Eteneminen finanssialalla – rohkeutta valita erilainen polku

Eteneminen finanssialalla – rohkeutta valita erilainen polku

Omalla urallaan etenemisellä tarkoitetaan usein joko lisähaasteiden saamista, oman suunnan löytämistä tai mahdollisuutta päästä tekemään mielekkäitä asioita. Valitettavan usein eteneminen ymmärretään kuitenkin vain vertikaalisena etenemisenä, esimerkiksi asiantuntijasta esimieheksi siirtymistä. Tämän ei kuitenkaan aina tarvitse olla se ainoa vaihtoehto.

Puhuessa finanssialan tehtävistä, tulee ensimmäisenä mahdollisesti mieleen asiakaspalvelu, sijoitusneuvonta tai laina-asiantuntijatehtävät. Huomaamatta jäävät helposti kaikki ne nyanssit ja erikoistehtävät, joita edellämainitut asiantuntijat tarvitsevat pystyäkseen hoitamaan työnsä parhaalla mahdollisella tavalla sekä asiakkaiden toiveiden että lain vaatimien asetusten mukaisesti.

Otetaan esimerkkinä yritysasiakas, joka on huomannut kiinnostavan palvelun Danske Bankin mainoksen kautta. Mainoksen on luultavasti laatinut markkinointi- tai viestintäosastomme. Tarjouksen laatimisessa on voinut olla mukana yritysasiakkaiden myyntijohtaja, kaupallistamisyksikkö tai digimarkkinointi-tiimi. Ennen kuin potentiaalisesta asiakkaasta tulee asiakas, tulee yrityksen ja asiakkaan tiedot tunnistaa. Tässä prosessissa auttaa KYC- tai AML-tiimi, joiden tehtävänä on asiakkaan tuntemisen käytänteiden lisäksi rahanpesuun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvä sääntely. Lisäksi mukana saattaa olla yritys- tai luottoriskianalyytikko. Mikäli kyseessä on suuri yritys, siirtyy asiakas suuryritysasiakkuuksia hoitavien henkilöiden osaaviin käsiin kun taas yrityksen ollessa pienempi hoitaa kokonaisuutta toinen yksikkö.

Yllä olevan esimerkin avulla on helppo hahmottaa, kuinka paljon eri alan asiantuntijoita ja osaajia finanssialalla tarvitaan ja toisaalta kuinka paljon erilaisia uramahdollisuuksia tämä tarjoaa. Olisi helppo kuvitella urakehitys vertikaalisesti esimerkiksi asiakasneuvojasta tiimiesimieheksi ja siitä asiakkuusjohtajaksi. Miksei kuitenkin haastaisi itseään oppimaan laajemmin ja hyppäämään tiimiesimiehestä markkinoinnin pariin, tai viestinnästä asiakasneuvonnan puolelle?

Tapasin kollegan, joka on työskennellyt Danske Bankissa lähes kaksikymmentä vuotta. Kysyin mikä on saanut hänet pysymään niin työnantajan kuin finanssialan palveluksessa näin kauan. Empimättä kertoi hän painavan syyn olevan, että oli päässyt näkemään ja kokemaan niin monia täysin eri työtehtäviä ja haasteita, ettei hän koskaan kokenut tarpeelliseksi vaihtaa työnantajaa vain uusien mahdollisuuksien takia. Hän oli välillä pitänyt työssään taukoa opiskellakseen uutta, vaihtanut muutaman kerran työtehtäviään täysin toiseen ja kerran siirtynyt esimiestehtävistä asiantuntijatehtäviin, koska koki sen sopivan paremmin sen hetkiseen elämäntilanteeseen.

Urakehitys finanssialalla saattaa siis olla nimenomaan mahdollisuutta päästä tekemään mielekkäitä asioita. Aina ei tarvitse seurata asiantuntija-esimies-polkua. Tutkimalla finanssialaa hieman pintaa syvemmältä saattaa löytää juuri itselleen sopivan urapolun, joka saattaa viedä mitä erikoisimpiin ja mileenpainuvimpiin kokemuksiin ja uusiin haasteisiin.

