Pupuregatta

Turun Pursiseura Pursiseuranranta 30, Turku