Vaikka vuosi on vasta aluillaan, syksy ja uusien pupujen sekä maisteripupujen saapuminen lähestyy jo kovaa vauhtia. Jotta uudet opiskelijat pääsevät heti kiinni yliopistoelämään sekä TSE:n ja TuKYn tapoihin, tarvitaan joukko innokkaita tutoreita luotsaamaan uusia pitkäkorvia talon tavoille. Tutorina saat vastuullesi oman ryhmän, jonka perehdyttämisestä opiskelun ja opiskelijaelämän piiriin vastaat. Tutorina pääset kokemaan pupusyksyn uudesta näkökulmasta, saat arvokasta kokemusta ryhmän ohjaamisesta sekä pääset järjestämään perehdytysviikon tapahtumia!

Tutoreiden valinnassa kiinnitetään huomiota mm. hakijan opintojen tilaan, aiempaan kokemukseen pienryhmän vetämisestä, motivaatioon ja perusteluihin tutoriksi hakemiselle. Tutoreilta ei edellytetä opiskelijajärjestöön kuulumista. Hakemukseen kannattaa panostaa ja vastata kaikkiin kysymyksiin perusteellisesti, jotta varmistat paikan hakuprosessin seuraavassa vaiheessa, eli ryhmähaastattelussa. Haastattelut toteutetaan tänä vuonna Zoomin välityksellä ja niihin osallistuminen on edellytys valituksi tulemiselle.

Tutoroida voi joko yksin tai pareittain, mutta jokaisen on kuitenkin täytettävä omat hakemuksensa. Paritoiveita kysytään hakemuslomakkeessa. Ota huomioon, että kummankin parin on tultava valituksi ja suoritettava koulutus, jotta tutorointi pareittain onnistuu. Tutoroinnista on tarjolla 2 opintopistettä ja lisäksi siitä maksetaan 100e palkkio per tutorryhmä.

Kv-tutoriksi haetaan yksin, mutta ryhmiä voi omatoimisesti yhdistää kavereiden kanssa. Myös kv-tutoroinnista saa opintopisteitä sekä rahallisen korvauksen. Suurimpana erona KTK/KTM-tutorointiin on se, ettei kv-tutorin tarvitse tietää suoritettavista opinnoista, sillä vaihto-opiskelijoilla on oma akateeminen yhdyshenkilö laitoksella. Tärkeimpinä tehtävinä on siis auttaa käytännön asioissa ja sopeutumisessa Turun opiskelijaelämään.

Huomioi, että pystyt toimimaan sekä KTK/KTM-tutorina ja kv-tutorina samaan aikaan, joten hae rohkeasti molempiin, jos mielenkiintoa riittää!

Haun aikataulu:

Linkit hakulomakkeisiin alla, haku on auki 1.2. – 28.2.

Haastattelut toteutetaan aikavälillä 8.3.-11.3. (Haastattelut koskevat vain KTK-tutoreiksi hakevia)

Tutoriksi valitulla on velvollisuus osallistua sekä TSE:n opintotoimiston, että TuKYn järjestämiin koulutuksiin ja hakijan onkin hyvä huomioida seuraavat päivämäärät:

  • Opintotoimiston 1. koulutus: 29.3. iltapäivällä
  • TuKYn koulutus: 6.4.
  • TuKYn koulutusmöksä: 7.-8.8.
  • Opintotoimiston 2. koulutus: 20.8.
  • Perehdytysviikko: 23.8.-27.8.

Lisätietoa: https://intranet.utu.fi/index/opiskelijatuutorointi, https://intranet.utu.fi/fi/sivustot/tuutoriksi ja https://intranet.utu.fi/index/opiskelijatuutorointi/Sivut/vaihto-opiskelijan-tuutorointi.aspx

Kysyttävää? Laita viestiä sopo@tuky.fi tai international@tuky.fi. Lisäksi vanhat tutorit ovat vastaamassa kysymyksiin TuKYn Instagramissa (@turunky) keskiviikkona 3.2.!