Turun KY:n hallitus on päättänyt järjestää perehdytysviikon tapahtumat huomioimalla nykyiset rajoitukset ja ohjeistukset sekä turvallisuuden ja hygienian erityisellä tarkkuudella. Haluamme tarjota uusille opiskelijoille tilanteen sallimalla tavalla mahdollisimman ikimuistoisen opiskeluiden aloituksen. Ymmärrämme tilanteessa yhteiskuntavastuumme ja olemme tehneet kaikkemme, jotta osallistuminen orientaatioviikolle olisi mahdollisimman turvallista kaikille.

Perehdytysviikon tapahtumat ensimmäisen ja toisen illan osalta on suunnattu ainoastaan pupuille sekä tutoreille, jatkot mukaan lukien. Tapahtumiin ei ole avointa lipunmyyntiä. Jatkopaikkojen ovilla varmistetaan osallistujat nimilistojen avulla, jotta koronavirusepäilyn ilmetessä mahdolliset tartuntaketjut voidaan jäljittää nopeasti ja tehokkaasti. KaupSun osalta jatkoille on pääsy myös rastinpitäjillä. 

Perehdytysviikon tapahtumien pääpaino on ulkotiloissa ja pienryhmissä suoritettavissa aktiviteeteissa. Tapahtumien jatkot ovat kaikille tapahtumaan osallistuville täysin vapaaehtoisia. Ohjaamalla tapahtumien osallistujat yhteen jatkopaikkaan ja estämällä ulkopuolisten pääsyn tapahtumiin Turun KY kykenee paremmin kontrolloimaan tapahtuman osallistujien turvallisuutta. Estämällä isojen ryhmien hajaantuminen useisiin paikkoihin minimoidaan ylimääräiset kontaktit.

Turun KY:n järjestämissä tapahtumissa noudatetaan tarkoin Turun KY:n hygienia- ja turvallisuusohjetta. Ohje koskee niin tapahtumien järjestäjiä kuin niiden osallistujiakin. Lisäksi yhteistyökumppaneiden kanssa on käyty tarkkaa keskustelua vaadittavista turvallisuustekijöistä, jotta tapahtumat ovat osallistujille mahdollisimman turvallisia läpi tapahtuman. Näihin tekijöihin kuuluu muun muassa riittävä määrä käsidesipisteitä ja matala osallistujamäärä tapahtumapaikan kapasiteettiin suhteutettuna. Tapahtumissa on nimitettynä hygieniavastaavia, joiden tehtävä on valvoa turvavälien noudattamista tapahtumien aikana.

Edellä mainittujen tapahtumiin liittyvien toimenpiteiden lisäksi Turun KY ottaa käyttöön koronapuhelimen alkaen maanantaina 24.8., jonne kuka tahansa tapahtumiin osallistunut voi ilmoittaa mahdollisesta koronaepäilystä. Yhteydenotto tapahtuu WhatsApp-viestin välityksellä. Koronapuhelimen tavoittaa numerosta 041 752 6742. Koronaepäilyn sattuessa aloitetaan välittömästi toimenpiteet mahdollisten tartuntaketjujen selvittämiseksi.

Turun KY:n hallitus seuraa yleistä tartuntatilannetta jatkuvasti ja reagoi välittömästi tilanteen vaatimalla tavalla. Syksyn muista tapahtumista tiedotamme tarkemmin vielä tapahtumien lähestyessä.

Mikäli aiheesta herää kysyttävää, voit olla yhteydessä puheenjohtaja@tuky.fi.