Päätösluettelo 31/2023

Turun Kauppatieteiden Ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 13.11.2023 päättänyt:

 • Myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden vuoden 2024 hallitukselle sekä uudelle toiminnanjohtajalle hallituksen kokouksiin loppuvuodeksi.
 • Valtuuttaa Wilskan avaamaan viestintätiimin haun.
 • Myöntää nimenkirjoitusoikeuden TuKYn toiminnanjohtaja Minttu Agarthille.

Ilmoitusasiat:

 • Turun KY:n syyskokous 7.11. (Isolauri)
 • TYYn edustajistovaalien tulos (Koski)
 • TYYn edustajiston juhlakokous 9.11. (Koski, Isolauri)
 • Pörssin 55. vuosijuhlat (Korpijaakko, Koski, Karlstedt)
 • TYYn 101. vuosijuhlat (Isolauri)
 • Suomen Ekonomien liittokokous 18.11. (Isolauri)

Lisäksi keskusteltiin koulutusmöksästä ja lausuntopyynnöistä liittyen toisen vieraan kielen asemaan KTK-tutkinnossa sekä yliopiston tilaohjelmaluonnokseen.

Turussa 13.11.2023
Sihteeri
Elle Luukkala

Päätösluettelo 30/2023

Turun Kauppatieteiden Ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 6.11.2023 päättänyt:

 • Valtuuttaa Sääksen avaamaan CIA TuKYn haun.
 • Valtuuttaa Korpijaakon avaamaan Edunvalvontajaoston haun.
 • Hyväksyä Parkin erikoisvaraukset.
 • Perustaa Turun KY:n 75. vuosijuhlia varten vuosijuhlatoimikunnan ja valita toimikuntaan Sofia Isolaurin, Suvi Ahosen, Elle Luukkalan ja Roosa Toivasen.
 • Avata myyntipäällikön haun.
 • Hyväksyä COREn virkistäytymisbudjetin.

Ilmoitusasiat:

 • Tutorsitsit (Korpijaakko)
 • Jaostoständeily 1.11. (Isolauri, Koski)
 • Laajennetun johtoryhmän kokous (Isolauri, Karlstedt)

Lisäksi keskusteltiin Profean tilanteesta ja International Forum Conferencesta.

Turussa 6.11.2023

Sihteeri

Elle Luukkala

Päätösluettelo 29/2023

Turun Kauppatieteiden Ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 30.10.2023 päättänyt:

 • Hyväksyä Parkin erikoisvaraukset.
 • Valita Turun KY:n uudeksi toiminnanjohtajaksi Minttu Agarthin.
 • Hyväksyä Kulttiksen virkistäytymisbudjetin.
 • Hyväksyä syyskokouksen materiaalit.
 • Valita TuKY-Speksin bile- ja kiertuetiimivastaavaksi Milla-Lotta Tapanaisen.
 • Hyväksyä toimijaryhmäohjesäännön päivityksen.

Ilmoitusasiat:

 • Turun Seudun Ekonomit ry:n kokous 24.10. (Isolauri)
 • ContactExpo-palaveri 25.10. (Isolauri, Toivola, Ruuhijärvi)

Lisäksi keskusteltiin HalVa-käytännöistä, kokouskäytännöistä ja perehdytyksestä sekä TuKYn loppusyksyn kassatilanteesta.

Turussa 30.10.2023
Sihteeri
Jenny Sääksi

Päätösluettelo 28/2023

Turun Kauppatieteiden Ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 23.10.2023 päättänyt:

 • Myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden Speksin päätuottajille hallituksen kokoukseen 23.10.2023.
 • Valita Speksin rankaan Joni Talvisen, Vivian Tulisalmen, Ida Virtasen, Aida Vellamon ja Amanda Ruuhijärven.
 • Hyväksyä Parkin erikoisvaraukset.
 • Vahvistaa toiminnanjohtajan 2. periodin päivystysajoiksi maanantai ja keskiviikko klo 12:30-14:30.
 • Myöntää nimenkirjoitusoikeudet Pikkulaskiaisen approtiimiläisille Kaarlo Noposelle ja Kalle Mobergille.
 • Hyväksyä talousarvio vuodelle 2024.
 • Hyväksyä Parkin investointisuunnitelman.
 • Irtisanoa nykyinen Parkin sähkösopimus ja sopia uusi toistaiseksi voimassaoleva sähkösopimus.

Ilmoitusasiat:

 • Ilmoitusasiat:
 • Q3-raportti (Riikonen)
 • Nordnet-salkkuraportti (Toivola)
 • Turun KY:n 73. vuosijuhlat

Lisäksi keskusteltiin vuosijuhlista ja syyskokouksesta sekä HalVasta.

Turussa 23.10.2023
Sihteeri
Elle Luukkala

Päätösluettelo 27/2023

Turun Kauppatieteiden Ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 16.10.2023 päättänyt:

 • Myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden Pikkulaskiaisen päätuottajalle hallituksen kokoukseen 16.10.2023.
 • Valita Pikkulaskiaisen tiimiläisiksi Kaarlo Noponen, Mona Salo, Kasperi Paassilta, Kiia Hållfast, Kalle Moberg, Matilda Mankonen, Simon Sarmaja, Roosa Kyyrä, Amanda Ruuhijärvi ja Aleksanteri Sova.
 • Valtuuttaa Vesanen ostamaan Parkin alakertaan tarvittaessa uusi tietokone.
 • Hyväksyä Sawusauna ry TuKYn toimijaryhmäksi.
 • Valtuuttaa Isolauri avaamaan vapputuottajan haku.
 • Hyväksyä Parkin erikoisvaraukset.

Ilmoitusasiat:

 • Taloustoimikunnan kokous 19.10.2023 (Toivola)
 • Profea Oy:n tilanne (Koski, Toivola)

Lisäksi keskusteltiin vuoden 2024 talousarviosta, Parkin investointibudjetista, TuKYn kassavirtaennusteesta 2023, vuosijuhlista, Suomen Ekonomien Code of Conductista ja Opekerhon avoimesta kirjeestä.

Turussa 16.10.2023
Sihteeri
Elle Luukkala