NESU-vastaava

 

Mitä hallituspestiini kuuluu?

Turun KY:n NESU-vastaavan pestissä pääset johtamaan NESU-TuKYn toimintaa, kehittämään Turun sitsikulttuuria sekä vaalimaan perinteikkäitä tapahtumia yhdessä puheenjohtamasi jaoston, NESU-TuKYn kanssa. Tämän lisäksi pääset olemaan osa NESU-verkostoa ja tekemään yhteistyötä muiden kylterikaupunkien NESU-järjestöjen kanssa. Käytännön tasolla pestiin kuuluu sitsien ja muiden NESU-tapahtumien suunnittelu ja organisointi yhdessä jaoston kanssa sekä sitsikulttuuriin liittyvien perinteiden vaaliminen Turun KY:llä.

NESU-vastaavalta vaaditaan hyviä organisointitaitoja, sekä innostusta tapahtumien järjestämiseen ja niiden kehittämiseen. Vuosirytmi on tiivis – tapahtumia on yhdestä kahteen kuukaudessa, joten puheenjohtajan kyky motivoida jaostoaan ja tapahtumien huolellinen suunnittelu sekä läpivienti onkin avainasemassa pestissä pärjäämiseen. Vaikka perinteiden vaaliminen on tärkeää, on puheenjohtajalla oltava myös visiota kehittää NESU:n toimintaa niin Turun KY:llä kuin koko NESU-verkostossa.

NESU-vastaava on myös osa NESU-järjestöjen puheenjohtajista koostuvaa NESU-puheenjohtajaverkostoa (NPV). NESU-vastaava edustaa NESU-TuKYä NPV-kokouksissa sekä NESU:n maakokouksissa ja toimii yleisesti linkkinä NESU-TuKYn ja muiden NESU-järjestöjen välillä. Aktiivinen osallistuminen sekä Turun KY:n jäsenistön innostaminen myös muiden paikkakuntien NESU-tapahtumiin on tärkeää. NESU-vastaava osallistuu NESU-TuKYn edustajana myös koko NESU:n toiminnan kehittämiseen. 

Jaoston puheenjohtamisen sekä NPV:hen kuulumisen lisäksi NESU-vastaava on myös Turun KY:n hallituksen jäsen. Tämä antaa mahdollisuuden vaikuttaa ja osallistua yhdistyksen asioihin liittyvään päätöksentekoon myös oman sektorin ulkopuolella.

Mikäli sinulle heräsi kysymyksiä NESU-vastaavan pestiin liittyen, voit laittaa minulle viestiä sähköpostilla osoitteeseen nesu@tuky.fi.

Kysymykset:

Yleiset:

  1. Nimi ja vuosikurssi
  2. Aktiivisuutesi Turun KY:llä ja muut aiemmat luottamustoimet?
  3. Ensi vuoden suunnitelmasi (muut mahdolliset päällekkäiset projektit)

Sektorikohtaiset:

  1. Kerro lyhyesti, mitä NESU-TuKY merkitsee sinulle?
  2. Mitkä ovat mielestäsi keskeisimmät haasteet NESU-TuKYn toiminnassa nyt ja tulevaisuudessa?
  3. Mitä asioita näet suurimpina haasteina jaoston johtamisessa?
  4. Millaisena näet NESU-TuKYn ensi vuonna niin tapahtumatuotannon kuin jaostotoiminnan näkökulmasta?
Matilda Mankonen

Matilda Mankonen

NESU-vastaava

nesu-pj@tuky.fi