Tiedote perehdytysviikon tapahtumista

Turun KY:n hallitus on päättänyt järjestää perehdytysviikon tapahtumat huomioimalla nykyiset rajoitukset ja ohjeistukset sekä turvallisuuden ja hygienian erityisellä tarkkuudella. Haluamme tarjota uusille opiskelijoille tilanteen sallimalla tavalla mahdollisimman ikimuistoisen opiskeluiden aloituksen. Ymmärrämme tilanteessa yhteiskuntavastuumme ja olemme tehneet kaikkemme, jotta osallistuminen orientaatioviikolle olisi mahdollisimman turvallista kaikille.

Perehdytysviikon tapahtumat ensimmäisen ja toisen illan osalta on suunnattu ainoastaan pupuille sekä tutoreille, jatkot mukaan lukien. Tapahtumiin ei ole avointa lipunmyyntiä. Jatkopaikkojen ovilla varmistetaan osallistujat nimilistojen avulla, jotta koronavirusepäilyn ilmetessä mahdolliset tartuntaketjut voidaan jäljittää nopeasti ja tehokkaasti. KaupSun osalta jatkoille on pääsy myös rastinpitäjillä. 

Perehdytysviikon tapahtumien pääpaino on ulkotiloissa ja pienryhmissä suoritettavissa aktiviteeteissa. Tapahtumien jatkot ovat kaikille tapahtumaan osallistuville täysin vapaaehtoisia. Ohjaamalla tapahtumien osallistujat yhteen jatkopaikkaan ja estämällä ulkopuolisten pääsyn tapahtumiin Turun KY kykenee paremmin kontrolloimaan tapahtuman osallistujien turvallisuutta. Estämällä isojen ryhmien hajaantuminen useisiin paikkoihin minimoidaan ylimääräiset kontaktit.

Turun KY:n järjestämissä tapahtumissa noudatetaan tarkoin Turun KY:n hygienia- ja turvallisuusohjetta. Ohje koskee niin tapahtumien järjestäjiä kuin niiden osallistujiakin. Lisäksi yhteistyökumppaneiden kanssa on käyty tarkkaa keskustelua vaadittavista turvallisuustekijöistä, jotta tapahtumat ovat osallistujille mahdollisimman turvallisia läpi tapahtuman. Näihin tekijöihin kuuluu muun muassa riittävä määrä käsidesipisteitä ja matala osallistujamäärä tapahtumapaikan kapasiteettiin suhteutettuna. Tapahtumissa on nimitettynä hygieniavastaavia, joiden tehtävä on valvoa turvavälien noudattamista tapahtumien aikana.

Edellä mainittujen tapahtumiin liittyvien toimenpiteiden lisäksi Turun KY ottaa käyttöön koronapuhelimen alkaen maanantaina 24.8., jonne kuka tahansa tapahtumiin osallistunut voi ilmoittaa mahdollisesta koronaepäilystä. Yhteydenotto tapahtuu WhatsApp-viestin välityksellä. Koronapuhelimen tavoittaa numerosta 041 752 6742. Koronaepäilyn sattuessa aloitetaan välittömästi toimenpiteet mahdollisten tartuntaketjujen selvittämiseksi.

Turun KY:n hallitus seuraa yleistä tartuntatilannetta jatkuvasti ja reagoi välittömästi tilanteen vaatimalla tavalla. Syksyn muista tapahtumista tiedotamme tarkemmin vielä tapahtumien lähestyessä.

Mikäli aiheesta herää kysyttävää, voit olla yhteydessä puheenjohtaja@tuky.fi.

KOKOUSKUTSU: Turun KY:n kevätkokous 14.5.2020

Hei Turun KY:n jäsen! 

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry pitää sääntömääräisen kevätkokouksensa torstaina 14.5.2020 klo 17.00 Parkin kokoushuoneessa. Yhdistyksessä ylintä päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen kokoukset. Kokouksessa äänivaltaisia ovat kaikki yhdistyksen varsinaiset jäsenet.  

Eduskunnan hyväksymä väliaikainen lakimuutos mahdollistaa yhdistysten kokousten siirtämisen myöhemmäksi, vaikka yhdistyksen säännöissä muuta määrättäisiin. Lakimuutos myös mahdollistaa etäosallistumisen yhdistyksen kokoukseen, vaikka tästä ei olisi mainintaa yhdistyksen säännöissä. 