Danske Bankin työnantajakuvakonsultti Linda Corin

Suomen Ekonomit & Academic Work – Etätyönhakuworkshop

Vuotuinen kesätyörumba on alkamassa ja osalla meistä on edessä pysyvä työelämään siirtyminen. Academic Work ja Suomen Ekonomit järjestävät 1.12. workshopin, jossa annetaan vinkkejä työnhakuun poikkeustilanteessa. 

Tapahtumassa pääset itse valitsemaan mitä hakemisen osa-aluetta haluat kehittää. Suomen Ekonomit tarjoaa apua CV:n ja hakemusten kirjoittamiseen, kun taas Academic Workin asiantuntijat kertovat millaista työnhaku tulee olemaan ja miten parhaiten pärjäät hakiessasi töitä tulevana keväänä!

Mielenterveysviikko lähenee loppuaan, mutta kyselytulokset liittyen työnhausta koituvaan stressiin ja ahdistukseen jäivät mieleen. Academic Workin ja Suomen Ekonomien asiantuntijat pyrkivät tapahtumassa tuomaan paremmin esille todellista tilannetta kauppatieteellisen alan opiskelijoiden ja kauppatieteiden maistereiden työllistymisestä!

Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan tästä linkistä torstaihin 26.11.2020 mennessä: https://tapahtumat.ekonomit.fi/event/mkvEd

Mitä: Etätyönhakuworkshop

Missä? Verkossa

Milloin? 1.12. klo 16-18

Kenelle: Töistä kiinnostuneille kyltereille ja vastavalmistuneille

Hinta: 0€

Kasvuyrityskentän kuumin trendi: vaikuttavuus

Kasvuyrityskentän kuumin trendi: vaikuttavuus

Entistä useampi kasvuyritys tähtää liiketoiminnassaan pelkkää tuloksentekoa suurempaan tavoitteeseen: ratkaisemaan yhteiskunnallisia tai ympäristöön liittyviä ongelmia. Näiden impact- eli vaikuttavuusyritysten määrä on vahvassa kasvussa.

Vaikuttavuusyritysten määrä kasvaa vauhdikkaasti, sillä vuonna 2018 pohjoismaisia toimijoita tunnistettiin 317, vuonna 2019 yrityksiä oli 647 kappaletta ja nyt toimijoita löytyi 1018 – segmentin yritysmäärä on liki kaksinkertaistunut jokaisena tarkasteluvuonna.

Danske Bank on kartoittanut State of Nordic Impact -raporteissaan Pohjoismaiden vaikuttavuusyritysten kenttää vuodesta 2018 lähtien. Vuoden 2020 kartoituksessa on identifioitu ja analysoitu yli tuhat pohjoismaista yritystä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Vuonna 2020 tarkastelluista yrityksistä 35 % on tanskalaisia, 27 % ruotsalaisia, 21 % suomalaisia ja 16 % norjalaisia.

Vaikuttavuusyritykset suuntaavat länsimarkkinoille, eivät kehittyviin talouksiin

Vaikuttavuusyrittäjyyteen liitetään usein vahvoja mielikuvia. Tuoreessa raportissa on pyritty pureutumaan näihin oletuksiin esimerkiksi vaikuttavuusyritysten kohdemarkkinoihin, liiketoimintamalleihin ja niiden skaalattavuuteen, yrittäjäkunnan rakenteeseen sekä vaikuttavuussijoittamiseen liittyen.

Vaikuttavuusyritysten toimintaa jäsennetään usein YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden avulla. Nämä 17 tavoitetta kattavat ympäristöä ja yhteiskuntaa koskevat keskeiset globaalit haasteet. Pohjoismaiset vaikuttavuusyritykset keskittyvät ennen kaikkea terveyden ja hyvinvoinnin (21 % yrityksistä), vastuullisen kuluttamisen (21 %) sekä puhtaan energian (11 %) teemoihin.

