Vastuullisuus on yhdessä tekemistä

Vastuullisuus on yksi OP:n kantavista arvoista ja tiivis osa toimintaa. Osuustoiminnallinen yritysmuoto mahdollistaa kaksoisroolin, jossa liiketoiminta luo taloudellista hyvää, jota hyödynnetään yhteisöllisessä roolissa. Tässä yhteisöllisen ja liiketoiminnallisen roolien rajapinnassa syntyy juuri osuuspankeille tyypillisiä vaikutuksia, mikä erottaa meidät muista pankeista. Vastuullisuutta ei mitata puheiden vaan tekojen kautta ja siksi OP Turun Seutu halusi selvittää toimintansa alueellisia vaikutuksia.

Vaikutusketjujen riippumattoman alueellisen tarkastelun suoritti Gaia Consulting. Tietoja kerättiin muun muassa suoraan pankilta sekä sidosryhmiltä kyselyiden ja haastatteluiden avulla. Tarkastelun kohteeksi otettiin neljä olennaista vaikutusketjua, jotka olivat:

  • Ilmastoteot ja digiyhteiskunnan rakentaminen
  • Paikallisen urheilu-, kulttuuri- ja vapaaehtoistoiminnan tukeminen
  • Alueellisen yritystoiminnan rahoituksen vaikutukset
  • Nuorten ja nuorten aikuisten työelämän taitojen ja taloustaitojen parantaminen

Ilmastoteot ja digiyhteiskunnan rakentaminen

Yhteiskunnan digitalisoituessa OP:n tavoitteena on tarjota maailman parhaat sähköiset pankkipalvelut. OP Turun Seutu on sitoutunut kulkemaan asiakkaidensa rinnalla tässä murroksessa. Jo nyt asiakkaat voivat hoitaa pankkineuvottelut verkossa tai puhelimitse ja säästää näin aikaa sekä ympäristöä. Lisäksi dokumentteja voi hyväksyä sähköisen allekirjoituksen avulla, jolloin poistuu tarve mahdolliselle uusintakäynnille pelkkien asiakirjojen allekirjoitusta varten.

– Sähköinen asiointi on monella tapaa asiakkaan ja ympäristön kannalta aivan erinomainen asia. Pankki- ja finanssipalveluiden hoitaminen verkossa säästää kiistatta aikaa ja on tänä päivänä myös helppoa ja kustannustehokasta erityisesti asiakkaalle. Lisäksi ympäristö kiittää, kun turhat matkat palvelupisteille esimerkiksi omalla polttomoottorikäyttöisellä autolla vähenevät. Toki kasvokkain tapahtuvilla kohtaamisilla on pysyvästi oma paikkansa palvelupaletissamme, kun asiakas kaipaa asioidensa syvällisempää yhdessä tapahtuvaa pohdintaa, mutta tällaisetkin kohtaamiset voidaan kätevästi hoitaa verkkoneuvotteluna, kertoo OP Turun Seudun varatoimitusjohtaja Petteri Rinne.

Vuoden tarkasteluajanjaksolla järjestimme asiakkaillemme 1 263 verkkotapaamista, 19 332 puhelinneuvottelua ja 22 815 sähköistä allekirjoitusta. Pelkät puhelimitse käydyt etäneuvottelut ja sähköiset allekirjoitukset säästivät asiakkaiden palvelupisteelle matkustamiseen käyttämää aikaa arviolta yhteensä 8 300 tuntia. Ja pelkkien etäneuvotteluiden takia tekemättä jääneet matkat palvelupisteille vähensivät liikenteen kasvihuonepäästöjä neljän maailmanympärimatkan verran! Tätä kautta pieniltä vaikuttavat yksittäiset teot kertaantuvat merkittäviksi kokonaisuuksiksi.

Paikallisen urheilu-, kulttuuri- ja vapaaehtoistoiminnan tukeminen

OP Turun Seudun tekemät lahjoitukset ja sponsorointi mahdollistavat paikallisten yleishyödyllisten yhdistysten toimintaa. Tuen avulla yhdistykset pystyvät toteuttamaan ja kehittämään toimintaansa ja tarjoamaan palveluita useammille unohtamatta sitä, että yhdistykset työllistävät nuoria ja erityisryhmiä. Suuri osa tuetuista yhdistyksistä toimivat lasten- ja nuortentoiminnan saralla.