Kevätkokous pidetään fyysisenä kokouksena, ja jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on mahdollisuus saapua käyttämään äänivaltaansa paikan päälle. Vallitsevien olosuhteiden ja maamme hallituksen linjaamien kokoontumisrajoituksien (10 hlö) johdosta kehotamme jäseniä osallistumaan kokoukseen ensisijaisesti etäyhteyden kautta. Tarkempi ohjeistus etäosallistumisesta lähetetään tälle sähköpostilistalle ensi viikon alussa. 

Kokouksessa hyväksytään huomionosoitustoimikunnan kokoonpano ja lisätalousarvio. Toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon esittely tehdään poikkeuksellisesti kesällä järjestettävässä ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa. Lisäksi ylimääräisessä kokouksessa myönnetään vastuuvapaus edelliselle hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

Kokouksen sujuvuuden parantamiseksi toivomme, että perehdytte kokousmateriaaleihin jo etukäteen. Mikäli teillä on kysyttävää kokouksen asialistaan tai poikkeusjärjestelyihin liittyen, allekirjoittaneelle voi lähettää sähköpostia osoitteeseen puheenjohtaja@tuky.fi.   

Alla kokouksen asialista. 

Tervetuloa! 

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n kevätkokous 

Aika: torstaina 14.5.2020 klo 17.00

Paikka: Parkin kokoushuone, Parkki, Parkinkatu 6 20500 Turku 

Asialista 

1. Kokouksen avaus

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Kokouksen puheenjohtajan valinta

4. Ääntenlaskijoiden, pöytäkirjantarkastajien ja sihteerin valinta

5. Esityslistan hyväksyminen

6. Ilmoitusasiat

7. Huomionosoitustoimikunnan valitseminen (Liite 1, esittelijä: Palosaari)

8. Lisätalousarvion hyväksyminen (Liite 2, esittelijä: Kontu)

10. Muut mahdolliset esille tulevat asiat

11. Kokouksen päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja
Kalle Kahanpää

Turun KY hakee talouspäällikköä

Turun KY hakee talouspäällikköä 1.4.2020 alkavaan työsuhteeseen. Uusi talouspäällikkö tulee työskentelemään huhtikuun ajan yhdessä työtehtävään perehtyen nykyisen talouspäällikön kanssa ja jatkaa itsenäisesti työssään 1.5. alkaen. Talouspäällikkö vastaa yhdistyksen päivittäistaloudesta yhdessä hallituksen ja taloustoimikunnan puheenjohtajan kanssa. Toimi tarjoaa arvokasta kokemusta taloushallinnon tehtävistä. 

Talouspäällikön tehtäviin kuuluvat muun muassa:

 • Päivittäistalouden hoitaminen: laskujen maksu, laskutus, kirjanpito, tilinpäätös, palkanlaskenta, viranomaisilmoitukset

• Jaostojen ja toimijaryhmien talousneuvonta Talousraportointi ja -suunnittelu

• Taloustoimikunnan sihteerinä toimiminen

• Turun KY:n hallituksen kokouksiin osallistuminen 

Hakijalta edellytetään: 

• Perehtyneisyyttä Turun KY:n toimintaan

• Hyviä perustietoja laskentatoimesta

• Hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä sujuvaan suulliseen ja kirjalliseen viestintään

• Tarkkuutta, huolellisuutta ja oma-aloitteisuutta 

Eduksi luetaan: 

• Aikaisempi työkokemus taloudenhoidosta ja kirjanpidosta

• Aikaisempi toiminta Turun KY:ssä tai muussa opiskelijajärjestössä

 Tarjoamme: 

• Monipuolisen ja itsenäisen tehtäväkuvan

• Nuorekkaan työyhteisön

• Joustavat työajat

• Kattavan perehdytyksen ja koulutuksen työtehtävään

• Arvokasta työkokemusta opintojen oheen taloushallinnon tehtävistä 

Talouspäällikön työsuhde on osa-aikainen, noin 5–10 h/vko. Työsuhde on määräaikainen ensimmäisen vuoden ajan, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Palkkaus on opintotukiystävällinen. Toimi mahdollistaa normaalin koulunkäynnin ja kesäkuukausina voi tehdä myös muita kesätöitä. 