Vaikuttavuuteen liitetään usein ajatus siitä, että yritykset suuntaavat toimintansa kehittyville markkinoille. Raportistamme käy kuitenkin ilmi, että peräti 77 % pohjoismaisista yrityksistä kohdentaa liiketoimintansa selkeästi kehittyneisiin talouksiin, erityisesti Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan. Pohjoismaisten vaikuttavuusyritysten liiketoiminnan pohja lepää siis vahvasti hyvinvointiyhteiskunnille tyypillisten ongelmien ratkaisemisessa: ikääntyvä väestö, eettisempien tuotteiden kasvava kysyntä ja tarve vaihtoehtoisille energiaratkaisuille luovat mahdollisuuksia uuden tyyppiselle liiketoiminnalle.

Suomi vs. naapurit  

Vaikuttavuusyritysten kenttä on tällä hetkellä tilastojen valossa hyvin samankaltainen eri Pohjoismaissa: yritysten keskittyminen eri kestävyystavoitteisiin on linjassa ja mies- sekä naisyrittäjien suhteelliset osuudet noudattelevat samaa jakaumaa. Joitakin eroja kuitenkin löytyy.

”Suomalaisten vaikuttavuusyritysten osalta korostuu erityisesti keskittyminen terveyteen ja hyvinvointiin liittyviin teemoihin, sillä 28 % toimijoista toimii tässä segmentissä. Tanskassa ja erityisesti Ruotsissa, joka on selkeästi johtava Pohjoismainen vaikuttavuusmarkkina, yrittäjien kokemuspohja eroaa Suomesta ja Norjasta: suomalaisyrittäjissä on vähemmän sarjayrittäjiä ja keskimääräinen yrittäjäkokemus on aavistuksen matalampi.”

Tärkein selittävä tekijä eri markkinoiden välisissä eroissa on toimialan kypsyys. Vaikuttavuuskentän rakentuminen Suomessa on edelleen kesken ja kaipaamme lisää suunnannäyttäjiä isoista onnistumisista, kuten peli- ja teknologiastartupien kentässä on tapahtunut. Vahva vaikuttavuuden kasvutrendi tarjoaa suomalaisyrityksille mahdollisuuksia profiloitua edelläkävijöinä – aallolla on vielä tilaa.

teksti: Teppo Havo,Danske Bank Suomen kasvuyritysliiketoiminnasta sekä vastuullisuushankkeista vastaava johtaja

Valitse opiskelijakämppääsi kuukausihintainen sähkösoppari ja tiedät aina mitä maksat sähköstäsi!

Valitse opiskelijakämppääsi kuukausihintainen sähkösoppari ja tiedät aina mitä maksat sähköstäsi. Kaupan päälle saat leffalipun ja hyvät Etupiiri-asiakasedut! Louna Helppo -sähkösopimuksen energia on tuotettu ympäristöystävällisesti vesi- ja tuulivoimalla sekä biomassalla. Se on siis myös teko puhtaamman energiaomatunnon puolesta 😊

Taloudellista mielenrauhaa koronakriisin keskellä

Taloudellista mielenrauhaa koronakriisin keskellä

Taloudellinen mielenrauha ja vauraus tarkoittavat eri ihmisille eri asioita. Danske Bank on kysynyt suomalaisilta jo kolmena vuonna, millaisena oma taloudellinen tilanne ja sen tulevaisuus heille näyttäytyy. Samalla on selvitetty taloudellisen mielenrauhan tasoa indeksillä, joka mittaa ihmisten luottavaisuutta omaan taloudelliseen tilanteeseensa, talouteen liittyvien huolten määrää ja oman taloudellisen tilanteen tulevaisuudennäkymiä.  

Asteikolla 1-10 suomalaisten taloudellinen mielenrauha saa tänä vuonna arvosanan 6,1. Taloudellinen mielenrauhamme on pysynyt varsin samalla tasolla kuin vuosi sitten, jolloin arvosana oli 6,0. Me suomalaiset huolehdimme erityisesti tuloistamme sekä rahojemme kulutuskohteista, kuten vuokrasta, ruoasta ja vaatteista.

