TuKY-Speksin rankahaku aukeaa nyt!

TuKY-Speksillä on jälleen onnistunut vuosi takana! Haluamme kiittää vuoden 2024 produktiota kaikesta siitä työstä mitä spektaakkelin onnistuminen vaati. Nyt on vuoden 2025 produktion vuoro – kaksi uutta tuottajaa palavat halusta päästä työhön. Aloitamme jo nyt keväällä haut kaikkiin TuKY-Speksin erikoispesteihin ja tiimien vastuupesteihin sekä koko käsikirjoitustiimiin! Toivomme, että juuri SINÄ haet rohkeasti mukaan toteuttamaan vuoden 2025 TuKY-Speksiä!

Moni kysyy edelleen, mitäpä on tuo Speksi? Onko se joku teatterikerho? Edellisten tuottajien hienosti sanomana: Speksi on täydellinen väylä itseilmaisua rakastavalle. Speksi on mahdollisuus eskapismiin opintojen keskellä yhdessä samanhenkisten kanssaopiskelijoiden kanssa. Speksi on elämys, jossa yhdistyvät musikaali- sekä improvisaatioteatteri. Speksi on harvinainen tilaisuus rakentaa jotain unohtumatonta ja luoda uniikkeja muistoja.

Etsi itsellesi seuraavista (lista alla) sinua eniten kiinnostava pesti, tai vaikka parikin – kaikki osaaminen ja ideat ovat enemmän kuin tervetulleita. Kirjoita vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrot mitä annettavaa sinulla olisi haettuun pestiin ja tulevalle produktiolle. Osaan pesteistä voi myös hakea parin kanssa! Pestien nimien perään olemme merkinneet henkilömäärän, jonka olemme valmiita valitsemaan kyseiseen pestiin. Hae rohkeasti yksin tai kaverin kanssa. Parina hakevat arvioidaan haastatteluvaiheessa yhdessä.

Lähetäthän hakemuksesi viimeistään 16.5. klo 23.59 mennessä osoitteeseen speksituottajat@tuky.fi. Hakijoita haastatellaan tarvittaessa jo ennen hakuajan sulkeutumista, sekä hakuajan jälkeen viikon 20 loppuun mennessä.

Haussa arviointikriteerimme jakautuvat kahteen kategoriaan: kriteerit, joita edellytämme, sekä kriteerit, jotka katsomme eduksi.

Mitä edellytämme:

 • Sitoutumista vuoden kestävään produktioon ja speksirangan kokouksiin
 • Paineensietokykyä

Mitä katsomme eduksi:

 • Kokemus pestikohtaisesta erityisosaamisesta
 • Kokemus speksiproduktiosta

Erikoispestit:

Art Director (AD) (1 hlö)

 • Osa markkinointitiimiä
 • Vastaa visuaalisesta ilmeestä sosiaalisessa mediassa
 • Käsiohjelman suunnittelu ja toteutus

Valokuvaaja (1-2 hlö)

 • Osa speksirankaa, osallistuu tarvittaessa rangan kokouksiin
 • Toimii osaksi itsenäisesti, mutta tekee tiivistä yhteistyötä markkinointitiimin ja AD:n kanssa
 • Valokuvamateriaalin ottaminen käsiohjelmaa varten
 • Kuvaa näytöskaudella esityksiä
 • Valokuvaa tarvittaessa tapahtumissa, joissa Speksi edustaa
 • Hakijalla oltava oma kamera
 • Eduksi katsotaan kuvan-/videonmuokkausohjelmien käyttö

Controller (1 hlö)

 • Hoitaa juoksevan rahaliikenteen sekä kirjanpidon (esim. laskujen maksu ja lähetys)
 • Laatii budjetin yhdessä tuottajien ja vanhan controllerin kanssa, sekä päivittää ja seuraa sitä
 • Vuoden lopuksi tekee tilinpäätöksen

Apulaisohjaaja (1 hlö)

 • Ohjaajan oikea käsi, vetää näyttelijätiimiä yhdessä ohjaajan kanssa
 • Kykenee vetämään treenejä näyttelijöille tilanteessa, jossa ohjaaja ei pääse paikalle

Stage Manager (1 hlö)

 • Vastaa näytöskaudella esityspäivien aikataulutuksesta (soundcheck, tekniikka, tiimien saapumisajat jne.)
 • Vastaa lavan valmiudesta esitysten aikana
 • Yhteistreenien organisointi (sovittavissa tuottajien kanssa)

Interspeksivastaava (1 hlö)

 • Yhteistyö muiden Speksien kanssa (interspeksi-tapahtumien suunnittelu ja toteutus)

Tiimivastaavat:

Tiimivastaavat pitävät lankoja käsissään ja huolehtivat yhdessä tiiminsä kanssa oman osa-alueensa suunnittelusta ja toteutuksesta speksissä. Pesteistä saa arvokasta työkokemusta. Tiimit ovat pieniä ja hallittavia kokonaisuuksia. Tiimivastaavana johdat tiimisi sisäisiä kokouksia sekä olet osa tiimiä eli pääset myös kiinni tekemisen meininkiin. Tiimivastaava tekee yhteistyötä ohjaajan kanssa ottaen hänen näkemyksensä huomioon.

