Kansainvälisten asioiden vastaava

 

Mitä hallituspestiini kuuluu?

Turun KY:n kansainvälisten asioiden vastaava huolehtii yhdistyksen ja sen jäsenten kansainvälisyyden ylläpitämisestä ja kehittämisestä. KV-vastaava on vastuussa Turun kauppakorkeakoulussa opiskelevien kansainvälisten opiskelijoiden edunvalvonnasta sekä vastaa tukyevents-Instagramista yhdessä viestintävastaavan kanssa. 

KV-vastaava toimii myös KV-jaosto CIA TuKYn puheenjohtajana. CIA TuKYn tehtävä on tarjota yhdistyksen jäsenille mahdollisuuksia kansainvälistymiseen. CIA TuKY tuo tutkinto-opiskelijoita ja kansainvälisiä opiskelijoita yhteen esimerkiksi erilaisten englanninkielisten tapahtumien parissa. 

Lisäksi vaihto- ja harjoittelumahdollisuuksista tiedottaminen tapahtuu CIA TuKYn kautta.

KV-vastaava toimii myös Turun KY:n KV-tutorvastaavana ja huolehtii tällöin kauppakorkeakoulun vaihto-opiskelijoiden tutoroinnista sekä orientaatioviikon tapahtumista yhdessä sosiaalipoliittisen vastaavan kanssa. 

Mikäli tulee kysyttävää hallituspestiini liittyen, voit laittaa sähköpostia international@tuky.fi.

 

 

Kysymykset:

Yleiset:

  1. Nimi ja vuosikurssi
  2. Aktiivisuutesi Turun KY:llä ja muut aiemmat luottamustoimet?
  3. Ensi vuoden suunnitelmasi (ts. muut mahdolliset päällekkäiset projektit)

Sektorikohtaiset:

  1.  Mikä motivoi sinua hakemaan juuri kansainvälisten asioiden vastaavaksi?
  2.   Mitkä ovat mielestäsi KV-sektorin suurimpia haasteita KV-vastaavan näkökulmasta ja miten lähtisit ratkaisemaan niitä?
  3.   Kerro oma näkemyksesi siitä, miten lähtisit kehittämään kv-sektoria vuonna 2024?
  4.   Miten kehittäisit CIA TuKYn tapahtumatarjontaa?
Jenny Sääksi

Jenny Sääksi

KV-vastaava

international@tuky.fi