Turun KY hakee toiminnanjohtajaa 1.11.2023 alkavaan työsuhteeseen. Uusi ja nykyinen toiminnanjohtaja työskentelevät marraskuun ajan samanaikaisesti. Joulukuun alusta alkaen uusi toiminnanjohtaja työskentelee itsenäisesti.Toiminnanjohtaja huolehtii yhdistyksen päivittäisestä toiminnasta yhdessä hallituksen kanssa. Työsuhde on yhden vuoden määräaikainen, jonka jälkeen sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluu muun muassa:

 • Turun KY:n toimiston hoitaminen ja päivystyksistä huolehtiminen
 • Parkin kiinteistön hallinnointi yhdessä kuntamestarin kanssa
 • Viestinnästä vastaaminen ja viestinnän suunnittelu yhdessä viestintävastaavan kanssa
 • Turun KY:n hallituksen sihteerinä toimiminen
 • Edunvalvonnalliset tehtävät ja jäsen- sekä lupa-asioista huolehtiminen
 • Yhteydenpito sidosryhmiin ja yhdistyksen edustaminen
 • Turun KY:n eri toimijoiden tukeminen ja kouluttaminen
 • Erilaiset muut projektit

  Hakijalta edellytetään:
 • Perehtyneisyyttä Turun KY:n toimintaan
 • Hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä sujuvaan suulliseen ja kirjalliseen viestintään
 • Huolellisuutta, hyviä organisointitaitoja ja itseohjautuvuutta
 • Tahtoa kehittää Turun KY:n toimintaa

  Eduksi luetaan:
 • Aikaisempi toiminta Turun KY:ssä tai muussa opiskelijajärjestössä
 • Kokemus sidosryhmätyöskentelystä

  Tarjoamme:
 • Monipuolisen ja itsenäisen tehtävänkuvan
 • Kannustavan ja mukavan työyhteisön
 • Joustavat työajat ja mahdollisuuden vaikuttaa omiin työtehtäviin
 • Arvokasta työkokemusta

Työtehtävä on suunniteltu tehtäväksi opiskelujen ohessa; työsopimuksessa määritelty työaika on 17,5 tuntia viikossa. Palkkauksena työtehtävässä on kiinteä kuukausipalkka 525 €/kk ja lisätyötunneista maksetaan 7,5 €/h korvaus.

Lisätietoja tehtävistä antaa toiminnanjohtaja Elle Luukkala (toiminnanjohtaja@tuky.fi).

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa Turun KY:n hallituksen puheenjohtaja Frans Isolaurille osoitteeseen puheenjohtaja@tuky.fi tiistaihin 24.10.2023 klo 23:59 mennessä. Haastattelut sovitaan erikseen ja pyritään järjestämään viikon 43 aikana. Perehdytys tehtävään järjestetään marraskuussa.