– Paikallisten urheiluseurojen jäsenet ja kulttuuritapahtumien osallistujat ovat valtaosin kotoisin Turun seudulta ja sitä kautta suurelta osin meidän asiakkaitamme. Sama koskee alueella tapahtuvaa monipuolista vapaaehtoistoimintaa, jossa ihmiset ovat mukana todella suurella sydämellä. Edellä mainitut asiat ovat asiakkaillemme tärkeitä ja siksi me olemme ylpeinä ja iloisina mukana omalta osaltamme mahdollistamassa niiden toimintaa. Ja paikallisena osuuskuntana ja toimijana meillä on mahdollisuus päättää itse mukanaolostamme ja olemme kokeneet yhteistyön kolmannen sektorin kanssa varsin mielekkääksi, Rinne kertoo pankin yhteiskuntavastuullisesta toiminnasta.

Alueellisen yritystoiminnan rahoituksen vaikutukset

OP Turun Seutu rahoittaa toiminta-alueellaan paikallisia yrityksiä ja siten edistää alueen taloudellisen elinvoimaisuuden kehittymistä. Alueellisten pk-yritysten rooli aluetalouden moottoreina ja työllistäjinä on merkittävä.

– OP Turun Seutu on ollut aina mukana vahvasti seutukunnan yritysten ja yrittäjien rahoittamisessa. Se on perinteisiä vahvuuksiamme ja pyrimme vaalimaan asemaamme yritysten ja yrittäjien kumppanina. Ja onneksi Turun seudun yritykset ovat viime vuosina pystyneet muun muassa telakan hyvän tilanteen kautta kehittämään merkittävästi omaa yritystoimintaansa ja työllistämään lisää seutukunnan asukkaita, Rinne toteaa tyytyväisenä.

OP Turun Seudun osuus alueen yritysrahoituksesta on noin 50%. Yritysrahoituksella mahdollistetaan toiminnan laajentaminen ja kehittäminen uusia innovaatioita rahoittamalla sekä uusien työpaikkojen luominen. Rahoituksella voidaan turvata myös henkilöyritysten, aloittelevien yritysten sekä pienten yritysten toiminnan jatkuminen ja työpaikkojen säilyminen taloudellisesti haastavina aikoina.

– Onhan meillä valtavasti muitakin menestyviä yrityksiä seudullamme – niin pienempiä kuin suurempiakin. Yrityksen kasvu ja kehitys sitovat usein pääomia ja me haluamme olla vahvasti mukana mahdollistamassa täkäläisten yritysten menestyksen tulevaisuudessakin. Joskus kuulee sanottavan, että pankit kursailevat yritysluottojen myöntämisessä. Emme kyllä osuuspankissa oikein tunnista tätä kritiikkiä. Yritysluotonanto on tuloksemme kannalta hyvin keskeisessä asemassa ja sitäkin kautta meillä on vahva halu myöntää ihan kaikki yritysluotot, joiden takaisinmaksusta olemme riittävän vakuuttuneita, Rinne kertoo.

Nuorten ja nuorten aikuisten työelämän taitojen ja taloustaitojen parantaminen

OP Turun Seutu osallistuu aktiivisesti alueensa kouluikäisten nuorten sekä itsenäistä elämää aloittelevien nuorten aikuisten työelämä- ja taloustaitojen kehittämiseen. Pankki on mukana luomassa tilaisuuksia oppia ymmärtämään yhteiskunnan ja talouden periaatteita sekä mahdollistamassa oman talouden hallinnan harjoittelua.

– Nuorissa on tulevaisuus. Sehän on ihan selvää. Ja nuoret ovat fiksumpia kuin koskaan. Silti informaatiotulvassa osa nuorista ei tunne omaan taloudenhallintaan liittyviä perusasioita. Seuraukset löytyvät ennätystasolla huitelevista maksuhäiriötilastoista. Ja kun nuori saa maksuhäiriömerkinnän rekisteriin, moni arkinen asia tulee hankalammaksi hoitaa. Nuoren voi olla hankalaa saada mieluistaan vuokra-asuntoa tai vaikkapa kännykkäliittymää. Ja kaikki tämä vaiva koituu monta kertaa rahallisesti alun perin varsin pienen laiminlyönnin seurauksena. Koemme erittäin mielekkääksi opastaa nuoria näissä asioissa, jotta turhilta maksuhäiriöiltä vältytään ja nuori voi rakentaa omaa elämäänsä taloudellisestikin vakaalta pohjalta, Rinne sanoo.​

Lue lisää yhteisöllisestä roolistamme täältä.

Pieni päätös tänään voi olla jonain päivänä iso kiitos

Säästämisen tärkeydestä puhutaan tällä hetkellä varmasti enemmän kuin koskaan ennen, mutta niin vaan sitä päätöstä tulee siirrettyä sinne jonnekin ”sitten kun ja sitten kun”.

