Sosiaalipoliittinen vastaava

 

Mitä hallituspestiini kuuluu?

Sosiaalipoliittisen vastaavan sektoriin kuuluu kaksi toisistaan erilaista ja laajaa kokonaisuutta: Edunvalvontajaoston puheenjohtaminen sekä tutorointi. 

Edunvalvontajaosto kokoustaa viikoittain, järjestää tapahtumia ja kampanjoita sekä puuttuu epäkohtiin koulumme opiskeluympäristössä ja opiskelijoiden kohtelussa. Sosiaalipoliittisen ja koulutuspoliittisen vastaavan johdolla Edunvalvontajaosto pitää huolta, että opiskelijoiden ääni kuuluu Turun kauppakorkeakoulun päätöksenteossa. Osana tätä vaikuttamistyötä sosiaalipoliittinen vastaava istuu opiskelijaedustajana toimikunnissa kauppakorkeakoulussa ja TYYssä. 

Edunvalvonnan lisäksi EVAn yksi suurimmista ja näkyvimmistä projekteista on mielenterveyteen ja jaksamiseen keskittyvä Terve Mieli -hanke. Yhteistyön tuomien lisäresurssien ansiosta hanketta päästään kehittämään entisestää tulevan vuoden aikana.

Sosiaalipoliittinen vastaava hoitaa yhdessä TSE:n opintotoimiston edustajan kanssa tutorhaun ja tutorvalintojen tekemisen sekä on mukana perehdytysviikon suunnittelussa. Turun KY:n tutortiimin kanssa sopo järjestää tutorkoulutukset TuKYn puolesta, perehdyttää tutoroinnin vastuutiimit, organisoi perehdytysviikon kokonaisuuden ja varmistaa puputapahtumien onnistuneen toteutuksen. Lisäksi sopon vastuulla on myös KTM-tutorointi ja sen kehittäminen, joten pestissä on jatkuvasti monta rautaa tulessa.

Sosiaalipoliittisen vastaavan onkin siis hyvä olla kekseliäs, kokeilunhaluinen ja vaikuttamisesta kiinnostunut, valmiina pitämään opiskelijoiden puolia päätöksenteossa. 

Jos jokin sosiaalipoliittisen vastaavan pestissä mietityttää, voit laittaa viestiä sopo@tuky.fi.

 

Kysymykset:

Yleiset:

  1. Nimi ja vuosikurssi
  2. Aktiivisuutesi Turun KY:llä ja muut aiemmat luottamustoimet?
  3. Ensi vuoden suunnitelmasi (ts. muut mahdolliset päällekkäiset projektit)

Sektorikohtaiset:

  1. TuKYlle perustettiin vuoden alussa uusi asiantuntijaelin, tutortiimi. Millaisena näet tutortiimin pestijaon ja roolin tutoroinnissa?
  2. EVAn toimintaa on viimeisen parin vuoden aikana haluttu tuoda näkyvämmäksi kuntalaisille esimerkiksi uusien tapahtumakonseptien myötä. Miten jatkaisit EVAn kehittämistä tapahtumajärjestäjänä?
  3. Terve Mieli -hankkeelle onnistuttiin tänä vuonna hankkimaan yhteistyökumppani. Miten hyödyntäisit yhteistyön tuomia resursseja Terve Mieli -hankkeen kehittämiseksi ja varmistaisit yhteistyön jatkuvuuden?
  4. Sopon tehtäviä ovat tutoroinnin hoitaminen, EVAn puheenjohtaminen sekä Terve Mieli -hankkeen eteenpäin kehittäminen yhdessä EVAn kanssa. Tehtävää on siis paljon, mitä priorisoisit itse sopona? Miksi?
Oona Korpijaakko

Oona Korpijaakko

Sosiaalipoliittinen vastaava

sopo@tuky.fi