Tiedote tilamuutoksista kauppakorkeakoulussa

Kauppakorkeakoulu on viime vuoden lopulla päättänyt luopua -88 osasta ja irtisanoa vuokrasopimuksen 1.1.2024 alkaen. -88 osassa sijaitsevat mm. ATK-luokat, Elovena-sali ja henkilökunnan työhuoneita.

ATK-luokat ja Elovena ovat normaalissa käytössä II-periodin loppuun saakka. Opetustilojen tyhjennys alkaa 4.12.2023. Uusi IT-luokka tulee 8.1.2024 alkaen olemaan nykyinen LS09. 

Samanaikaisesta kirjasto kehittää asiakastilojaan. Pohjakerrokseen avataan uusia ryhmätyö-, opiskelu- ja aineistotiloja kevään aikana. Tiloihin avataan käynti Mercatorilta. Toinen kulku tiloihin tulee olemaan ainejärjestön tiloja vastapäätä, lue lisää intran uutisesta

Myös IT-palvelupisteissä tapahtuu muutoksia. Educariumin ja Kauppakorkeakoulun IT-palvelupisteet ovat yhdistyneet ja muuttanut Arcanumiin, lue lisää intran uutisesta.

Information about changes in facilities at Turku School of Economics

At the end of last year, Turku School of Economics decided to give up -88 part and terminate the lease as of January 1, 2024. -88 parts include e.g. IT classes, Elovena hall and staff offices.

Computer classes and Elovena are in normal use until the end of the II period. The emptying of the teaching premises will start on 4 December 2023. From January 8, 2024, the new IT class will be the current LS09. 

The library is developing its customer facilities at the same time. New group work, study and resource spaces will be opened on the ground floor during the spring. The premises can be visited from Mercatori. The second entrance to the premises will be opposite the premises of the student union. There will be new places for e.g. teamwork. 

There are also changes in the IT service points. The IT service points of Educarium and the Turku School of Economics have merged and moved to Arcanum.

Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen avautuu

Joulukuisen suorittamisen keskellä havahduin siihen, että viimeiset hetket hallitusvuodesta ovat jo käsillä, ihan liian nopeasti. Vuosi sitten istuin Parkin yläkerran sohvalla ja kuuntelin vanhan hallituksen tunteiden täyttämiä puheita siitä, kuinka nopeasti vuosi on kulunut ja kuinka joka hetkestä täytyy nauttia. Muistan ajatelleeni, että tässähän on koko vuosi aikaa, ei se heti voi loppua. Tapahtumantäyteinen vuosi vilahti kuitenkin ohi nopeammin, kuin kukaan meistä olisi osannut odottaa. Vuoden vaihtuminen herättää siksi tänä vuonna tavallista enemmän tunteita ja ajatuksia tulevaisuudesta. 

Työstämme viestintätiimin kanssa tällä hetkellä vuoden viimeistä KYlistettä, jonka teemaksi valikoitui muutos (stay tuned ;)). Teema ja siihen liittyvät ”KYliste kysyy” -kysymykset saivat minut tutkimaan omaa suhtautumistani muutoksiin. Etenkin niihin, joita tuleva vuoden vaihde tuo mukanaan. 33 prosenttia KYlisteen kyselyyn vastanneista kertoi suhtautuvansa muutokseen huolestuneesti ja 40 prosenttia innostuneesti. En oikeastaan tiennyt, mikä oma suhtautumiseni muutoksiin on. Lyhyen 22-vuotisen elämäni aikana olen ehtinyt kokemaan monenlaisia muutosten myllerryksiä. Jotkut niistä ovat tuntuneet maailmanlopulta, jotkut taas juuri oikeaan suuntaan ohjaavilta. Tällä kertaa kyseessä on onneksi jälkimmäinen.

