

Turussa 4.9.2023
Sihteeri
Elle Luukkala