Käsikirjoitustiimi(vastaava) – (koko kässäritiimi haetaan NYT! ks. alempana) (1 hlö)

 • Vastaa siitä, että tulevan produktion käsikirjoitus on valmiina ensi syksyn alkuun mennessä
 • Valitsee tiimin kanssa produktiossa esitettävät biisit ja vastaa niiden uudelleensanoituksesta
 • Ilmoitathan hakemuksessasi, haluatko tiimin vastaavaksi vai tiimin jäseneksi.

Markkinointivastaava (1 hlö)

 • Hoitaa lipunmyynnin sekä some-sisällön ja fyysisen markkinoinnin suunnittelun ja aikataulutuksen
 • Markkinointitiimin vetäminen

Lavastustiimivastaava (1-2 hlö)

 • Suunnittelee ja toteuttaa lavastuksen ilmeen annetun budjetin puitteissa
 • Lavasteiden hankinta (askartelu myös erittäin todennäköistä)

Puvustustiimivastaava (1-2 hlö)

 • Suunnittelee ja toteuttaa puvustuksen ilmeen esiintyjätiimeille annetun budjetin puitteissa
 • Kirppistely
 • Ompelutyöt (ei pakollista, tilannesidonnaista)

Maskeeraustiimivastaava (1-2 hlö)

 • Suunnittelee ja toteuttaa maskeerauksen
 • Hankkii maskeeraukseen tarvittavat välineet annetun budjetin puitteissa

Yrityssuhdetiimivastaava (1 hlö)

 • Sponsoreiden ja yritysyhteistöiden hankinta ja sopiminen

Tekniikkatiimivastaava (1-2 hlö)

 • Valo-, ääni- sekä muusta tekniikasta vastaaminen

Tanssitiimivastaava (1-2 hlö)

 • Tanssien koreografioiden suunnittelu (yhdessä tanssitiimin kanssa)
 • Tanssitreenien aikataulutus

Bändivastaava (1-2 hlö)

 • Bändin kasaaminen (yhdessä lauluvastaavan kanssa)
 • Bändin treenien aikataulutus
 • Etuna nähdään taito sovittamisesta

Lauluvastaava (1 hlö)

 • Bändin kasaaminen (yhdessä bändivastaavan kanssa)
 • Keskittyy etenkin bändin laulajien kanssa treenaamiseen
 • Hoitaa näyttelijöiden äänenavauksen yhteistreeneissä ja esityskaudella

Kiertue- ja biletiimivastaava (1 hlö)

 • Kiertueen suunnittelu (esityspaikat, majoitus jne.) yhdessä tuottajien kanssa
 • Juhlien ja virkistystoiminnan järjestäminen (esim. Speksin promotilaisuudet)

Tiimien jäsenten haku avataan syksyn alussa, kunhan vastaavat on valittu. Tästä poikkeuksena on käsikirjoitustiimi, jonka jäsenet valitaan tämän haun yhteydessä.

Erikoispestien haltijat sekä tiimien vastuuvetäjät muodostavat yhdessä tuottajien kanssa speksirangan, joka muodostaa pohjan järjestäytyneelle opiskelijateatterille. Tämä tulee käytännössä tarkoittamaan muun muassa sitä, että toimintaan sisältyy viikoittaiset rankakokoukset, joissa läsnäolo on pestistä riippumatta tärkeää.

Laita rohkeasti hakemusta tulemaan speksituottajat@tuky.fi! Mikäli herää mitään kysymyksiä, ne voi lähettää samaiseen osoitteeseen tai vetäistä meitä hihasta koululla tai missä ikinä meihin sattuukin törmäämään. Lisäinfoa löydät myös sosiaalisista medioistamme: InstagramFacebook.

Liity tekemään ikimuistoista produktiota kanssamme!

Rakkain terveisin,

Emmi Somero ja Minttu Holma

TuKY-Speksi 2025 tuottajat 

speksituottajat@tuky.fi

——————————————————————————————————-

We have wrapped up another successful year of TuKY-Speksi! We want to thank the 2024 production for all the work it took to make it happen. Now it’s time for the 2025 production – two new producers are more than excited to get to work. It’s our pleasure to announce that the search for all the special positions, team leader positions and the whole script team is now open! We wish that YOU apply to join us in making TuKY-Speksi 2025 happen!