Valitettavasti aika tyypillistä on, että se rikas ja arvokas lapsiperhearki, opiskeluaika tai muuten pienten tulojen vaihe on taloudellisesti varsin haastavaa. Silloin tuntuu olevan täysi työ selvitä edes arjen pakollisista kuluista, eikä säästämiseen vain tunnu löytyvän kuminauhaa. Kuitenkin täytyy muistaa, että mitä tiukempi talous, sitä tärkeämpää on, että säästät! Vaikka pienenpienen summan pikkuhiljaa. Sillä mitä tiukemmalle talous on viritetty, sitä haavoittuvaisempi se on varsin pienestäkin yllätyksestä tai takapakista arjessa. Silloin sitkeästi sivuun pistetty pienikin säästösumma voi pelastaa tilanteen!

Säästäminen on helppo aloittaa tutustumalla ja opettelemalla pienillä summilla. Mukaan pääsee esimerkiksi jo vaikka kympillä kuussa. Voit asettaa itsellesi sopivan tavoitteen tai toisaalta säästää ilman sen kummempaa suunnitelmaa huomisen turvaksi – sille hyvän tai pahan päivän varalle. Tärkeintä on, että meillä jokaisella olisi arjen menoihin tarkoitetun käyttötilin rinnalla ns. jemmatili, jonne kertyisi sopiva turvapuskuri, vaikka pienikin. Näin varmistetaan, että arjen haasteista ja yllätyksistä selvitään ja korttitalo pysyy kasassa, kun laskut kasaantuvat, tarvitaan uusi pesukone tai kesärenkaat, suunnitellaan joulua, kesälomaa tai syntymäpäiviä.

Pitkä pinna on säästäjän paras kaveri

Säästäminen tuo avun monenlaisiin suunnitelmiin. Suomalaisten elinajanodote on viimeisten vuosikymmenten aikana noussut merkittävästi ja tämä on osaltaan luonut tarpeen varautua eläkepäiviin myös omien säästöjen kautta. Pienetkin säästöt antavat turvaa, kun tulotaso eläkkeellä varsin selvästi laskee. Tai ehdottomasti hyvä päätös on aloittaa säästäminen lapselle tai lapsenlapselle – elämän eväiksi ajokorttia, kielikurssia, vuokratakuita ja opiskeluja varten. Pienistä säästöeristä kertyy vuosien mittaan mukava potti nuoren elämän tärkeisiin hankintoihin. Parhaimmillaan säästöjen kehityksen seuraaminen yhdessä on mielenkiintoista ja hyödyllistä ohjausta nuoren talousasioiden ymmärryksen lisäämiseksi.

Varsin monille oman asunnon osto on elämän suurin investointi ja yksi tapa rakentaa taloudellistakin kivijalkaa. On kuitenkin hyvin tärkeää mitoittaa oma kuukausibudjetti niin, että myös lainanmaksun ohella on mahdollisuus edes pieneen säästämiseen. Näin voi pyrkiä siihen, että kun laina sitten aikanaan on saatu maksettua pois, on samalla saatu pikkuhiljaa säästettyä mukava potti tulevaisuuden varalle. Tärkeää onkin löytää tasapaino taloudessaan sille, että tässä hetkessä on mahdollista käyttää varoja arjessa tarpeellisiin asioihin ja kohteisiin, mutta saada varoja myös säästöön mukavalla tuotolla.

Vasta-alkaja tai konkari, vaihtoehtoja löytyy

Vaihtoehtoja on varmasti jokaiselle. Niin aktiiviselle markkinoista kiinnostuneelle osakesijoittajalle kuin valmiita hyviä ratkaisuja etsivälle säästäjälle, joka nimenomaan kaipaa säästämisensä kohteeksi helppoa ja huoletonta tapaa ns. osta ja unohda -strategiaan. Helpon, edullisen ja monipuolisen vaihtoehdon tarjoaa rahastosäästäminen, missä asiantuntijat seuraavat rahastosalkun kehitystä ja tekevät puolestasi päätöksiä markkinoiden ja tilanteiden mukaan. Rahastosäästäminen tarjoaakin parhaimmillaan juuri sen vaivattoman vaihtoehdon mikä ei vaadi minkäänlaista seuraamista. Ja koska esimerkiksi rahasto- ja osakesäästämisen kautta on mahdollista tavoitella varsin mukaviakin tuottoja pitkällä aikajänteellä, on niiden avulla mahdollisuus tavoitella myös taloudellisen turvan mukanaan tuomaa vaurastumista.

Varmaa on, että elämä tuo meille jokaiselle matkan varrelle monenlaisia tilanteita – hienoja tai haastavia, joiden kohdalla säästöistä voi olla ihan ratkaiseva apu. Pohtimalla ja asiaa siirtämällä ei oman talouden turva vahvistu ja tulevaisuuden tuotot jäävät saamatta. Tärkeintä on tehdä päätös säästämisestä, miettiä itselle sopiva summa, riskitaso ja säästökohde. Raha ei itsessään tuo onnea eikä varmista hyvinvointia esimerkiksi terveyden ja ihmissuhteiden osalta elämän tukipilareina, mutta vakaa talous tuo rauhaa ja voimavaroja moneen tärkeään osa-alueeseen elämässä ja siksi säästäminen osaltaan luo varmasti taloudellista varmuutta ja elämänhallintaa.