Uutiset ovat nyt koronakriisin myötä pullollaan kielteisiä talousnäkymiä, ja tämä vaikuttaa monen suomalaisen luottamukseen omaa taloutta kohtaan. Isossa kuvassa tämä uutisointi ei vielä keväällä tutkimuksen tekoaikaan näyttänyt vaikuttaneen suomalaisten luottamukseen omaa taloutta kohtaan, mutta on hyvä huomioida, että suomalaiset kohtaavat koronakriisin hyvin erilaisista lähtökohdista ja kriisin vaikutuksia tulevaan on vaikea ennustaa.  

Taloudellinen mielenrauha onkin näinä erikoisina aikoina tärkeämpää kuin koskaan, ja hyvän talousosaamisen merkitys korostuu. Erityisen tärkeää se on nuorille, jotka ovat oman taloutensa rakentamisessa vielä alkutaipaleella. Danske Bankin Oma talous haltuun -kyselytutkimuksesta selvisi, että 29-vuotiasta nuorista 34 prosenttia arvioi nuorten taloustaitojen olevan vähintään jokseenkin hyvällä tasolla, kun vuonna 2017 tehdyssä tutkimuksissa näin arvioi 38 prosenttia.

Kyselyn tulosten mukaan usko nuorten talousosaamiseen heikentyy vastaajien iän myötä. Kun 15–18-vuotiaista lähes puolet uskoo nuorten taitojen olevan vähintään jokseenkin hyvällä tasolla, ajattelee 26–29-vuotiasta näin alle neljännes. Ehkäpä ikä tuo mukanaan näkemystä talousosaamisen puutteille ja monelle muulle elämänalueelle.

Nuorten taloudellinen mielenrauha syntyy monesta tekijästä, mutta yksi tärkeä asia on keskeisten käsitteiden riittävä ymmärtäminen. Asioihin voi syventyä halutessaan koko elämän, mutta jo nuorena olisi hyvä tuntea perusasiat, jotta arjen saa rullaamaan ilman suuria huolia.

Taloudesta puhuminen on edellytys sille, että nuorille kehittyy terve suhde rahaan. Asioista kannattaa ottaa selvää ja keskustella avoimesti perheen, ystävien ja tuttujen kanssa. Näin myös taidot ja taloudellinen mielenrauha karttuvat.

Mikäli sinua kiinnostaa säästäminen, voit tutustua sijoittamiseen tai avata osakesäästötiliin täältä tai tutustua palveluihimme, joita tarjoamme opiskelijoille täältä. Seuraa myös Armanin matkaa taloudelliseen mielenrauhaan täältä.

Haku OP Kiitorata trainee-ohjelmaan on jälleen käynnissä – tarjolla 39 mielenkiintoista ja haastavaa tehtävää Suomen johtavassa finanssialan yrityksessä!

Haku OP Kiitorata trainee-ohjelmaan on nyt käynnissä! Etsimme 39 ennakkoluulotonta ja rohkeaa talenttia monipuolisiin, haastaviin ja ammattitaitoa kehittäviin tehtäviin eri liiketoiminta-alueillemme Helsinkiin, Tampereelle ja Ouluun. 

OP:n Kiitorata-trainee 

Trainee-tehtäviä on jälleen tänä vuonna tarjolla monipuolisesti eri opintotaustan (kaupallinen, juridiikka, tietotekniikka ja tietojenkäsittely, matematiikka ja fysiikka, taloushallinto, markkinointi ja viestintä, jne.) omaaville tulevaisuuden osaajille eri liiketoiminta-alueillamme. Tehtävät ovat aidosti vastuullisia ja tarjoavat sinulle loistavan tilaisuuden kartuttaa arvokasta työkokemusta ja kehittää osaamistasi finanssialan ytimessä. Kasvutarinaasi OP:lla tukevat yrityksemme rautaiset ammattilaiset, henkilökohtainen mentorisi ja HR-tiimimme.  