Many of you still may wonder: What is Speksi? Is it a theatre club? Well, like the previous producers said excellently: Speksi is a perfect place for people who love self-expression. Speksi is a possibility for escapism in the midst of studies along with like-minded students. Speksi is an experience that combines musical and improv theatre. Speksi is a rare opportunity to build something unforgettable and create unique memories.

Choose a position (or two) that interests you the most from the list below – all kinds of skills and ideas are more than welcome. Write a free-form application where you tell what you have to give for the position and the production to come. To some of the positions you can apply with a friend! After the name of the position we have marked the number of persons that we are  ready to choose for the position. Apply bravely alone or with a friend. If you apply as a pair, you will also be interviewed as a pair.

Send your application by 16.5. at 23.59 to speksituottajat@tuky.fi. Applicants will be interviewed if necessary during the application period and after it until the end of week 20.


In the applications our criteria is split into two categories: abilities that are expected and skills that are considered an advantage.

Is expected from applicants:

 • Ability to commit to a year long production and team leader meetings with producers, the director and special position holders
 • Ability to handle pressure

Will be considered as an advantage

 • Position specific experience
 • Experience of speksi-production

Special positions:

Art Director (AD) (1 person)

 • Part of the marketing team
 • Responsible of the visual presence on social media
 • Responsible for designing the programme

Photographer (1-2 persons)

 • Attending meetings if necessary
 • Working partially independently, but also closely with the marketing team and AD
 • Taking photos for the programme
 • Photographing the shows
 • If necessary, photographing events Speksi participates in
 • Applicant must have their own camera
 • Knowledge on photo and video editing tools is considered an advantage

Controller (1 person)

 • Dealing with the current financial transactions and accounting (for example paying and sending invoices)
 • Compiling the budget together with producers and the previous controller, updating and following it
 • At the end of the year producing the financial statement

Assistant director (1 person)

 • Leading the acting team together with the director
 • Directing acting practices in case the director is unable to attend

Stage Manager (1 person)

 • Responsible for the scheduling of dress rehearsal and shows (soundcheck, arrival times of different teams etc.)
 • Making sure the stage is ready for showtime
 • Organising practices for the whole production with the producers

Interspeksi manager (1 person)

 • Working together with other Speksis (planning and executing interspeksi events)

Team Leaders:
Team leaders hold the reins and, together with their teams, are responsible for planning and executing their respective areas of the production. These positions offer valuable work experience. Teams are small and manageable entities, and as a team leader, you lead internal meetings of your team. Additionally, you are part of the team itself so you get to be involved in the action. Team leaders collaborate with the director and take their vision into account.

Script team (team leader) – (the entire script team is recruited NOW! see below) (1 person)

 • Responsible for having the script ready by the beginning of next fall for the upcoming production
 • Together with the team selects the songs to be performed in the production and is responsible for their rewriting
 • Please indicate in your application whether you want to be the team leader or a team member.

Marketing Team Leader (1 person)

 • Handling ticket sales, as well as the planning and scheduling of social media content and physical marketing
 • Leading the marketing team

Set Design Team Leader (1-2 people)

 • Designing and executing the set within the given budget
 • Procurement of set pieces (DIY also highly likely)

Costume Team Leader (1-2 people)

 • Designing and executing costumes within the given budget for performance teams
 • Thrifting
 • Sewing (not mandatory, depends on the situation)

Makeup Team Leader (1-2 people)

 • Designing and executing makeup
 • Procuring necessary makeup supplies within the given budget

Corporate Relations Team Leader (1 person)

 • Acquisition and negotiation of sponsors and corporate partnerships

Technical Team Leader (1-2 people)

 • Responsible for lighting, sound, and other technical aspects

Dance Team Leader (1-2 people)

 • Choreographing (together with the dance team)
 • Scheduling dance rehearsals

Band Leader (1-2 people)

 • Assembling the band (together with the vocal leader)
 • Scheduling band rehearsals
 • Ability to arrange is considered an advantage

Vocal Leader (1 person)

 • Assembling the band (together with the band leader)
 • Focusing especially on rehearsing with the band’s vocalists
 • Handling vocal warm-ups at joint rehearsals and during the performance season

Tour and Party Team Leader (1 person)

 • Planning tours (venues, accommodation, etc.) together with the producers
 • Organising parties and recreational activities (e.g., Speksi promo events)

Recruitment for team members will open at the beginning of fall once the leaders have been selected. The exception to this is the script team, whose members will be chosen during this application period.

The holders of special positions and team leaders, together with the producers, form the skeleton (ranka) of the production, providing the foundation for organised student theatre. This practically means, among other things, that there will be weekly ranka-meetings, where attendance is important regardless of the position.

Send bravely your applications to speksituottajat@tuky.fi! If you have any questions you can send them to the same address or come have a chat with us at school or wherever you might run into us. More info can also be found from our social media accounts: InstagramFacebook.