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n puheenjohtaja Kalle Kahanpäälle sähköpostitse osoitteeseen puheenjohtaja@tuky.fi tiistaihin 24.3.2020 klo 23.59 mennessä.

Haastattelut pidetään saman viikon aikana 25.-27.3.2020, joten varaathan tämän kalenteristasi. Perehdytys aloitetaan välittömästi valinnan jälkeen. Lisätietoja tehtävään liittyen antaa talouspäällikkö Ville Hiltunen sähköpostitse talouspaallikko@tuky.fi tai puhelimitse 044 559 9977.​

Tiedote Koronaviruksen vaikutuksesta Turun KY:n toimintaan

Arvon kuntalaiset

Maamme hallitus on eilen linjannut, että yli 500 ihmisen yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun saakka Koronavirus-pandemian johdosta. Myös pienempien tapahtumien järjestämisen kohdalla on kehotettu käyttämään tarkkaa harkintaa. 

Tilanteen vakavuudesta johtuen Turun KY:n hallitus on päättänyt seurata viranomaisten antamia ohjeita ja perua kaikki Turun KY:n alaiset tapahtumat toistaiseksi 12.4.2020 asti. TuKY Parkki ja Turun KY:n toimisto ovat suljettuina 12.4.2020 asti, joten myös päivystysvuorot ovat peruttu. Hallitus seuraa tilanteen kehittymistä aktiivisesti ja viestii jäsenistölle mahdollisista muutoksista tarvittaessa.

Peruutukset koskevat myös TuKY-Speksin näytöksiä, joiden oli määrä alkaa tulevana sunnuntaina 15.3.2020. Speksin näytökset pyritään siirtämään mahdollisuuksien mukaan alkusyksylle 2020. Näytösten mahdollisista siirtämisistä ja lippujen muutoksista sekä palautuksista tiedotetaan mahdollisimman pian.

Turun KY:n linja pohjautuu Valtioneuvoston, aluehallintoviraston ja Turun yliopiston suosituksiin ja ohjeistuksiin. Turun KY:n tehtävä on valvoa jäsenistönsä etua ja olemme tehneet linjauksen jäsenistömme terveyttä ja hyvinvointia ajatellen. Turun KY haluaa toimia yhteiskuntavastuullisesti tilanteessa ja ehkäistä taudin leviämistä omalla toiminnallaan.

Tiedotamme maanantaina 30.3.2020 hallituksen kokouksen jälkeen lisää loppukevään tapahtumista ja käytännöistä.

Tilanne on koko yhteisölle erittäin harmillinen, ja toivommekin tässä ikävässä tilanteessa ymmärrystä.

Aiheesta nousevat kysymykset voi lähettää osoitteeseen puheenjohtaja@tuky.fi.

Turun yliopiston ohjeistus tilanteessa toimimiseen 

Terveisin

Turun KY:n hallitus

Dear students,

Finnish Government stated yesterday that events with over 500 participants should be canceled until the 31st of May due to the Corona-pandemic. Turun KY takes this matter very seriously and follows the instructions from the authorities carefully. 

Due to the seriousness of the situation, the board of Turun KY has decided to follow the instructions given by the authorities and cancel all events until 12th of April 2020. Events with more than 500 people have been canceled until 31st of May 2020. TuKY Parkki and Turun KY’s office are also closed until 12th of April 2020. We will follow the situation actively and inform about any changes that may be relevant to our members.

The cancellations also apply to TuKY-Speksi shows which were scheduled to begin this Sunday 15th of March 2020. We will do our best to reschedule the shows to early autumn 2020. We will inform you about possible schedule changes, ticket changes, and returns as soon as possible.

The policy of Turun KY is based on the recommendations and guidelines of the Finnish Government, the Regional Government Office and the University of Turku. Our mission is to secure the health of our members, and we want to act in a socially responsible manner and do our best to prevent the spread of the disease.

Information regarding later events in the spring will be announced after Turun KY’s board meeting on 30th of March 2020

The situation is very unfortunate for the whole community and we ask for your understanding in this matter. 