Etsimämme traineen tuntomerkit 

Olet lähtökohtaisesti utelias ja tiedonjanoinen korkeakoulu-, jatko-opiskelija tai vastavalmistunut. Haluat aktiivisesti syventää omaa osaamistasi ja olet innostunut oppimaan uutta. Uskallat rohkeasti myös sanoa omia näkemyksiä ja ideoitasi ääneen, yhteistyökyky ja verkostoitumistaidot tulevat sinulta selkärangasta.  

Tarkemmat tehtäväkohtaiset osaamisvaatimukset ja kuvaukset löydät OP:n urasivuston Kiitorata-välilehdeltä löytyviltä työpaikkailmoituksilta. 

Monta hyvää syytä hakea! 

Meillä tulet työskentelemään arjen vaativien tehtävien parissa ja sen lisäksi, että saat valtavan määrän työelämäntaitoja ja uutta osaamista, pääset mukaan Suomen johtavan finanssialan toimijan matkaan. Tekemiselläsi ja timanttisella asenteellasi pystyt vaikuttamaan omaan urapolkuusi meillä, tuemme sinua omassa kehittymisessäsi ja kannustamme rohkeasti eteenpäin! Työllistyt OP:n kirjoille palkalliseen puolen vuoden mittaiseen työsuhteeseen 1.3. – 31.8.2021 ja tarjoamme niin sinulle kuin kaikille trainee-kollegoillesi saman palkkauksen; 2800 € / kk. 

Näin hakuprosessimme etenee: 

● Haku tehtäviin 8.11.2020 mennessä OP:n urasivuston https://op-careers.fi/go/Kiitorata/1349601/ kautta, josta löydät tehtäväkohtaiset työpaikkailmoitukset sekä lisätietoa Kiitorata trainee-ohjelmasta. 

● Olemme yhteydessä jatkotoimenpiteistä kaikkiin hakijoihin 13.11.2020 mennessä. Jatkoon valitut henkilöt kutsumme video- tai ryhmähaastatteluihin ko. tehtävään sovellettavan esikarsintamenetelmän mukaisesti. 

● Video- ja ryhmähaastatteluiden perusteella valitsemme finalistikandidaatit 27.11.2020 mennessä ja infoamme samalla kaikki video- ja ryhmähaastatteluvaiheessa mukana olleet hakijat jatkotoimenpiteistä. 

● Haastattelemme ja ilmoitamme valintapäätökset finalistikandidaateille joulukuun aikana. Kaikki finalistikandidaatit tekevät osana valintaprosessia PAPI-työpersoonallisuusarvioinnit sekä Logiks-kykytestit, jotka läpikäydään hakijan kanssa haastattelun yhteydessä. 

● Työsuhde solmitaan ajalle 1.3. – 31.8.2021. 

Hae osaksi tulevaisuuden tähtijoukkoa! 

Seuraavaksi haluaisimme kuulla lisää sinusta, joten hae mukaan kertomalla meille osaamisestasi ja motivaatiostasi viimeistään 8.11.2020 mennessä osoitteessa https://op-careers.fi/go/Kiitorata/1349601/. Alamme käsittelemään hakemuksia heti hakuajan auettua, joten tutustuthan monipuolisiin trainee-tehtäviimme ja lähetät hakemuksesi meille jo tänään! Tehtävään valittavalta henkilöltä tarkastetaan luottotiedot ja yritysyhteydet sekä teetetään huumausainetesti ja terveyskysely. 

OP on Suomen johtava finanssiryhmä ja alan digitaalisen muutoksen suunnannäyttäjä. Olemme asiakkaidemme omistama, finanssialan suurin työnantaja Suomessa. Ryhmässämme työskentelee yli 12 000 alan ammattilaista, ja tuotamme sekä kehitämme pankki-, varallisuudenhoito-, vakuutus- ja terveydenhoitopalveluita yli neljälle miljoonalle asiakkaallemme.