Join us in creating a memorable production!

Best regards,
Emmi Somero and Minttu Holma

TuKY-Speksi 2025 producers

speksituottajat@tuky.fi

TuKY-Speksi syksyn rankahaku

TuKY-Speksillä on jälleen onnistunut vuosi takana! Haluamme kiittää vuoden 2023 produktiota kaikesta siitä työstä mitä spektaakkelin onnistuminen vaati. Nyt on vuoden 2024 produktion vuoro – kaksi uutta tuottajaa palavat jo halusta päästä työhön. Osa uudesta produktiossa saatiin mukaan jo keväällä, mutta hauskasta ja speksikkäästä joukostamme puuttuu vielä taitavia tekijöitä. Avaamme siis syksyn hakukuulutukset TuKY-Speksin erikoispesteihin ja tiimien vastuupesteihin! Toivomme, että juuri SINÄ haet rohkeasti mukaan toteuttamaan ensi vuoden TuKY-Speksin 15-v. juhlavuoden spekstaakkelia!

Moni kysyy edelleen, mitäpä on tuo Speksi? Onko se joku teatterikerho? Edellisten tuottajien hienosti sanomana: Speksi on täydellinen väylä itseilmaisua rakastavalle. Speksi on mahdollisuus eskapismiin opintojen keskellä yhdessä samanhenkisten kanssaopiskelijoiden kanssa. Speksi on elämys, jossa yhdistyvät musikaali- sekä improvisaatioteatteri. Speksi on harvinainen tilaisuus rakentaa jotain unohtumatonta ja luoda muistoja.

Etsi itsellesi seuraavista (lista alla) sinua eniten kiinnostava pesti, tai vaikka parikin – kaikki osaaminen ja ideat ovat enemmän kuin tervetulleita. Kirjoita vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrot mitä annettavaa sinulla olisi haettuun pestiin ja tulevalle produktiolle. Osaan pesteistä voi myös hakea parin kanssa! Pestien nimien perään olemme merkinneet henkilömäärän, jonka olemme valmiita valitsemaan kyseenomaiseen pestiin. Hae rohkeasti yksin tai kaverin kanssa. Kaverin kanssa hakevat arvioidaan haastatteluvaiheessa yhdessä.


Lähetäthän hakemuksesi viimeistään 14.9. klo 23.59 mennessä osoitteeseen speksituottajat@tuky.fi. Hakijoita haastatellaan jo ennen hakuajan sulkeutumista (eli rohkeasti ja vikkelästi mukaan), sekä hakuajan jälkeen viikon 37 loppuun mennessä.


Haussa arviointikriteerimme jakautuvat kahteen kategoriaan: kriteerit, joita edellytämme, sekä kriteerit, jotka katsomme eduksi.

Mitä edellytämme:

 • Sitoutumista vuoden kestävään produktioon
 • Paineensietokykyä


Mitä katsomme eduksi:

 • Kokemus pestikohtaisesta erityisosaamisesta
 • Kokemus speksiproduktiosta


Erikoispestit:


Valokuvaaja (1-2 hlö)

 • Osa markkinointitiimiä
 • Dokumentoi produktion vaiheita linssin läpi (liitä hakemukseen mukaan pienimuotoinen kuvaportfolio)


Apulaisohjaaja (1 hlö)

 • Ohjaajan oikea käsi, vetää näyttelijätiimiä yhdessä ohjaajan kanssa
 • Kykenee vetämään treenejä näyttelijöille tilanteessa, jossa ohjaaja ei pääse paikalle


Stage Manager (1 hlö)

 • Vastaa näytöskaudella esityspäivien aikataulutuksesta (soundcheck, tekniikka, tiimien saapumisajat jne.)
 • Vastaa lavan valmiudesta esitysten aikana
 • Yhteistreenien organisointi (sovittavissa tuottajien kanssa)


Interspeksivastaava (1 hlö)

 • Yhteistyö muiden Speksien kanssa (interspeksi-tapahtumien suunnittelu ja toteutus)


Tiimivastaavat:

Tiimivastaavat pitävät lankoja käsissään ja huolehtivat yhdessä tiiminsä kanssa oman osa-alueensa suunnittelusta ja toteutuksesta speksissä. Monista pesteistä saa arvokasta työkokemusta. Tiimit ovat pieniä ja hallittavia kokonaisuuksia. Tiimivastaavana johdat tiimisi sisäisiä kokouksia sekä olet osa tiimiä eli taustatyön lisäksi pääset kiinni tekemisen meininkiin. Tiimivastaava tekee yhteistyötä ohjaajan ja tämän näkemyksen kanssa. 


