Turun KY hakee toiminnanjohtajaa 1.1.2021 alkavaan työsuhteeseen. Uusi ja nykyinen toiminnanjohtaja työskentelevät tammikuun ajan samanaikaisesti. Helmikuun alusta alkaen uusi toiminnanjohtaja työskentelee itsenäisesti.

Toiminnanjohtaja huolehtii yhdistyksen päivittäisestä toiminnasta yhdessä hallituksen kanssa. Työsuhde on yhden vuoden määräaikainen, jonka jälkeen sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Toiveena on kahden vuoden sitoutuminen työtehtävään. 

Toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluu muun muassa:

 • Turun KY:n toimiston hoitaminen ja päivystyksistä huolehtiminen
 • Parkin kiinteistön hallinnointi yhdessä kuntamestarin kanssa
 • Päivittäisestä viestinnästä vastaaminen yhdessä viestintävastaavan kanssa
 • Turun KY:n hallituksen sihteerinä toimiminen
 • Edunvalvonnalliset tehtävät ja jäsenasioista huolehtiminen
 • Yhteydenpito sidosryhmiin ja yhdistyksen edustaminen
 • Turun KY:n eri toimijoiden tukeminen ja kouluttaminen
 • Erilaiset projektit

Hakijalta edellytetään:

 • Perehtyneisyyttä Turun KY:n toimintaan
 • Hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä sujuvaan suulliseen ja kirjalliseen viestintään
 • Tarkkuutta, huolellisuutta ja oma-aloitteisuutta
 • Joustavuutta sekä kykyä mukautua uusiin tilanteisiin
 • Tahtoa kehittää Turun KY:n toimintaa

Eduksi luetaan:

 • Aikaisempi toiminta Turun KY:ssä tai muussa opiskelijajärjestössä
 • Aikaisempi kokemus hallinnollisista tehtävistä
 • Kokemus sidosryhmätyöskentelystä

Tarjoamme:

 • Monipuolisen ja itsenäisen tehtävänkuvan
 • Kannustavan ja mukavan työyhteisön
 • Joustavat työajat
 • Arvokasta työkokemusta
 • Opintotukiystävällisen palkkauksen

Työtehtävä on suunniteltu tehtäväksi opiskelujen ohessa; työsopimuksessa määritelty minimityöaika on 15 tuntia viikossa. Palkkauksena työtehtävässä on kiinteä kuukausipalkka.

Lisätietoja tehtävistä antaa toiminnanjohtaja Aliisa Mäkinen (toiminnanjohtaja@tuky.fi, +358 400 216 721)

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa Turun KY:n hallituksen puheenjohtaja Kalle Kahanpäälle osoitteeseen puheenjohtaja@tuky.fi keskiviikkoon 25.11.2020 klo 23:59 mennessä. Haastattelut suoritetaan alustavasti viikon 48 loppupuolella. Perehdytys aloitetaan välittömästi valinnan jälkeen.