Aluksi tunteet vuoden loppumisesta olivat sekavat. Haikeus siitä, että hallitus ja siihen liittyvät kokemukset jäävät taakse. Jännitys siitä, miltä uusi arki tulee näyttämään. Huoli siitä, miten pysyä yhteyksissä vuoden aikana tärkeäksi muodostuneen pöytäkunnan kanssa, kun joka viikkoiset maanantai-illan kokoukset loppuvat. Nopeasti sen jälkeen mieleen hiipi kuitenkin innostus kaikista vapautuvan ajan tuomista mahdollisuuksista. Ehkä aikaa löytyy vihdoin jopa opiskelulle, ja kandikin valmistuu joskus omalla ajallaan… Tällä hetkellä päällimmäiseksi tunteeksi (loppuvuoden stressin lisäksi) nousee kuitenkin kiitollisuus siitä, kuinka ihania hetkiä ja ihmisiä vuosi on mukanaan tuonut. Eikä sitäkään olisi tapahtunut ilman muutosta. 

Teille 33 prosentille, jotka koette muutoksen huolestuttavana, haluan sanoa seuraavan: Muutokset eivät ole aina helppoja. Niihin voi liittyä epävarmuutta, luopumista ja pelkoakin. Otsikkona käyttämäni kliseinen sanonta ”Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen avautuu” on kuitenkin yllättävän paikkansapitävä. Elämä on jatkuvaa liikettä, eikä asioiden kuulu pysyä aina ennallaan. Muutokset tuovat mukanaan myös paljon hyvää: uusia mahdollisuuksia, ihmissuhteita, kokemuksia ja kasvua, joskus kohti jotain täysin odottamatonta! 

Tsemppiä tuleviin muutoksiin <3 

Minttu Wilska
Viestintävastaava

Turun KY hakee myyntipäällikköä

Turun KY hakee myyntipäällikköä 1.1.2024 alkavaan työsuhteeseen.  Uusi ja nykyinen myyntipäällikkö työskentelevät tammikuun ajan samanaikaisesti. Helmikuun alusta alkaen uusi myyntipäällikkö työskentelee itsenäisesti. 

Myyntipäällikkö vastaa Turun KY:n yritysyhteistyösektorista yhdessä TuKY Corporate Relations -tiimin kanssa sekä toimii kokoonpanon esihenkilönä. Työsuhde on yhden vuoden määräaikainen, jonka jälkeen sopimus on toistaiseksi voimassa oleva.  

Myyntipäällikön tehtäviin kuuluu muun muassa:

 • Yhteistyökumppanuuksien kehittäminen ja hallinta
 • Uusasiakashankinta
 • Turun KY:n yrityssuhteiden johtaminen ja sektorin asiantuntijana toimiminen 
 • TuKY Corporate Relations -tiimin esihenkilönä toimiminen
 • Työskentely Turun KY:n hallituksen sekä muiden työntekijöiden kanssa

Hakijalta edellytetään:

 • Hyviä vuorovaikutustaitoja; kykyä vakuuttaa, neuvotella ja kuunnella
 • Organisointikykyä ja halua oppia myynnin vahvaksi ammattilaiseksi
 • Ideoita ja motivaatiota kehittää Turun KY:n yritysyhteistyösektoria
 • Halua oppia esihenkilötyöskentelystä
 • Intoa tiiminvetämiseen ja koko TuKY Corporate Relations -tiimin kehittämiseen

Eduksi katsotaan:

 • Aiempi kokemus Turun KY:stä tai muusta vapaaehtoistoiminnasta, erityisesti yritysyhteistyöasioissa
 • Kokemus myynnin ja kumppanuuksien hallinnoimisesta
 • Turun KY:n yritysyhteistyösektorin tuntemus
 • Aiempi kokemus B2B-myyntityöstä
 • Aiempi kokemus ihmislähtöisestä/valmentavasta esihenkilötyöstä
 • Aiempi kokemus taloussuunnittelusta

Tarjoamme:

 • Monipuolisen ja itsenäisen tehtävänkuvan
 • Kannustavan ja mukavan työympäristön
 • Joustavat työajat
 • Arvokasta työkokemusta

Työtehtävä on suunniteltu tehtäväksi opiskelujen ohessa; työsopimuksessa määritetty työaika 15 tuntia viikossa. Palkkauksena työtehtävässä on kuukausittainen pohjapalkka 486€/kk, tulokseen pohjautuva provisiopalkka 3% sekä 7,5€/h lisätyötunneista. Lisätietoja tehtävästä antaa myyntipäällikkö Amanda Ruuhijärvi (myyntipaallikko@tuky.fi, +358 45 2730380). 