Lavastustiimivastaava (1-2 hlö)

 • Suunnittelee ja toteuttaa lavastuksen ilmeen annetun budjetin puitteissa
 • Lavasteiden hankinta (askartelu myös erittäin todennäköistä)


Puvustustiimivastaava (1-2 hlö)

 • Suunnittelee ja toteuttaa puvustuksen ilmeen esiintyjätiimeille annetun budjetin puitteissa
 • Kirppistely
 • Ompelutyöt (ei pakollista, tilannesidonnaista)


Maskeeraustiimivastaava (1-2 hlö)

 • Suunnittelee ja toteuttaa maskeerauksen
 • Hankkii maskeeraukseen tarvittavat välineet annetun budjetin puitteissa


Yrityssuhdetiimivastaava (1 hlö)

 • Sponsoreiden ja yritysyhteistöiden hankinta ja sopiminen


Tekniikkatiimivastaava (1-2 hlö)

 • Valo-, ääni- sekä muusta tekniikasta vastaaminen


Tanssitiimivastaava (1-2 hlö)

 • Tanssien koreografioiden suunnittelu (yhdessä tanssitiimin kanssa)
 • Tanssitreenien aikataulutus


Bändivastaava (1 hlö)

 • Bändin kasaaminen (yhdessä lauluvastaavan kanssa)
 • Bändin treenien aikataulutus
 • Etuna nähdään taito sovittamisesta


Kiertue- ja biletiimivastaava (1 hlö)

 • Kiertueen suunnittelu (esityspaikat, majoitus jne.) yhdessä tuottajien kanssa
 • Juhlien ja virkistystoiminnan järjestäminen (esim. speksin promobileet/vuosijuhlat)

Tiimien jäsenten haku avataan myöhemmin syksyllä, kunhan vastaavat on valittu.


Erikoispestien haltijat sekä tiimien vastuuvetäjät muodostavat yhdessä tuottajien kanssa speksirangan, joka muodostaa pohjan järjestäytyneelle harrastetoiminnalle. Tämä tulee käytännössä tarkoittamaan muun muassa sitä, että toimintaan sisältyy viikoittaiset rankakokoukset, joissa läsnäolo on pestistä riippumatta tärkeää.

Laita rohkeasti hakemusta tulemaan speksituottajat@tuky.fi! Mikäli herää mitään kysymyksiä, ne voi lähettää samaiseen osoitteeseen tai vetäistä meitä hihasta koululla tai missä ikinä meihin sattuukin törmäämään. Lisäinfoa löydät myös sosiaalisista medioistamme: Instagram, Facebook.

Liity tekemään ikimuistoista produktiota kanssamme!

Rakkain terveisin,

Anton Martti ja Markus Kujala

TuKY-Speksin tuottajat

speksituottajat@tuky.fi

Turun KY – Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry

Rehtorinpellonkatu 3, 20500 Turku

tuky.fi 

TuKY-Speksin tiimihaku on auki!

TuKY-Speksi on täällä taas! Keväällä koittavan produktion käsikirjoitus sekä biisit ollaan valittu, ja nimeämme on toivottavasti toitotettu uusien pupujen korviin jo riittämiin! Siltä varalta, että jotkut saattavat vielä sekoittaa speksin ja Spekti-räppärin keskenään:

Speksi on täydellinen väylä itseilmaisua rakastavalle. Speksi on mahdollisuus eskapismiin opintojen keskellä yhdessä samanhenkisten kanssaopiskelijoiden kanssa. Speksi on elämys, jossa yhdistyvät musikaali- sekä improvisaatioteatteri. Speksi on harvinainen tilaisuus rakentaa jotain ainutlaatuisen unohtumatonta, joka luo merkityksellisyyttä opiskelijaelämääsi.

Speksistämme puuttuu vielä olennaisin osa: itse tekijät! Avasimme viime viikolla esiintyjähaut, ja tällä hakukuulutuksella etsimme luovien taustatiimien jäseniä SEKÄ vastaavia ja erityispestin haltijoita! 

Ensin infoamme vastaavien ja erityispestin tehtävistä, joihin voi hakea joko yksin tai kaverin kanssa:

Vastaavat:

·      Tekniikkatiimivastaava (1-2 hlö)

–       Osa speksirankaa, osallistuu tarvittaessa rangan kokouksiin

–       Tekniikkatiimin vetäjä, tekee tiivistä yhteistyötä etenkin ohjaajan ja bändin kanssa

–       Vastaa tekniikan kartoittamisesta ja hankinnasta yhdessä tiiminsä kanssa

·      Lavastustiimivastaava (1-2 hlö)

–       Osa speksirankaa, osallistuu tarvittaessa rangan kokouksiin

–       Lavastustiimin vetäjä, tekee tiivistä yhteistyötä ohjaajan kanssa, toteuttaen hänen visiotaan tiimin kanssa

