Turun Kauppatieteiden Ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 15.1.2024 päättänyt:

  • Myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden vuosijuhlatuottajalle Suvi Ahoselle ja vapputuottajille Pihla Koskelle ja Miska Misukalle hallituksen kokoukseen 15.1.2024.
  • Hyväksyä Parkin erikoisvaraukset.
  • Valtuuttaa Kosken avaamaan vapputiimin haku.
  • Valtuuttaan Riikosen avaamaan talouspäällikön haku.
  • Valtuuttaa Rehnbergin avaamaan vuosijuhlatuottajien haku.

Ilmoitusasiat:

  • TuKY-koulutus (Martti)
  • TuKY alumnien HalVa (Martti)
  • TSE-mentorointi (Vehma, Hartikainen, Sääksi)
  • Vuosijuhlien palautekoonti (Ahonen)
  • Tutoroinnin päivämäärät (Hartikainen)

Lisäksi keskusteltiin Profeasta, Kylteripäivistä, Ulkopaikkakuntien vuosijuhlista, Jaostopalkitsemisesta, Toimarisitseistä ja Yhdistymisen vuosipäivästä.

Turussa 15.1.2024
Sihteeri
Minttu Agarth