Instructions of University of Turku on Coronavirus

Best regards,

Turun KY board

Testamentti

Tässä tekstissä aion väistyvän puheenjohtajan näkökulmasta purkaa viime vuotta ja suunnata kuntalaiskatseita tulevaan. Ja mikä olisikaan parempi nimi tekstille, jossa lausua viimeiset sanani puheenjohtajana, kuin testamentti. Testamentti-nimisen kirjoituksen laati Turun KY:llä ensimmäisen kerran vuoden 1983 puheenjohtajana toiminut Timo Hiekkaranta.

Luovuin puheenjohtajan käädyistä vuodenvaihteessa valtavan kiitollisena ja ylpeänä. Ylpeänä siitä kasvusta, jota vanha rouvamme Turun KY tänä vuonna saavutti ja kaikista toimijoista tämän kehityksen takana. Ylpeänä itsestäni, koska selätin kaikki vuoden aikana kohdattujen huonojen hetkien aikana mieltäni mustanneet ajatukset siitä, etten pystyisi tai olisi riittävä. Ja kiitollisena kuntalaishengestä, joka toimi polttoaineena kaiken tämän toiminnan pyörittämisessä.

Vuoden 2019 alkaessa minulla ei ollut hajuakaan siitä, miltä vuosi tulisi oikeasti näyttämään historiankirjoissa. Pala palalta, projekti projektilta vuosi alkoi kuitenkin muotoutua tekijöidensä näköiseksi. Vuoden aikana tehtiin uusia avauksia jäsenistöllemme ja toimijoillemme tärkeiden projektien suhteen. Kehitettiin vanhoja toimintatapoja yhdistyksen sisällä ja käytiin läpi yhdistykselle uusia prosesseja, jotka varmasti auttavat toimintaamme tulevaisuudessa. Kansallisesti ja paikallisesti tehtiin paljon meidän kyltereiden ja tulevien ekonomien etujen puolesta. Kaiken kaikkiaan otettiin isoja askelia eteenpäin ja vahvistettiin pohjaa tulevien tekijöiden toiminnalle.

Lähdimme heti alkuvuodesta implementoimaan vuonna 2018 vahvistettua strategiaamme. Unohtumattomien kokemusten osalta innovoitiin uusia konsepteja samalla kun jotkin vanhemmat konseptit päästettiin eläköitymään. Hyvänä esimerkkinä uusista toimivista tapahtumista esiteltiin liikuntasektorilla Sofia Valveen johdolla pesäpalloturnaus Kauppatieteellinen kunnari, joka järjestettiin vapun aikoihin yhteistyössä sisarjärjestömme Merkantila Klubbenin kanssa. NESU-sektorilla isännöitiin puolivuosittainen NESU Spring Conference, joka keräsi yli 60 pohjoismaista kauppatieteiden opiskelijaa Turkuun ja jatkettiin sitsikulttuurin vaalimista Olga Lipastin kanssa sitsaten. Pikkulaskiainen järjestettiin entistä suurempana talvifestivaalina ja vuoden aikana bailattiin yhä laadukkaammissa vapaa-ajan riennoissa. Kiitos näistä Solja Kontulle ja Kalle Kahanpäälle.

Edunvalvontaa vahvistettiin meillä Turussa ja kansallisesti. TuKYläisiä istui vuoden aikana merkittävissä elimissä muun muassa Turun yliopiston hallituksessa, ylioppilaskuntamme hallituksessa, asiantuntijaelimissä ja edustajistossa sekä Suomen Ekonomien hallituksessa. Ylioppilaskunnan syksyisissä edustajistovaaleissa saatiin kovan kampanjoinnin tuloksena vaalivoitto ja suurimman edustajistolistan asema 8 paikalla. Keväällä oltiin mukana viemässä Turun kauppakorkeakoulun AACSB-akkreditointiprosessi loppuun ja saatiin iloita akkreditoinnin saamista pitkän prosessin tuloksena. Vuoden aikana ajettiin myös kansallisesti meidän nuorten asiaa Suomen Ekonomeissa, tavoitteena mahdollistaa tulevaisuudessa suorajäsenyys liittoon. Samuli Tähtisen ja Aku Lehojärven kanssa otettiin isoja askelia kohti parempaa mielenterveyttä Turun kauppakorkeakoulussa Terve Mieli -mielenterveyskampanjan siivin, mille saatiin rahoitusta ja tukea kauppakorkeakoululta, ylioppilaskunnalta ja yliopistolta sekä laajasti huomiota suomalaisessa mediassa. Lisäksi saatiin Anni Aholan johdolla vastaanottaa Turun KY:lle kunniamaininta kansainvälisestä toiminnasta TYY International Awardseissa.