–       Vastaa lavastuksen suunnittelusta/askartelusta/hankinnasta yhdessä tiiminsä kanssa

Erityispesti:

·      Valokuvaaja (1-2 hlö)

–       Osa speksirankaa, osallistuu tarvittaessa rangan kokouksiin

–       Toimii osaksi itsenäisesti, mutta tekee tiivistä yhteistyötä markkinointitiimin ja AD:n kanssa

–       Valokuvamateriaalin ottaminen käsiohjelmaa varten

–       Kuvaa näytöskaudella esityksiä

–       Valokuvaa tarvittaessa tapahtumissa, joissa Speksi edustaa

–       Hakijalla oltava oma kamera

–       Eduksi katsotaan kuvan-/videonmuokkausohjelmien käyttö

Jos yläpuolella näkyvät vastuutehtävät eivät vielä innostaneet, ei se mitään! Seuraavaksi kerromme LUOVISTA TAUSTATIIMEISTÄ, joita ovat:

·      Markkinointitiimi

Markkinointitiimin vastuulla on kirkastaa speksin imagoa ja varmistaa tempauksillaan, että speksi näkyy ja kuuluu. Jos sydämesi sykkii somelle, sisällöntuotannolle ja tapahtumien suunnittelulle, tämä tiimi on sinua varten! Toivomme tiimiläisiltä innokkuutta ja innovatiivisuutta. Arvostamme myös aiempaa kokemusta ja osaamista, mutta tärkeintä on mielenkiinto tehtäviä kohtaan.

·      Yrityssuhdetiimi

Vaikka luovassa tekemisessä mielikuvituksella ei ole rajoja, on lompakolla valitettavasti. Tähän ongelmaan ratkaisun antaa yrityssuhdetiimi, jonka tehtävänä on eri yritysten kontaktointi ja sponsorisopimusten tekeminen keväällä koittavaa esityskautta varten. Mitä onnistuneemmat yrityssuhteet TuKY-Speksillä on, sitä enemmän voimme budjetoida rahaa esimerkiksi lavastukseen, puvustukseen, tekniikkaan sekä kiertue- ja biletoimintaan. Toivomme tiimiläisiltä myyntihenkilön asennoitumista tekemiseen ja tarvittaessa oma-aloitteisuutta yrityksiä kontaktoitaessa!

·      Puvustustiimi

Puvustustiimi toimii kummitätinä Tuhkimolle, joka tässä tilanteessa kuvastaa esiintyjätiimejä. Tiimin tehtävänä on toteuttaa ohjaajan ja puvustusvastaavan visiota siitä, millaisia vaatekappaleita esiintyjien päällä näkyy. Hakijalta ei odoteta ompelutaustaa, intohimo visuaalista toteuttamista kohtaan riittää! Puvustusta suunniteltaessa tiimi hyödyntää suoraan myös paljon kirpputorien antimia, eli ei tarvitse stressata, että joutuisi yksittäisistä kangaskappaleista lähtien luomaan useita eri vaatteita!

·      Maskeeraustiimi

Beat my face like one of your french girls! Maskeeraustiimin tehtävänä on toteuttaa ohjaajan ja maskeerausvastaavan visiota siitä, miltä esiintyjät näyttävät esimerkiksi hiuksien ja kasvojen osalta. Tiimi hankkii maskeeraustarvikkeet, joilla he taiteilevat, käyttäen esiintyjien päitä kanvaksena. Haluttu lopputulos voi olla näyttävä filmitähti-kampaus näyttävine Marilyn Monroe-meikkeineen, tai pähkähullun professorin räjähtäneet hiukset palaneella naamalla. Tässä tehtävässä luovuudella ei ole rajaa!

·      Lavastustiimi

Onhan lavan lattialla istuminen mahdollista, mutta näyttäisihän se paremmalta, jos hahmolla olisi allaan tuoli… Onneksi tähän tarkoitukseen on olemassa lavastustiimi! Tiimin tehtävänä on toteuttaa ohjaajan ja lavastusvastaavan visiota siitä, millaisia tavaroita lavalla halutaan nähdä. Speksin kohtaus voi sijoittua esimerkiksi vessaan tai bussipysäkille, jolloin lavastuksen on tuotava kohtauspaikan visuaalinen toteutus lavalla esille. Tiimi suunnittelee, askartelee ja hankkii puitteet, jotka toimivat kirsikkana kakun päällä esityksen visuaalisuudelle!

·      Tekniikkatiimi

Haluatko olla se, joka kirjaimellisesti asettaa esiintyjät parrasvaloihin?! Tekniikkatiimin työ on hyvin esityskausipainotteista, eli konkreettisin työpanos annetaan vasta keväällä esityskaudella. Tekniikkatiimin jäsenet siis vastaavat siitä että äänet kuuluvat ja valot välkkyvät halutulla tavalla näytösten aikana. Ennen tätä tekniikkatiimi kartoittaa ohjaajan visioinnin mukaisesti tarvittavan tekniikan ja suunnittelee niiden sijoittamisen lavalle ja sen läheisyyteen.