Miten sinä säästät? Lue lisää mielenkiintoisista säästämisen vaihtoehdoistamme täältä.

Eerika Pouttu

Sijoitusjohtaja

OP Turun Seutu

Kirjoittaja kannustaa meitä kaikkia rohkeasti sijoittamaan itselle sopivalla tavalla ja näin varmistamaan oman talouden hallintaa sekä mahdollisuuden vaurastua. Kuitenkin muistuttaen, että se tärkein sijoitus olet sinä itse!


Toinen jalka Turun kauppakorkeakoulun oven välissä, toinen EY-talon oven välissä

Viime keväänä olin juuri metsästämässä kolmannen opiskeluvuoteni viimeisiä noppia, kun pääsin aloittamaan traineenä EY:llä.

Tieni EY-taloon oli kenties hieman epätavallinen, sillä olin alun perin hakenut hieman eri tehtävään, jonka hakuprosessissa en kuitenkaan päässyt jatkoon. Ilokseni sain soiton, jossa kerrottiin hakemukseni jääneen mieleen ja nyt minut haluttiin kutsua haastatteluun hieman eri tehtävään. Oli mukavaa huomata, että hakemukset todella luetaan ajatuksella ja mahdollisuuksien mukaan hakijoille palataan muidenkin työtehtävien tiimoilta. Vaikka en vielä haastatteluun tullessani tiennyt tarkalleen mihin tehtävään olin hakemassa, sydämelliset esimiehet saivat minut vakuuttuneiksi, että EY on paikka minua varten. Hakuprosessi sujui nopeasti ja pian sain ilouutiset puhelimitse. Työt aloitin joustavasti osa-aikaisena hieman ennen vappuhulinoita.

Polttava kysymys lieneekin, mikä sai minut hakemaan EY:lle?

Pupusyksynä muistan kantaneeni mukana EY:n sloganilla varustettua vihkoa ja KYlumpialaisissa muistan rodeohärän riepottaneen minua EYläisten kannustaessa. Olin siis vakuuttunut, että vauhtia ja itsensä kehittämistä, hupia unohtamatta, olisi luvassa myös Töölönlahden toimistolla. Eikä käsitykseni ole osoittautunut vääräksi!

Minulla oli EY:stä kuva monien mahdollisuuksien talona ja tiesin siellä olevan monia kiinnostavia tiimejä ja työnkuvia. Päivittäisessä työssäni olenkin saanut huomata miten monenlaisista opinnoista ja urapoluista on hyötyä EY:llä. Ajatuksia omasta urakehityksestä pääsee jakamaan ja työ EY:llä on auttanut hahmottamaan erilaisia kiinnostavia uravaihtoehtoja, joita tämänkin talon sisällä on lukuisia. Vaihtelevien työtehtävien vuoksi päivät eivät koskaan ole samanlaisia, ja joka päivä oppii jotain uutta.

EY:lle houkutteli myös kansainvälinen työympäristö. Teen töitä pääasiassa englanniksi ja olen päivittäin yhteydessä kollegoihin ja asiakkaisiin ympäri maailman. On ollut ilo päästä oikeasti hyödyntämään kielitaitoa, laajentamaan omaa sanavarastoa ja oppimaan kansainvälisestä yrityskulttuurista.

Olen kandivaiheessa opiskellut pääaineenani laskentatoimea ja rahoitusta, tukenani tietojärjestelmätieteen ja kansantaloustieteen sivuaineopinnot. Nyt maisterivaiheessa aion suuntautua rahoituksen opintoihin ja höystän osaamispalettiani ympäristötieteen sivuaineella. EY:llä olen veroyksiön osana People Advisory Services -tiimissä, jossa työtehtäväni liittyvät työvoiman globaaliin liikkuvuuteen ja kansainväliseen henkilöverotukseen. Työni toimii hyvänä esimerkkinä siitä, miten kauppatieteen opinnot avaavat moninaisia ovia! En vielä tänne hakiessani tiennyt tarkalleen mihin haluaisin tulevaisuudessa suunnata, mutta olin vakuuttunut EY:n olevan erinomainen kasvualusta, ja siitä voin edelleen olla samaa mieltä.  

Rohkaisenkin juuri sinua, oppimisennälkäistä noin 3. – 5. vuosikurssin opiskelijaa, hakemaan EY:lle traineeksi! Anna konsultoinnin kasvattaa!

