Turun KY hakee talouspäällikköä 1.3.2024 alkavaan työsuhteeseen. Uusi talouspäällikkö työskentelee maaliskuun ajan työtehtävään perehtyen yhdessä nykyisen talouspäällikön kanssa ja jatkaa itsenäisesti työssään 1.4. alkaen. Talouspäällikkö vastaa yhdistyksen päivittäistaloudesta yhdessä hallituksen ja taloustoimikunnan puheenjohtajan kanssa. Työsuhde on yhden vuoden määräaikainen, jonka jälkeen sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Talouspäällikön tehtäviin kuuluvat muun muassa:

 • Päivittäistalouden hoitaminen: laskujen maksu, laskutus, kirjanpito, tilinpäätös, palkanlaskenta, viranomaisilmoitukset
 • Jaostojen ja toimijaryhmien talousneuvonta
 • Talousraportointi ja -suunnittelu
 • Taloustoimikunnan sihteerinä toimiminen
 • Turun KY:n hallituksen kokouksiin ja muuhun hallituksen työskentelyyn osallistuminen

Hakijalta edellytetään:

 •  Perehtyneisyyttä Turun KY:n toimintaan
 •  Hyviä perustaitoja laskentatoimesta
 •  Hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä sujuvaan suulliseen ja kirjalliseen viestintään
 •  Tarkkuutta, huolellisuutta ja oma-aloitteisuutta

Eduksi luetaan:

 •  Aikaisempi työkokemus taloudenhoidosta ja kirjanpidosta
 •  Aikaisempi toiminta Turun KY:ssä tai muussa opiskelijajärjestössä
 •  Kiinnostusta kehittää Turun KY:n taloudenhoidon menetelmiä

Tarjoamme:

 •  Monipuolisen ja itsenäisen tehtäväkuvan
 •  Kannustavan ja mukavan työyhteisön
 •  Joustavat työajat
 •  Kattavan perehdytyksen ja koulutuksen työtehtävään
 •  Arvokasta työkokemusta opintojen oheen taloushallinnon tehtävistä

 Talouspäällikön työsuhde on osa-aikainen, 15 tuntia viikossa. Palkkauksena työtehtävässä on kiinteä kuukausipalkka 486 €/kk ja lisätunneista maksetaan 7,5 €/h korvaus. Toimi mahdollistaa normaalin koulunkäynnin ja kesäkuukausina voi tehdä myös muita kesätöitä. Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallituksen puheenjohtajalle Jenny Sääkselle sähköpostitse osoitteeseen puheenjohtaja@tuky.fi keskiviikkoon 31.1.2024 klo 23.59 mennessä. Haastattelut järjestetään viikolla 6. Haastattelut voidaan aloittaa mahdollisuuksien mukaan jo haun ollessa auki. Perehdytys aloitetaan hakijan aikataulun mukaan, mutta viimeistään maaliskuussa 1.3.2024. Lisätietoja tehtävään liittyen antaa talouspäällikkö Milla Riikonen sähköpostitse talouspaallikko@tuky.fi tai puhelimitse 045 1345974.