Haluatko viestinnän asiantuntijaksi, ja mukaan tuottamaan Turun KY:n omaa painomediaa, KYlistettä?

Turun KY hakee 2-4 jäsenen viestintätiimiä vuodelle 2021. Asiantuntijaelin vastaa KYlisteen toimituksesta ja osallistuu Turun KY:n säännöllisen viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä vuoden 2021 viestintävastaavan kanssa. Tiimi jakaa tarkemmat vastuualueet keskenään seuraavan viestintävastaavan johdolla. 

Haku on auki 14.10-27.10. ja hakemukset lähetetään osoitteeseen viestinta@tuky.fi​. Hakijat haastatellaan viikon 45 alussa ja päätöksestä ilmoitetaan seuraavalla viikolla. Perehdytys alkaa 5/20 KYlisteen parissa yhdessä väistyvän toimituksen kanssa ja tiedottajakoulutuksella viestintävastaavan kanssa. Henkilöiltä odotetaan sitoutumista vähintään ensi vuoden loppuun asti. Tehtävään voi hakea vuosikurssista riippumatta.

KYliste on Turun KY:n julkaisema lehti, joka ilmestyy viisi kertaa vuodessa: kahdesti kevät- ja syyslukukausilla, minkä lisäksi kesällä ilmestyy pupuille osoitettu erikoisnumero. KYlisteen päätoimituksesta vastasi tänä vuonna kaksi henkilöä, jotka koordinoivat numeroiden sisällön suunnittelua ja toteutusta yhdessä toimituksen kanssa. Päätoimitus järjestää lehden toimituskokoukset ja huolehtii uusien toimittajien ja taittajien perehdyttämisestä, lehden graafisesta ilmeestä ja sen kehittämisestä. 

Turun KY:n säännöllisen viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen kuuluu viestintävastaavan tukeminen päivittäisessä viestinnässä ja projekteissa. 

Henkilövalintaa tehtäessä huomioidaan alla olevat valintaperusteet. Hakemuksessa tulee käydä ilmi, mitkä roolit tiimissä ovat mieluisimpia. Tiimiin haetaan mahdollisimman monipuolista osaamista, joten kaikkeja kriteereitä ei tule täyttää, sillä taitojen yhteensopivuus tiimiin on tärkeintä. 

Valintaperusteet:

– Kiinnostus Turun KY:n viestintää kohtaan

– Motivaatio oppia ja kehittyä tehtävässä

– Hakemus sekä mahdolliset liitetiedostot esim. grafiikat, kirjoitukset, valokuvat tmv.

– Graafinen osaaminen (kuvanmuokkaus, sometilit, taittokokemus tmv.)

– Viestintäkokemus (printtimediat, tiedottajan tai AD:n tehtävät tmv.)

– Taitojen yhteensopivuus tiimiin

Tuothan esille mahdolliset vahvuutesi myös seuraavissa:

– Visio KYlisteelle, ja muille mahdollisille viestinnällisille projekteille vuodelle 2021 (+)

– WordPressin hallinta (+)

– Video-osaaminen (+)

Lisätietoja tehtävänkuvasta saa allekirjoittaneelta sekä nykyiseltä viestintätiimiltä Mira Laineelta, Jatta Pietilältä sekä Antti Jaakolalta.