Kiia Rouhelo on neljännen vuosikurssin opiskelija Turun kauppakorkeakoulussa ja työskentelee nyt traineenä EY:n veroyksikön People Advisory Services -tiimissä.

The EY Experience Trainee program is here!

We’re looking for new colleagues for our Audit, Process Excellence, Legal, Tax and Transaction Advisory Services teams in Helsinki! Read more on what our current trainee’s think about working at EY and apply now, or by 15.9.2019 at the latest via our career pages: http://bit.ly/eytraineeprogram

Ensiaskeleeni EY:llä

Opiskellessani Turun kauppakorkeakoulussa en ollut vielä varma mihin suuntaan haluaisin tulevalla urallani lähteä. Pohdin paljon erilaisia mahdollisuuksia ja luin eri aineita hyvin monipuolisesti. Vaihto-oppilasvuoteni aikana Saksassa kiinnostuin kaupallisen alan lisäksi yhä enemmän teknisistä opinnoista käytyäni kursseja muun muassa markkinoinnin automatisaatiosta, robotiikasta ja data-analytiikasta. Vaihdon jälkeen päätinkin alkaa opiskelemaan kauppakorkean rinnalla myös tietojenkäsittelytiedettä.

Opintojen loppuvaiheessa tuli aika miettiä seuraavaa askelta. Olin ollut aina kiinnostunut konsultin työstä, ja kuulin paljon positiivista EY:stä siellä työskenteleviltä ystäviltäni. EY oli hyvin näkyvässä roolissa myös Turun kauppakorkeakoululla, ja monet EY:n työntekijät kävivät usein kertomassa omista kokemuksistaan ja EY:n työmahdollisuuksista erilaisilla messuilla ja opiskelijatapahtumissa. Lisäksi EY järjesti omia tilaisuuksia ja illanviettoja, joissa pääsi tutustumaan EY:n työntekijöihin. EY:läiset olivat hyvin ystävällisiä ja kertoivat aidosti kokemuksia työstään. Oman kiinnostukseni herätti erityisesti se, kun kuulin EY:llä olevan omia urheilujoukkueita ja työntekijöille järjestettävän työn ohessa erilaisia aktiviteetteja. Harrastin aktiivisesti juoksua ja kuulosti loistavalta, että työporukalla järjestetään omia juoksuharjoituksia ja tapahtumia. Lisäksi erilaiset kouluttautumismahdollisuudet ja monipuoliset työtehtävät houkuttelivat.

Kuulin EY:lle perustettavasta uudesta Technology Risk-tiimistä alkuvuonna 2019, ja tiimi vastasi juuri sitä, mitä olin etsinyt: Sitä, että voisi yhdistää kaupallisen ja teknisen puolen osaamista yrityksessä, jossa tiesi olevan paljon oppimismahdollisuuksia ja paljon hyviä työkavereita. Hain tiimiin, ja uusi työni alkoi huhtikuussa 2019.

Kun aloitin työni teknologiariskikonsulttina, olin aluksi parin viikon koulutuksessa, jossa tutustuttiin EY:hyn yleisesti sekä tulevaan työhön. Pääsin heti ensimmäisten viikkojen aikana myös mukaan asiakastapaamisiin. Työ koostuukin pääasiallisesti asiakastapaamisista ja niiden raportoinnista, dokumentoinneista ja erilaisten havaintojen tuottamisesta asiakkaille heidän tarpeidensa mukaan. Tehtävämme on minimoida asiakkaiden IT-riskejä, ja observoimme erimerkiksi asiakkaiden tietoturvaa ja pääsynhallintaa ja esitämme näiden pohjalta parannusmahdollisuuksia. EY:llä on myös paljon erilaisia projekteja, joissa työtehtävät voivat vaihdella toimeksiannon mukaan.

Turun kauppakorkeakoulun opeista on ollut suuri apu työssä, ja erityisesti hyötyä on ollut Excel-taidoista, tiimityöskentelytaidoista, kieliopinnoista sekä viestintätaidoista. Tuotamme informaatiota myös tilintarkastuksen tueksi, joten laskentatoimen opinnot ovat olleet iso etu. Mielestäni opinnot ovat antaneet monipuolisuutensa vuoksi loistavan pohjan konsultilta vaadittaviin taitoihin laidasta laitaan.

Työssäni konsulttina olen päässyt myös matkustamaan ja uusille konsulteille järjestetään vuosittain Nordic Introduction Program eli reilun viikon mittainen koulutusmatka Espanjassa, Toledossa. Koulutukseen osallistuvat kaikki Pohjoismaiden sen vuoden aikana aloittaneet uudet työntekijät, joten matka on myös oiva tapa tutustua muiden maiden työntekijöihin, joiden kanssa tulee olemaan mitä luultavimmin on myös yhteisiä työprojekteja vuosien aikana. EY tarjoaa paljon kouluttautumismahdollisuuksia myös Suomessa, ja erilaisia kursseja voi työn ohessa käydä oman kiinnostuksen mukaan.

