Tänään tapahtuu Helsingin Pörssissä, kun Mandatum irtautuu Sammosta ja kaupankäynti näiden yhtiöiden osakkeilla jatkuu erillään. Viime viikon perjantai olikin viimeinen päivä ostaa Sammon osaketta, mikäli tähän yhtiöiden jakautumiseen halusi mukaan. Tänään tässä blogissa avaan hieman tilannetta, mitä siis oikeasti yhtiöille tapahtuu ja minkälaista puhetta jakautumisen ympärillä on pyörinyt. Tarkoituksena myös herättää lukijoissa pientä kiinnostusta osakepoiminnan maailmaan, antaa tietoa kyseisistä yhtiöistä ja myös itse oppia ymmärtämään yhtiöiden liiketoimintaa. Keskitymme nyt vähemmän tunnuslukuihin ja enemmän liiketoiminnan luonteeseen, tulevaisuuteen ja jakautumiseen.

Millaisista yhtiöistä on kyse:

Sampo on pohjoismaiden johtava vakuutustoimintaan keskittynyt yritys ja se toimii pohjoismaissa mm. If ja Topdanmark brändeillä, sekä viimeisimmällä aluevaltauksella Britanniassa Hastings nimellä. Sampo tunnetaan vakaana ja defensiivisenä osinkoyhtiönä, joka löytyy jopa 200 000 yksityissijoittajan salkusta. 

Mandatum on Pohjoismainen varainhoitaja ja eläkevakuuttaja. Se on ollut irrallinen osa Sammon uudistunutta strategiaa, jossa yhtiö haluaa keskittyä vain vakuutustoimintaan. Täten on erittäin luonnollista, että Sampo luopuu irtonaisesta palasestaan. Mandatumin liiketoiminnan voi jakaa kahteen edellemainittuun segmenttiin Mandatum Life ja Mandatum Asset management. 

Mandatum Life tarjoaa asiakkailleen kattavat vaurastumisen ja varautumisen palvelut. Näihin sisältyy sijoitssidonnaiset vakuutukset ja varainhoito, sijoittamisen palvelut, henkilövakuutukset ja yrityseläke- ja palkitsemisratkaisut. Mandatum on tällä hetkellä Suomen 2. suurin henkivakuuttaja 27% markkinaosuudella. Sijoittaja illassaan 14.9 toimitusjohtaja Petri Niemisvirta näki suuria kasvumahdollisuuksia erityisesti varainhoito sektorilla sekä kasvavalla Suomen markkinalla, että Mandatumille avautuvilla pohjoismaiden markkinoilla. “Tavoitteena on toistaa muissa Pohjoismaissa se, mitä yhtiö on tehnyt Suomessa.” 

Mandatum Asset management on omaisuudenhoito yhtiö, joka yhdistää rahastoliiketoiminnan, täyden valtakirjan ja konsultatiivisen varainhoidon palvelut sekä  omaisuudenhoitopalvelun. Asset Managementin pääasiakaskuntaan kuuluvat institutionaaliset sijoittajat, sekä Ultra High Net Worth Individual -asiakkaat. Toisena suurena kasvumoottorina Niemisvirta näkee institutionaaliset sijoittajat. Mandatumin kaikkien hallinnoimien varojen summa on jo nyt n. 20,1mrd. (Vrt. Elvi 16,8 mrd, Aktia 13,6 mrd, Capman 5 mrd, eQ 3,8 mrd.)

Jakautuminen avaa ovia:

Tämän päivän jakautumisessa jokainen Sammon osakkeenomistaja saa tililleen yhden Mandatumin osakkeen. Sekä Inderes että OP ovat arvioineet Mandatumin liiketoimintojen arvon olevan n. 10-12% Sammon arvosta. Viime perjantain Sammon päätöskurssilla 40,98€ ja noin 501 600 000 osakkeella sammon markkina-arvo on 20 704 MEUR. Täten Mandatumin arvoksi muodostuisi noin 2,3 miljardia euroa ja kurssin tasoksi asettuisi n. 4,5€. Sammon kurssi taas laskee Mandatumin jättämän loven verran, eli n. 36,40 euroon. Tämä siis teoriassa, mikäli osakkeen hinnan muodostus olisikin näin yksinkertaista.