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa Turun KY:n hallituksen puheenjohtaja Frans Isolaurille osoitteeseen puheenjohtaja@tuky.fi su 26.11.2023 klo 23:59 mennessä. Hakijat voidaan kutsua hakemuksen perusteella haastatteluun. Haastattelut voidaan aloittaa mahdollisuuksien mukaan jo haun ollessa auki. Perehdytys aloitetaan tammikuun alussa.

Turun KY hakee viestintätiimiä vuodelle 2024

Turun KY hakee viestintätiimiä vuodelle 2024!

Haluatko kartuttaa kullanarvoista viestintäkokemusta osana nelihenkistä tiimiä? Oletko luova ja visuaalinen persoona, jonka rinnassa palaa sammumaton intohimon liekki päästä toteuttamaan konkreettista viestintää sen eri muodoissa? Ovatko Adoben ohjelmat sinulle kenties entuudestaan tuttuja, vai ovatko ne aluevalloitus, jonka olet valmis tekemään? Mikäli yksikin yllä olevista lauseista herätti kutkuttavia tuntemuksia vatsassasi, TuKYllä on sinulle loistouutisia: Turun KY hakee viestintätiimiä vuodelle 2024!

Viestintätiimiläisenä pääset osaksi dynaamista tehotiimiä, joka vastaa muun muassa KYliste-lehden toimituksesta ja osallistuu Turun KY:n säännöllisen (ja ei niin säännöllisen) viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen. Tämän lisäksi työsalkkuun mahtuu tiimiläisten niin halutessa myös erilaisia projekteja, joissa vain luovuus on rajana!Viestintätiimi kokoustaa noin joka toinen viikko, joten hakijoilta odotetaan sitoutumista vuoden kestävään työhön. Tiimin esihenkilönä toimii Turun KY:n viestintävastaava.Haussa olevat pestit ja minkä perusteella valinnat tehdään:


Päätoimittaja

Päätoimittajan tehtävänä on koordinoida jokaisen KYlisteen numeron sisällön suunnittelua ja toteutusta yhdessä toimituksen kanssa. Päätoimittaja on päävastuussa lehden toimituskokouksista. Lisäksi hän vastaa lehteä koskevaan palautteeseen ja osallistuu aktiivisesti lehden kehittämiseen.

Edellytetään:

 • sitoutumista vuodeksi
 • motivaatiota oppia ja kehittyä tehtävässä
 • kiinnostusta lehden toimittamiseen
 • hyvää kirjallista osaamista 

Eduksi katsotaan:

 • aikaisempi viestintäkokemus (printtimediat, tiedottajan tai AD:n tehtävät tmv.)
 • aikaisempi kokemus laajojen kokonaisuuksien hallinnasta
 • kehitysideat KYlisteeseen ja viestintätiimiin

Visuaalinen vastaava, 2kpl

Vastaa KYlisteen visuaalisesta puolesta ja lehden taitosta. Toimii läheisessä yhteistyössä päätoimittajan sekä COREn KYlisteestä vastaavan tahon kanssa. On vastuussa siitä, että viestintätiimi näkyy ja kuuluu kauppakorkeakoululla. Vastaa KYlisteen someista luoden esimerkiksi bannereita ja Instagram-materiaalia. Tukee myös tarvittaessa viestintävastaavaa graafisella puolella. Visuaalisia vastaavia valitaan kaksi, ja he toimivat keskenään yhteistyössä. Tehtävään haetaan henkilökohtaisella hakemuksella. Parihakemuksia ei oteta vastaan.

Edellytetään:

 • sitoutumista vuodeksi
 • motivaatiota oppia ja kehittyä tehtävässä
 • kiinnostusta lehden toimittamiseen
 • visuaalista silmää

Eduksi katsotaan:

 • graafinen osaaminen (kuvanmuokkaus, sosiaalisen median tilit, muu graafinen osaaminen)
 • aikaisempi osaaminen Adoben CC-ohjelmien käytöstä
 • kokemus printtimediasta
 • kehitysideat KYlisteeseen ja viestintätiimiin
 • osaaminen videotuotannossa ja kuvanmuokkauksessa

KYlisteen nettisivuvastaava

Vastaa KYlisteen nettisivuista ja niiden päivittämisestä sekä materiaalien julkaisemisesta nettisivuille. On myös vastuussa KYlisteen nettisivujen visuaalisesta puolesta.

