Viime aikoina on ollut uutisointia hallituksen esityksestä lisätä korkeakoulujen aloituspaikkoja lähivuosina. Hallituksen esityksestä olisi tarkoitus lisätä viiden vuoden aikana jopa 3000 aloituspaikkaa vuosittain. Todennäköisesti esitetyt muutokset koskisivat erityisesti kauppatieteellistä ja oikeustieteellistä alaa. Asiasta uutisoi muun muassa MTV3.

Suomen ekonomiliitto suhtautuu kriittisesti hallituksen esitykseen. Perusteena käytetyt hakijasuman purku eli ongelma välivuosista ennen korkeakouluun siirtymisestä ja suomalaisen koulutustason nousun pysähtyminen sekä kauppatieteellisen alan osalta alan suosio ovat SEFEn mukaan ontuvia perusteluja. SEFEn puheenjohtajan Timo Saranpään mukaan osaamistasoa ei voida kasvattaa lisäämällä koulutusmääriä. SEFEn asiamies Eeva Salmenpohja lisää, että koulutuksen määrän hallitsematon kasvattaminen saattaisi johtaa siihen, että valmistuneiden sijoittuminen työelämään vaikeutuu.

Myös korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestön Akavan puheenjohtaja kritisoi hallituksen esitystä blogissaan ”Työttömyyttä lisätään surkealla koulutuspolitiikalla”.Hänen näkemyksensä on, että koulutuspolitiikkaa tulisi tehdä pitkällä aikajänteellä, eikä kasvattaa aloituspaikkojen määrää ja siten kustannuksia. Hallituksen esitys on hänen mukaansa lisäämässä paikkoja aloille, jossa hakijamäärät ovat suuria, eikä sinne, missä hakijoita tarvitaan työelämää ajatellen.