Mandatumin kurssissa on oletettavissa heiluntaa ensimmäisinä kaupankäyntiviikkoina. Suurta vakuutustoimija Sampoa omistaa moni indeksirahasto ja institutionaalinen sijoittaja, jotka jakautumisessa saadessaan Mandattumin osaketta salkkuunsa, saattavat painaa osakkeen punaiselle. Indeksirahastot joutuvat myymään omistuksiaan, sillä Mandatum ei ole tarpeeksi suuri yritys indekseihin ja suuremmille Eurooppalaisille institutionaalisille sijoittajille. Lisäksi 6,6% osuuden Samposta omistaa valtion sijoitusyhtiö Solidium, jolla ei välttämättä ole halukkuutta pitää pienempää varainhoitajaa valtion salkussa. Myös piensijoittajat saattavat luopua Mandatumin osakkeista, mutta markkinoita piensijoittajien liikkeet harvemmin ohjaa. Tilanne voi kuitenkin avata varsin hyviä pelipaikkoja piensijoittajille, mikäli yhtiöön on uskoa ja kokee pystyvänsä hyödyntämään alkuturbolenssia. 

Pidemmällä aikajänteellä yhtiöiden jakautumisen ennakoidaan tuottavan enemmän omistaja-arvoa niin analyytikkojen analyyseissa, kuin sijoitusfoorumien kirjoituksissa. Sammon keskittyessä vakuutustoimintaan Mandatumin varainhoitotoiminta on jäänyt varjoon ja sen kehittäminen potenttiaaliinsa puolitiehen. Omana yhtiönään Mandatum pystyy keskittymään paremmin liikteoimintansa kehittämiseen ja toimimaan vapaammin esimerkiksi epäorgaanisen kasvun rintamalla. Sammosta taas muodostuu entistä varmempi ja ennustettavampi puhdas vakuutusyhtiö. 

Orgaanisen ja epäorgaanisen kasvun lisäksi Mandatum haluaa profiloitua hyvänä osingonmaksajana. Listautumistilaisuudessa ja esitteissä Mandatum on lupautunut maksamaan osinkoa 500 miljoonaa euroa kumulatiivisesti 3 vuoden aikana. Tämä tarkottaisi keskimäärin vuosittain 0,33 euroa jokaista osaketta kohden, jolloin arvioidulla 4,5€ osakekurssilla osinkotuotoksi muodostuisi n 7.3%. Tämä alkaa olemaan jo ihan kiitettävä osinkotuotto varsinkin yhdistettynä kasvun mahdollisuuksiin. Sijoittaja voikin siis hakea tuottoa sekä osingon muodossa, mutta myös osakkeen arvonnousun seurauksena. 

No mitäs sitten:

Omaan silmään yhtiö näyttää hyvin hoidetulta ja tuottonäkymät ovat hyvät. Jo Sampoa omistavana salkkuun niitä Mandatuminkin osakkeita kilahtaa, mutta gambling-luonteelleni en voi mitään, ja hyvin todennäköisesti tänään tai viimeistään loppuviikkoa kohti tulen Mandatumia ostamaan, mikäli instikoiden myynnit kovasti osaketta painaa. Eikös se vanha viisaus loppupeleissä niin mene, että fiksua olisi vain indekseihin sijoittaa ja että harva sitä indeksiä kuitenkaan osakepoiminnalla voittaa. Noh, minä en lukeudu niihin fiksuihin ihmisiin, mutta on siinä poiminnassa omatkin  puolensa: tuleepahan huomattavasti aktiivisemmin seurattua talouden näkymiä ja yhtiöitä ja onhan tämä osakepoiminta huomattavasti kivempaa ja jännempää 😀

Tämän viikon blogivuoro olikin mielenkiintoinen tilaisuus päästä leikkimään sijoitusbloggaria. Kauheasti en tänä(kään) lukukautena keksinyt kirjoittamisaiheita, joten kirjoitin jostain ajankohtaisesta ja itseäni kiinnostavasta aiheesta. Mikäli sijoitusblogit sinua kiinnostavat, itse voisin rohkaista ottamaan seurantaan oman lempparini eli Omavaraisuushaaste nimisen blogin. Blogissa kirjoitetaan markkinoista ja talouden tilanteesta yleisesti, sekä yhtiö- ja listautumisanalyysejä. Pienenä “vastuunvapautuslausekkeena”, blogin tarkoituksena ei ole olla sijoitusneuvo, vaan herättää kiinnostusta osakepoimintaan ja eritoten avata näiden kahden yhtiön tilannetta 🙂

Leevi Vesanen
Kuntamestari