Parasta työssä ovat mukavat ja fiksut työkaverit ja se, että työssä oppii joka päivä jotakin uutta. Työssä pääsee näkemään erilaisia asiakkaita, ja soveltamaan oppeja käytännön työssä. On mahtavaa, että EY järjestää erilaisia aktiviteetteja myös työajan ulkopuolella, missä pääsee tutustumaan samanhenkisiin työkavereihin. On sitten kiinnostunut jostakin urheilulajista, musiikista, kulttuurista tai jostakin muusta, EY:ltä löytyy toimintaa – tai jos omaa lajia ei vielä aktiviteeteista löydy, niin toimintaan liittyvä ryhmä on helppo perustaa. Tämä kaikki yhdistettynä monipuoliseen työhön ja kaikkiin EY:n tarjoamiin mahdollisuuksiin takaa sen, että työssä todella viihtyy, ja onkin ollut mahtavaa työskennellä juuri EY:llä!

Sanna Vilkko valmistui Turun kauppakorkeakoulusta vuonna 2018 ja työskentelee nyt konsulttina Technology Risk -tiimissä EY:llä.

The EY Experience Trainee program is here! We’re looking for new colleagues for our Audit, Process Excellence, Legal, Tax and Transaction Advisory Services teams in Helsinki! Read more on what our current trainee’s think about working at EY and apply now, or by 15.9.2019 at the latest via our career pages: http://bit.ly/eytraineeprogram

Kiinnostus brändeihin ja ihmisiin veti markkinoinnin pariin

Cloetta Suomi Oy on Turun KY:n kuukauden yritys toukokuussa 2019. Juttusarjassa neljä vastavalmistunutta kauppatietelijää kertoo työstään Cloettan toimistossa Turussa

Cloettan markkinointitiimissä runsaan vuoden ajan tuoteryhmäpäällikkönä ahkeroinut Joanna Hassel aloitti opinnot Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä syksyllä 2011. Pääaineenaan johtamista ja organisointia, sivuaineina markkinointia ja tietojärjestelmätieteitä opiskellut Joanna sai opintonsa päätökseen kesällä 2016.

Parasta omassa opiskeluajassa Joanna mielestä ovat olleet huiput tyypit, joista moni on jäänyt rakkaiksi ystäviksi vielä opiskelujen jälkeenkin.

”Toisinaan vieläkin nauretaan yhdessä toilailuille juhlissa ja muistellaan juhlien jälkeisiä väsyneitä luentopäiviä! Ja tulihan sitä Akateemisen mölkyn maailmanmestaruuskin voitettua.”

Opiskeluvaihtoon Joanna ei koskaan ehtinyt, mutta kertoo muuton Turusta Poriin olleen jo melkein vaihtoon verrattava kokemus…!

Lihaosastolta hernekeittotehtaalle

Joanna aloitti tutustumisen elintarvikealaan ja päivittäistavarakauppaan jo opiskelun alkuaikoina työskennellessään Kupittaan Citymarketin lihaosastolla. Kandin purkittamisen jälkeen hän vietti ensin kesän palveluneuvojana Danskebankista ja jatkoi työtä myös opiskelun ohessa.

Gradun ollessa loppusuoralla Joanna sai myynti- ja markkinointiassistentin paikan turkulaisesta perheyhtiöstä nimeltä Oy Lunden Ab Jalostaja.

”Toimenkuvani oli hyvin laaja kokoelma erilaisia markkinoinnin tehtäviä aina pakkaussuunnittelun ja mainonnan koordinoinnista ja suunnittelusta, tuotekehitysprojektien koordinointiin sekä alihankinta-asiakkuuksien koordinointiin. Vastuun laventuessa titteli muuttuikin markkinoinnin ja alihankinta-asiakkuuksien yhteyspäälliköksi.”

”Sisulla siitä selviää”

Joanna kertoo aina olleensa kiinnostunut brändeistä, ihmisistä ja mainonnasta, joten sinänsä työ markkinoinnin parissa on luonnollinen jatkumo. Työskenneltyään Jalostajalla kaksi vuotta headhunter otti yhteyttä ja tiedusteli Joannan kiinnostusta työskennellä Cloettan markkinointitiimissä.

”Työni pastillien – Sisun, Mynthonin ja Läkerolin – tuoteryhmäpäällikkönä on tosi monipuolista ja vaihtelua tuo erityisesti upeat ja keskenään erilaiset brändit. Pääosin työpäivät kuluvat mainonnan ja uutuustuotteiden suunnittelupalavereissa yhdessä mainos- ja mediatoimiston kanssa sekä tietenkin sähköpostien parissa ja erilaisten palaverien valmistelussa ja esitysten tekemisestä.”