Edellytetään:

 • sitoutumista vuodeksi
 • motivaatiota oppia ja kehittyä tehtävässä

Eduksi katsotaan:

 • WordPress-osaaminen tai muu kokemus nettisivujen muokkaamisesta
 • näkemykset KYlisteen nettisivujen parantamiseen
 • visuaalinen silmä

Kaikki viestintätiimiläiset pääsevät yhdessä suunnittelemaan ja toteuttamaan Turun KY:n viestintää ja KYlistettä.

Haku viestintätiimiin on auki to 30.11. klo 23:59 asti. Vapaamuotoisen ja persoonaasi ilmentävän hakemuksen voit lähettää osoitteeseen viestinta@tuky.fi. Ilmaise hakemuksessa, mistä pestistä olet ensisijaisesti kiinnostunut ja miksi juuri sinä sopisit tehtävään. Voit halutessasi yhdellä hakemuksella ilmaista kiinnostuksen useampaan pestiin.

Tarvittaessa hakijat kutsutaan haastatteluihin hakemusten perusteella ja heidät haastatellaan viikoilla 48 ja 49.

Turun KY hakee toiminnanjohtajaa

Turun KY hakee toiminnanjohtajaa 1.11.2023 alkavaan työsuhteeseen. Uusi ja nykyinen toiminnanjohtaja työskentelevät marraskuun ajan samanaikaisesti. Joulukuun alusta alkaen uusi toiminnanjohtaja työskentelee itsenäisesti.Toiminnanjohtaja huolehtii yhdistyksen päivittäisestä toiminnasta yhdessä hallituksen kanssa. Työsuhde on yhden vuoden määräaikainen, jonka jälkeen sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluu muun muassa:

 • Turun KY:n toimiston hoitaminen ja päivystyksistä huolehtiminen
 • Parkin kiinteistön hallinnointi yhdessä kuntamestarin kanssa
 • Viestinnästä vastaaminen ja viestinnän suunnittelu yhdessä viestintävastaavan kanssa
 • Turun KY:n hallituksen sihteerinä toimiminen
 • Edunvalvonnalliset tehtävät ja jäsen- sekä lupa-asioista huolehtiminen
 • Yhteydenpito sidosryhmiin ja yhdistyksen edustaminen
 • Turun KY:n eri toimijoiden tukeminen ja kouluttaminen
 • Erilaiset muut projektit

  Hakijalta edellytetään:
 • Perehtyneisyyttä Turun KY:n toimintaan
 • Hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä sujuvaan suulliseen ja kirjalliseen viestintään
 • Huolellisuutta, hyviä organisointitaitoja ja itseohjautuvuutta
 • Tahtoa kehittää Turun KY:n toimintaa

  Eduksi luetaan:
 • Aikaisempi toiminta Turun KY:ssä tai muussa opiskelijajärjestössä
 • Kokemus sidosryhmätyöskentelystä

  Tarjoamme:
 • Monipuolisen ja itsenäisen tehtävänkuvan
 • Kannustavan ja mukavan työyhteisön
 • Joustavat työajat ja mahdollisuuden vaikuttaa omiin työtehtäviin
 • Arvokasta työkokemusta

Työtehtävä on suunniteltu tehtäväksi opiskelujen ohessa; työsopimuksessa määritelty työaika on 17,5 tuntia viikossa. Palkkauksena työtehtävässä on kiinteä kuukausipalkka 525 €/kk ja lisätyötunneista maksetaan 7,5 €/h korvaus.

Lisätietoja tehtävistä antaa toiminnanjohtaja Elle Luukkala (toiminnanjohtaja@tuky.fi).

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa Turun KY:n hallituksen puheenjohtaja Frans Isolaurille osoitteeseen puheenjohtaja@tuky.fi tiistaihin 24.10.2023 klo 23:59 mennessä. Haastattelut sovitaan erikseen ja pyritään järjestämään viikon 43 aikana. Perehdytys tehtävään järjestetään marraskuussa.