Kielten ainejärjestöt

 

TuKYn toimijaryhminä toimivat kielten ainekerhot järjestävät omien oppiaineidensa ympärille sijoittuvia tapahtumia, kuten yritysvierailuita, seminaareja, koulutuksia, sekä vapaa-ajan tapahtumia. Kielten ainejärjestöt vastaavat myös omien aineidensa koulutuspoliittisesta toiminnasta ja laitosyhteistyöstä kauppakorkeakoulun kanssa.