·      Kiertue- ja biletiimi

SANOIKO JOKU KIERTUE?! Oi kyllä! TuKY-Speksin on tarkoitus lähteä ensi keväällä levittämään ilosanomaansa myös muualle kuin Turkuun. Tämä tavoite vaatii suunnittelua esimerkiksi kuljetusten ja mahdollisten yöpymisten osalta, mistä vastaa kiertue- ja biletiimi. Lisäksi haluamme, että produktiomme kykenee myös virkistäytymään vuoden mittaan kollektiivisesti, eli tiimi vastaa lisäksi produktiolaisten yhteisten tapahtumien ja bileiden järjestämisestä. 😉


Arviointikriteerimme speksitiimeihin hakeville jakautuvat kahteen kategoriaan: kriteerit, joita edellytämme, sekä kriteerit, jotka katsomme eduksi.


Mitä edellytämme:

 • Sitoutumista vuoden kestävään produktioon

Mitä katsomme eduksi:

 • Kokemus pestikohtaisesta osaamisesta

Jos olet kiinnostunut vastaavaksi tai erikoispestiin hakemisesta, edellytämme sinulta lisäksi paineensietokykyä, ja katsomme eduksi aiemman kokemuksesi speksiproduktiossa toimimisesta.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus itsestäsi ja sinua kiinnostavasta pestistä osoitteeseen speksituottajat@tuky.fi. Hakemukset on lähetettävä viimeistään 16.10. klo 23.59 mennessä.

Pyrimme haastattelemaan hakijoita jo ennen hakuajan päättymistä, jos se vain on mahdollista. Jos haet vastaavan pestiin tai erityispestiin kaverin kanssa, arvioimme teidät parina.Päätöksistä informoidaan hakijoita viimeistään viikolla 43.

HOX! Haluamme tarjota speksiläisille mahdollisuuden monipuoliseen tekemiseen produktiossa, eli ei ole kiellettyä hakea esimerkiksi markkinointitiimiin ja esiintyjäksi, tai lavastustiimiin ja puvustustiimiin samanaikaisesti. Tekniikkatiimi ja mikä tahansa esiintyjätiimi yhdessä muodostavat poikkeuksen, sillä tekniikkatiimiläisellä ei tule onnistumaan esiintyminen tehtävän luonteen takia.


Mikäli herää mitään kysymyksiä, ne voi lähettää samaiseen osoitteeseen (speksituottajat@tuky.fi) tai vetäistä meitä hihasta koululla tai missä ikinä meihin sattuukin törmäämään (törmäät meihin todennäköisimmin Turun karaokebaareissa). Lisäinfoa TuKY-Speksistä löydät myös sosiaalisista medioistamme: InstagramFacebook.

Liity tekemään ikimuistoista produktiota kanssamme!

Speksikkäin terveisin,

TuKY-Speksin ranka 2023

TuKY-Speksin erikoispestihaku on auki

Elämä alkaa vihdoin normalisoitua, mikä tarkoittaa sitä, että pääsemme vihdoin ja viimein pistämään myös TuKY-Speksin vuosimallia 2022 pyörät pyörimään! Ensimmäiseksi on aika valita oikeat henkilöt erikoispesteihin ja muutama tiiminvetäjä.

Speksi on spektaakkelimainen yhdistelmä improteatteria, tanssia, musiikkia, uusia tuttavuuksia ja elämän juhlaa. Oma Speksimme on toiminut vuodesta 2009 ja nyt on aika jatkaa tätä yli vuosikymmenen jatkunutta perinnettä. Projektia rakennetaan syyslukukaudesta alkaen, ja koko homma huipentuu maaliskuussa pidettäviin näytöksiin.

Valitse alla olevasta listasta kiinnostava pesti (tai miksei useampikin) – meillä on tilaa kaikelle osaamiselle ja innokkuudelle! Kirjoita vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrot, miksi juuri sinä olisit paras valinta kyseiseen tehtävään! Hakijoiden aiempi kokemus vastaavista tehtävistä katsotaan eduksi, mutta ei ole missään nimessä pakollista. Lähetä hakemuksesi tiistaihin 19.10. kello 23:59 mennessä osoitteeseen speksituottajat@tuky.fi

Erikoispestit:

Artistic Director

– AD vastaa koko visuaalisesta ilmeestä, aiempi kokemus plussaa

Valokuvaaja 

– Dokumentoi produktion vaiheita linssin läpi, liitä hakemukseen ottamiasi kuvia

Controller

Apulaisohjaaja 

– Ohjaajan oikea käsi, vetää yhdessä näyttelijätiimiä ohjaajan kanssa

Interspeksuaalivastaava

– Yhteistyö toisten koulujen Spekseihin

Tiimivastaavat:

Tiimivastaavat toimivat tiimiensä vetäjinä ja huolehtivat tiimiensä kanssa oman osa-alueensa suunnittelusta ja toteutuksesta speksissä. Monista pesteistä saa arvokasta työkokemusta. Tiimit ovat pieniä ja hallittavia kokonaisuuksia. Tiimivastaavana olet osa tiimiä eli taustatyön lisäksi pääsee kiinni tekemisen meininkiin. Tiimivastaava tekee yhteistyötä ohjaajan ja tämän näkemyksen kanssa. Vastaavaksi voi hakea myös parina ja se on osassa pesteistä jopa suotavaa! Hae rohkeasti yksin tai kaverin kanssa. 

Lavastustiimivastaava

– Askartelu, käsityöt

Puvustustiimivastaava

– Kirppistely, ompelu (tarvittaessa/näkemyksen mukaan)

Maskeeraustiimivastaava

– Meikkaus, hiusten laitto

Yrityssuhdevastaava

– Sponsorit

Markkinointivastaava

– Lipunmyynti, somet, nettisivu

Tekniikkavastaava

– Valo-, ääni- sekä muu tekniikka

Tanssitiimivastaava

– Koreografia ja sen perehdyttäminen

Bändivastaava

– Pitää bändiä kasassa

Lisäksi tiimiläisten (näyttelijät, tanssijat, bändiläiset, roudarit, yms. tmv. jne.) haku aukeaa lokakuun aikana heti, kun tiiminvetäjät on valittu.

Ja nyt pistämään hakemusta vastuutehtäviin osoitteeseen speksituottajat@tuky.fi! Hakijoilta edellytetään sitoutumista projektiin. Tärkeimpänä kuitenkin pidämme hyvällä yhteishengellä ja asenteella työskentelyä. Jos mieleen juolahtaa mitään kysyttävää, sen voi lähettää samaiseen osoitteeseen, tai vetäistä meitä hihasta koululla tai missä ikinä meihin sattuukin törmäämään. Lisäinfoa löydät myös sosiaalisista medioistamme: Instagram, Facebook.

Omstartataan Speksi!

Rakkain terveisin,

Mike ja Milvi

tuottajat

TuKY-Speksi 2022

speksituottajat@tuky.fi

TuKY-Speksi 2020: Monttu – Eeppinen kasariseikkailu

TuKY-Speksi 2020: Monttu – Eeppinen kasariseikkailu

TuKY-Speksi on täällä jälleen, 12. kertaa! Pitkä odotus palkitaan, kun Speksin uskomaton show saa taas ensi-iltansa maaliskuussa.

TuKY-Speksi 2020 palaa 80-luvun Turkuun. Turun ytimeen on ilmestynyt valtava monttu, jonka alkuperästä kenelläkään ei tunnu olevan varmuutta, ja kaupungissa on lähiaikoina havaittu mystisiä katoamistapauksia. Rohkea opiskelijakolmikko alkaa selvittää montun mysteeriä.

Speksissä nähdään myös viheliäs rakennuttaja sihteereineen sekä omalaatuinen kalakauppias. Myös Turun kaupunginvaltuustolla on näppinsä pelissä. Näistä aineksista syntyy komedia, josta ei rakkautta, yllätyksiä ja kasarihittejä puutu. Selviääkö montun arvoitus, ja kuinka käy Turun tulevaisuuden?

Löydä vastaukset Kårenilla maaliskuussa, kun TuKY-Speksi palaa parrasvaloihin suurenmoisempana kuin koskaan!

Ohjaus: Valtteri Haliseva

Varmista lippusi osoitteessa: https://www.lyyti.in/TuKYSpeksi_2020_3920
Virittäydy mukaan tunnelmaan trailerilla: https://www.youtube.com/watch?v=_4PcmEHEz3Q

Turun näytökset Kårenilla osoitteessa Hämeenkatu 22. Esitykset alkavat klo 19:00, ovet aukeavat klo 18:00.

Näytökset Turussa:
ENSI-ILTA Su 15.3.
Ma 16.3.
To 19.3.
Su 22.3.
Ma 23.3.
Ma 30.3.
To 2.4.

Esitystä ei suositella alle 12-vuotiaille.

Upea speksikiertueemme valloittaa tänä vuonna myös Vaasan ja Helsingin estradit 27.3. ja 29.3. Löydät lisäinfoa kiertuekaupunkien omista Facebook-tapahtumista:

Vaasa: https://www.facebook.com/events/670228967050045/
Helsinki: https://www.facebook.com/events/1231692720357914/