Pankki ja rahoitusalan vertailualusta Sortter on yksi Turun KY:n yhteistyökumppaneista. Jutussa Sortterin CTO Janne Jokela kertoo, kuinka etätiimin johtaminen on ollut arkipäivää jo vuosien ajan.

Vertailupalvelu Sortterin CTO Janne Jokela on tehnyt töitä etänä jo vuodesta 2014. Tällä hetkellä hän johtaa Budapestissä sijaitsevaa IT-tiimiä kotoaan Vaasasta.

Kun koronapandemia sulki monen toimistotyöntekijän kotiin tekemään töitä, koin keskustelun uusien työskentelytapojen opiskelusta osittain absurdina, sillä olen tehnyt töitä erilaisten etätiimien kanssa jo kahdeksan vuoden ajan. Tällä hetkellä IT-tiimini sijaitsee Budapestissä, Unkarissa. Itse asun Vaasassa.

Työpaikan sijainnilla ei juurikaan ole kokemukseni mukaan merkitystä, sillä työntekijät ja pääasiallinen bisnes voivat olla eri paikoissa. Mielestäni IT:n perimmäinen tarkoitus on tukea mahdollisimman kokonaisvaltaisesti bisnestä sekä kehittää toimintaa sujuvasti.

Etäisyys ei ole suurin haaste, vaikka niin moni voisi ajatella. Olen huomannut, että suurimmat haasteet ovat usein kulttuuriset ja kielelliset. Toisinaan väärinymmärryksiä tapahtuu, kun kukaan ei puhu äidinkielenään englantia. Lisäksi kommunikointiin liittyvät asiat voivat toisinaan olla kulttuurisidonnaisia: suomalainen ei häpeä sanoa, että ei ymmärrä, kun taas joissakin kulttuureissa ei sitä välttämättä uskalleta sanoa.

Etätiimi toimii mielestäni parhaiten, kun kaikilla on oikea asenne etätyöskentelyyn. Tiimiä on helpompi johtaa, jos työntekijöillä on jo kokemusta ja ymmärrystä etätyöskentelystä. On ensisijaisen tärkeää, että työntekijöillä on hyvät välineet etätyöskentelyyn, kuten internetyhteydet ja kuulokkeet. Lisäksi arvostan työntekijöiden joustavuutta, jotta kesken työtehtävän voi ottaa pikaisen puhelun.

Tiimimme pyrkii ylläpitämään agile-työskentelytapaa eli tekemään asioita joustavasti ja ketterästi, jotta ideat pääsevät tuotantoon mahdollisimman nopeasti. Bisneksen puolelta tulee usein hullujakin ideoita, jotka tulevat meidän tiimin ratkottavaksi ja toteutettavaksi. Lisäksi ”continues delivery” on toinen vallitseva työskentelymetodi, jota pyrimme harjoittamaan. Se tarkoittaa sitä, että pyrimme tekemään mahdollisimman usein tuotantopäivityksiä – kun yksi tiketti on valmis, se testataan heti. Pyrimme tekemään päivittäisiä ”releaseja”, jotta joka päivä jotain menisi tuotantoon.

Tavallisesti perjantaisin pidämme pidemmän Google Meet -palaverin, jossa suunnittelemme seuraavan viikon sprintin. Käymme silloin kaikki tiketit läpi sekä jokaisen työntekijän seuraavan viikon työtehtävät. Olen huomannut, että kerran viikossa pidettävä palaveri ei riitä informaation välittämiseen. Siksi monitoroimme päivittäin tehtävien edistymistä aamuisin pidettävillä noin 15 minuutin scrum-palavereilla. Pyrimme myös olemaan päivittäin keskusteluyhteyksissä Slackin kautta.

Pidän tärkeänä ylläpitää hyviä suhteita työntekijöihin välimatkasta huolimatta. Ennen koronaa matkustin kerran kuukaudessa tiimini luokse Budapestiin. Haluan aidosti tutustua tiimiin, käydä yhdessä päivällisillä ja tietää jokaisen perhetaustasta jotain. Matkustan jälleen Budapestiin sitten, kun pandemia alkaa hellittää.

Vaikka IT ja kehitystyö ovat ulkoistettu, pyrimme siihen, että tiimi tuntee kuuluvansa osaksi Sortteria. Myös työnlaatu parantuu, kun työntekijöiden panosta arvostetaan ja heidät otetaan mahdollisimman alkuvaiheessa mukaan kehitystyöhön.

Etäisyys on vain kilometrejä – kehitystyö onnistuu sijainnista riippumatta.