Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry pitää yhdistyksen ylimääräisen kokouksen tiistaina 23.11.2021 klo 15:30 kauppakorkeakoulun luentosalissa LS09. Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen kokoukset, jossa äänivaltaisia ovat kaikki yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Kokouksessa käsitellään vuoden 2022 yhdistyksen hallituksen täydentäminen kulttuuri- ja perinnevastaavan osalta. Alla kokouksen asialista. Lisätietoja voi kysellä osoitteesta puheenjohtaja@tuky.fi

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n yhdistyksen ylimääräinen kokous

Aika: tiistaina 23.11.2021 klo 15:30

Paikka: LS09, Rehtorinpellonkatu 3

Asialista

1. Kokouksen avaus

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Kokouksen puheenjohtajan valinta

4. Ääntenlaskijoiden, pöytäkirjantarkastajien ja sihteerin valinta

5. Esityslistan hyväksyminen

6. Ilmoitusasiat

7. Vuoden 2022 kulttuuri- ja perinnevastaavan vaali

8. Muut mahdolliset esille tulevat asiat

9. Kokouksen päättäminen