Yhdysvaltain merijalkaväen entinen kenraali James ”Jim” Mattis kertoo kantavaksi filosofiakseen oman yhteisön edun edistämisen. Mattisin mukaan tämä filosofia on läpileikannut hänen kaikkea toimintaansa 1970-luvun USMC-vuosista Irakin ja Afganistanin sotien kautta aina 45. POTUS:n puolustusministeriksi saakka, ja siitäkin eteenpäin.

Pitkälti samalla filosofialla olen itsekin koettanut yliopisto-opiskelijayhteisössä toimia. Olen Lauri Toivola, neljännen vuosikurssin maisteriopiskelija. Tuoreemmille saapumiserille lienen vieras hahmo, sillä en TuKYn näkyvimmillä paikoilla ole operoinut. Kuitenkin, vuosina 2018-19 speksibändin johdossa, 2019 Kulttiksen rahiksena ja KYSSin parivuotisena puheenjohtajana, sekä alkaen 2020 TSE-listan edaattorina minulle on muodostunut näkymä siitä mitä Turun KY:n yhteisö on ja miten sen jäsenten etuja tuetaan ja valvotaan.

TuKYn TALTOPJ-pesti oli kiikarissani jo vuosia sitten, mutta vastaava vakanssi Rehtorinpellonkadun tuolla puolen teki tästä haaveesta mahdottoman. Nyt kun mahdollisuus kotijoukkueen talouden päämajaan pyytämättä ja yllättäen avautui, oli tähän tietenkin tartuttava – yhteisön etua edistämään. Arvelen, että kartutettu kokemus TYYn taloustoimikunnan puheenjohtajana (2020-2021) sekä TYS:n hallituksen jäsenenä voi tukea ja laajentaa jo valmiiksi ekspertiisipitoisen taloustoimikuntamme ja yhdistyksen toimivan johdon operointia.

Teemani lienee näiden volatiilien vuosien myötä vakauden varmistaminen talouden fundamenteissä. Jokainen meistä on saanut lukea inflaatioluvuista, korkojen nousupaineista, osakemarkkinoiden arvaamattomuuden lisääntymisestä pandemian ja sodan eskaloitumisen myötä sekä aivan uudenlaisista maa- ja toimitusketjuriskeistä. On yhteisön etu, että toiminnan ylisukupolvinen jatkuvuus turvataan kestävällä taloudella niin yhdistyksen kuin tytäryhtiöidenkin puolella. Kuntalaisen onneksi TuKYn esikunnassa on pätevä ja vastuuntuntoinen tiimi.

Riemukasta ja yhteisöllistä vapunaikaa!

Lauri Toivola
Taloustoimikunnan puheenjohtaja