Tosissaan, mutta pilke silmäkulmassa

Työssään innostavinta Joanna kokee olevan sen monipuolisuus – se että pääsee vaikuttamaan siihen mitä brändien kanssa tehdään ja millaisia tuotteita lanseerataan. Oman lisänsä työhön tuovat kivat työkaverit ja yhdessä tekemisen kulttuuri.

”Tärkein työhön liittyvä haaveeni on aina ollut, että saisi tehdä itselle mielekästä ja merkityksellistä työtä, jossa on tarpeeksi haastetta, itsenäistä vastuuta sekä mahdollisuus kehittyä ja edetä eteenpäin.”

”Cloetta on hauska ja inspiroiva työpaikka, jossa saa vastuuta ja toisaalta pääsee kehittämään itseään kiven kovaksi ammattilaiseksi. Täällä haastetaan ja tehdään hommat aina täysillä, mutta muistetaan kuitenkin myös tietty inhimillisyys ja pilke silmäkulmassa”.

Isohkossa kansainvälisessä organisaatiossa on myös paljon sisäisiä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä urallaan esimerkiksi kansainvälisiin tehtäviin.

Tiimityöskentelytaitoja ja verkostoja

Työelämässä ihmistaidot ja erilaisten ihmisten kanssa kommunikointi ja toimeen tuleminen on tärkeää. ”Opiskeluista tärkeimpänä käteen on varmasti jäänyt erilaiset tiimityöskentelytaidot sekä bisneksen hahmottaminen isossa kuvassa. On ymmärrettävä iso kuva, jotta pystyy pureutumaan liiketoiminnan kehittämiseen, tai ihan vain oman työtehtävänsä merkityksen ymmärtämiseen kokonaisuuden kannalta.”

Nykyisiä opiskelijoita Joanna neuvoo ottamaan ilon irti opiskeluarjen vapaudesta; jos huvittaa niin voi nukkua koko päivän. Lisäksi hän kehottaa kokeilemaan rohkeasti uusia juttuja, haastamaan itseään ja tutustumaan ihmisiin myös muista opiskelukaupungeista.

”On kätevää, kun työelämään siirtyessä on valmiiksi verkostoa, jonka kanssa voi sparrailla työpaikkojen hausta tai palkkauksesta. Mukavaa kun opiskeluaikaisten tuttujen kanssa polut törmäävät mahdollisesti myöhemmin yhteisten työprojektien tiimoilta.”

Cloetta Suomi Oy on osa Cloetta-konsernia, Pohjoismaiden johtavaa makeistaloa. Yrityksen osuus Suomen makeismarkkinoista on yli neljänneksen. Cloettalaisia on Suomessa 230 henkilöä. Yrityksen tunnetuimpia brändejä Suomessa ovat mm. Mynthon, Sisu, Tupla, TV Mix sekä Jenkki. Vuonna 2017 Cloetta osti Candykingin ja näin ollen irtomakeiset sekä pähkinäbrändi Parrots siirtyivät osaksi yrityksen valikoimaa. Myös Cloettan tytäryhtiö Karkkikatu Oy on tuttu näky kauppojen irtokarkkihyllyissä.

HR-työssä hyötyä vahvasta tietojärjestelmäosaamisesta

Cloetta Suomi Oy on Turun KY:n kuukauden yritys toukokuussa 2019. Juttusarjassa neljä vastavalmistunutta kauppatietelijää kertoo työstään Cloettan toimistossa Turussa.

Cloettan HR-tiimissä työskentelevä Anna Lamberg aloitti KTM:n opinnot Turussa vuonna 2012 ja kuuden opiskeluvuoden jälkeen koitti valmistuminen. Annan pääaineena kauppakorkeakoulussa oli johtaminen ja organisointi ja sivuaineina yritysjuridiikka, tietojärjestelmätiede, psykologia, ranskan kieli ja liikeviestintä sekä markkinointi.

Anna kertoo jo opiskeluaikoina haaveilleensa strategisen HR:n tehtävistä ja olleensa kiinnostunut HR-tietojärjestelmiin liittyvästä analytiikasta. Hän vietti viisi kuukautta opiskelijavaihdossa Etelä-Ranskan Aix-en-Provencessa nauttien paikallisista kulttuurielämyksistä. Myös parhaat opiskeluaikojen muistot liittyvät kulttuuriin ja Kulttiksen toimintaan: teatteri- ja oopperaesityksiin sekä stand-up -tapahtumiin.