TuKY-Speksin mukana naurettiin tuttuun tapaan Kårenilla ja kevään produktion jälkeen alettiin kovaa vauhtia toteuttamaan 2020 kevään speksiä. 69. vuosijuhlia juhlittiin Turun VPK-talolla ja samaan aikaan suunniteltiin Ida Leppäsen johdolla yhdistyksemme tulevaa 70-juhlavuotta. 70-juhlavuoden suunnittelussa ovat vahvasti olleet vaikuttamassa kokeneista toimijoista koostuva juhlavuosikomitea sekä monet sektorivastaavat. Noel Snygg johti menestyksekkäästi kuluneen vuoden yrityssuhteita sekä juhlavuoden yrityssuhteiden suunnittelua. Viestintäsektorilla toteutettiin juhlavuosilogokilpailu, jonka tuloksena Turun KY:llä saadaan juhlistaa pyöreitä uuden logon alla. Tästä kilpailusta ja muun muassa KYräilijän ulkoasun uudistamisesta oli vastuussa Juho Mäkinen.

Myös vuonna 2019 tampattiin tanssilattioilla Montussa ja Parkilla. Kesällä toteutettiin Parkin keittiön remontti ja syksyllä saatiin Parkille paremmat mahdollisuudet jätteiden lajitteluun. Tulevaisuudessa tavoitteena onkin tehdä toiminnastamme entistä kestävämpää. Montun baariin rekrytoitiin baarimestarin alle baaritiimi, jotta baarin palvelut saataisiin entistä tehokkaampaan käyttöön niin Turun KY:n tapahtumiin kuin muihinkin koululla järjestettäviin tapahtumiin. Tilojen ja niiden toiminnan kehityksen takana nähtiin muun muassa Juho Kärkkäinen ja Vertti Pehkonen.

Turun KY:n toimistolla kävi kova kuhina koko vuoden ja kahvia keitettiin toimijoille ja muille kuntalaisille litrakaupalla. Aliisa Mäkinen piti huolen jäsenistämme ja heidän palveluistaan ja Ville Hiltunen siitä, että Turun KY:n päivittäinen talous pysyi oikeilla raiteilla. Itseni löysin toimistolta sparrailemasta milloin minkäkin projektin vetäjän kanssa, juhlistamasta onnistumisia ja stressaamasta epäonnistumisia. Aisaparini Kiia Rouhelon kanssa pääsimme myös kehittämään Turun KY:n prosesseja entistä toimivammiksi.

Puheenjohtajavuosi opetti minulle paljon itsestäni ja antoi hyvät eväät jatkaa matkaa kohti työelämän haasteita. Vuoden aikana jouduin ja pääsin kohtaamaan tilanteita, joista en vuoden aluksi todellakaan uskonut itseäni löytävän ja vietin todennäköisesti enemmän aikaa mukavuusalueeni ulkopuolella kuin sen sisäpuolella. Mitään en silti vaihtaisi pois. Sain johtaa timanttisinta tiimiä, jonka kuvitella saattaa, ja oppia tiimiltäni ja johtajana toimimisesta valtavasti. Laajojen kokonaisuuksien ja projektien hallitseminen ei myöskään ole missään aiemmassa tehtävässä tullut näin tutuksi ja tulevaisuudessa minulla on hyvät valmiudet lähteä mukaan projektiin kun projektiin. Ennen kaikkea, sain joka päivä kokea merkityksellisyyttä työssäni minulle niin rakkaan yhteisön hyväksi.

Toiminta vapaaehtoisorganisaatiossa saattaa joskus tuntua kiittämättömältä ja näitä tunteita tiedän itsekin viime vuoden aikana kokeneeni. Haluankin tässä kiittää kaikkia toimijoita, jotka antoivat itsestään yhteisöllemme vuonna 2019. Teidän takianne jaksoin itsekin painaa hommia satunnaisista epäonnistumisista huolimatta. Turun KY olemme me.

Kiitos ja kumarrus.

Sandra Saranpää
Hallituksen puheenjohtaja 2019 – nykyinen rivikuntalainen