Cloettalle Anna päätyi olemalla itse aktiivinen ja lähettämällä avoimen työhakemuksen, joka johti työhaastatteluun ja paikkaan HR-tiimissä. 

”Cloettalla oli juuri alkamassa GDPR:ään eli EU:n tietosuojalakiin liittyvä projekti, johon pääsin mukaan ensin määräaikaisena työntekijänä laatimaan sopimuksia ja ohjeistuksia sekä kouluttamaan henkilöstöämme tietosuoja-asioihin. Voi siis sanoa, että pääsin jo heti valmistuttuani kiinnostuksen kohteita vastaaviin tehtäviin!”

Annan työura ennen Cloettaa koostui pitkälti kesätöistä, osa-aikatöistä ja harjoitteluista. Gradun kirjoittamisen aikaan Anna työskenteli kauppakorkeakoululla osa-aikaisesti akkreditointiin liittyvissä tutkimusavustajan tehtävissä. Työkokemusta oli kertynyt myös kauppakorkeakoulun opintotoimistossa, harjoittelussa projektityöntekijänä Business Francella eli Ranskan valtion vienninedistämiskeskuksella ja If:llä vakuutusneuvojana.

Kansainvälisyyttä, vastuuta ja kehittymismahdollisuuksia

Anna nykyisenä nimikkeenä on HR Business Partner, mikä kertoo siitä, että hänen nykyisessä HR-roolissaan on strateginen, liiketoimintalähtöinen ulottuvuus.

”Cloetta on kansainvälinen yritys, ja omaan rooliini liittyy vahvasti myös konsernin HR:n tehtäviä, oli se sitten tietojärjestelmän kehittämistä, uusien perehdytyskäytäntöjen tai muutosjohtamisen suunnittelua kansainvälisen tiimin kesken. ”

Cloetta Suomen kolmehenkisen HR-tiimin tavoitteena on tukea yrityksen liiketoimintaa HR-näkökulmasta, oli kyseessä sitten rekrytoinnit, suorituksen johtaminen ja arvioinnit, seuraajasuunnittelu, palkantarkistukset, henkilöstön kouluttaminen ja uusien perehdytys, raportoinnin parantaminen tai henkilöstön viihtyvyys.

”Olen roolissani erikoistunut Workday-nimisen henkilöstötietojärjestelmän käyttöönottoon ja kehitystyöhön. Mutta koska tiimimme on pieni, on tehtäväkenttäkin laaja ja jaamme vastuita kiiretilanteiden mukaan.”

Työnantajaansa Anna arvostaa siinä, että nuorille annetaan reilusti vastuuta ja kehittymismahdollisuuksia. ”Olen nopeasti päässyt konsernimme HR-työn ytimeen ja saanut kansainvälisiä tehtäviä, mikä on itselleni palkitsevaa ja mieluista.”

Anna kehuu myös henkilöstöetuja ja työkavereitaan. Työnteko on itsenäistä ja käytössä esimerkiksi liukuva työaika, etätyömahdollisuus ja mahdollisuus vaihtaa lomarahat vapaaksi.

Laaja sivuainevalikoima käyttöön

Vaikka Anna kokee käytännön osaamisensa rakentuneenkin vasta töissä, on KTM-tutkinnosta ollut hyötyä. Liiketoimintaymmärryksen lisäksi etenkin tietojärjestelmätieteen oppeja on päässyt käyttämään HR-töissä. Myös muuta laajaa sivuainevalikoimaansa hän on päässyt hyödyntämään.

”Koska ensimmäinen projektini Cloettalla liittyi GDPR:ään , olisiko lakitekstien ymmärrys ja sopimuksien laadinta ollut yhtä helppoa ilman yritysjuridiikan kursseja?”

Nykyisiä opiskelijoita Anna kannustaa ottamaan useampia sivuaineita ja laajentamaan osaamistaan. Toisaalta omien uranäkymien kannalta kiinnostavia kursseja voi napsia myös sivuaineittensa ulkopuolelta.

”Ainakin kaikille HR-tehtävistä kiinnostuneille suosittelen työoikeuden kursseja!”

Cloetta Suomi Oy on osa Cloetta-konsernia, Pohjoismaiden johtavaa makeistaloa. Yrityksen osuus Suomen makeismarkkinoista on yli neljänneksen. Cloettalaisia on Suomessa 230 henkilöä. Yrityksen tunnetuimpia brändejä Suomessa ovat mm. Mynthon, Sisu, Tupla, TV Mix sekä Jenkki. Vuonna 2017 Cloetta osti Candykingin ja näin ollen irtomakeiset sekä pähkinäbrändi Parrots siirtyivät osaksi yrityksen valikoimaa. Myös Cloettan tytäryhtiö Karkkikatu Oy on tuttu näky kauppojen irtokarkkihyllyissä.