TuKYn 100% omistaman Profea Oy:n tilanne on ollut viime vuosina vaikea. Varsinkin pääsykoeuudistuksen, koronan ja inflaation myötä liiketoimintaympäristö on muuttunut merkittävästi, eikä sen muutoksiin ole kyetty vastaamaan. Omistaja on reagoinut yhtiön vaikeuksiin myöntämällä yhteensä 80 000,00 euroa pääomitusta syyskuussa 2021 ja maaliskuussa 2022. Tukitoimista huolimatta yhtiön kassa- ja vakavaraisuustilannetta ei saatu käännettyä toivottuun suuntaan, ja keväällä 2023 käynnistettiin uudet rahoitusneuvottelut yhtiön ja omistajan välillä. Rahoitusneuvotteluprosessin yhteydessä tarkastettiin Logosi-liiketoiminnan potentiaalia sekä asemaa kilpailijoihin. Useiden keskusteluiden, kokousten ja kartoitusten jälkeen Turun KY:n taloustoimikunta päätti suositella, että Profea Oy:n liiketoiminnot ajetaan hallitusti alas syksyn 2023 aikana. Turun KY myönsi vieraan pääoman ehtoisen lainan Profea Oy:lle muodostuneiden velvoitteiden hoitamiseen osana alasajoa. Lisäksi Turun KY päätti omistajana nimittää Profea Oy:lle uuden hallituksen, joka koostuu TuKY-aktiiveista: hallituksen puheenjohtajana toimii Turun KY:n hallituksen varapuheenjohtaja Pihla Koski, hallituksen jäseninä Turun KY:n taloustoimikunnan puheenjohtaja Lauri Toivola sekä taloustoimikunnan jäsen Noel Lindström. Uusi hallitus takaa operatiivisesti ketterän tuen alasajon toteuttamisen yhteistoiminnassa yhdistyksen kanssa. Yhtiö ei ole menossa konkurssiin.

Haluamme kiittää Profea Oy:n edellistä hallitusta, joka teki perusteellisia selvityksiä ja pyrki loppuun asti etsimään ulospääsyä vaikeasta tilanteesta. Esitämme kiitokset myös Profean toimitusjohtajana tammikuussa aloittaneelle Iippo Reposelle, joka on vaikeasta tilanteesta huolimatta osoittanut erinomaista johtajuutta ja esimerkillisyyttä toiminnassaan. Korostamme, että päätös yrityksen toiminnan alasajosta on ollut nimenomaan omistajan, eli Turun KY:n.

Profean kaikki työntekijät on jouduttu alasajon myötä irtisanomaan. Näkyvin konkreettinen muutos tulee olemaan se, että Wanha Narikka tullaan sulkemaan vuodenvaihteessa. Esimerkiksi college-paidat ja haalarimerkit tulevat edelleen olemaan opiskelijoiden saatavilla. Tämä tarkoittaa myös sitä, että Profealla vuodesta 2005 asti Wanhassa Narikassa töissä ollut Leena Pelli jouduttiin irtisanomaan. Haluammekin siis osoittaa Leenalle erityiskiitoksen pitkäjänteisestä työstä Profean ja opiskelijoidemme eteen. Hän on ollut omalta osaltaan jopa instituutio, ”Wanhan Narikan Leena”, joka on kohdannut opiskelijat aina ilolla ja lämminhenkisyydellä. Samoin Profealta nyt lähtevät talouspäällikkö Anastasia Suvanto ja Account Managerit Elias Joki-Korpela, Nea Vahanne, Leo Suutarla ja Inga Brandys sekä kesän aikana lopettaneet Senior Account Managerina viimeiset kaksi vuotta toiminut Elmer Vilen ja liiketoimintapäällikkönä toiminut Tomas Varila ansaitsevat ison kiitoksen ymmärryksestä tilannetta kohtaan sekä yrityksen päivittäistoiminnan ylläpitämisestä, vaikka tilanne onkin ollut erittäin vaikea. Irtisanomiset ovat olleet alasajon yksi kovin pala nieltäväksi, koska kaikki nämä ihmiset ovat tehneet parhaansa Profean tilanteen pelastamiseksi ja ovat tehneet työtään suurella sydämellä. Profea on vuosien varrella toiminut kasvualustana opiskelijoille ja tarjonnut heille mahdollisuuden nähdä konkreettisesti, millaista on pyörittää liiketoimintaa ja osakeyhtiötä.

TuKYläisiä on puhuttanut myös erään perinteen loistaminen poissaolollaan: tilikauden avajaiset. Kuten arvata saattaa, yhtiön taloudellisesta tilanteesta johtuen juhlia ei valitettavasti pystytä järjestämään.

Lopuksi haluamme kiittää kaikki toimittajia, joiden kanssa Profea on vuosien varrella tehnyt yhteistyötä, asiakkaita, jotka ovat tuotteita ostaneet sekä jokaista kuntalaista ja muita, jotka ovat Profealla työskennelleet tai olleet luottamustehtävissä ja näin edistäneet yhtiön toimintaa. Kiitos!

Kysymykset aiheesta voi osoittaa osoitteeseen talous@tuky.fi

Pihla Koski
Profea Oy:n hallituksen puheenjohtaja
TuKY ry:n hallituksen varapuheenjohtaja

Lauri Toivola
Profea Oy:n hallituksen jäsen
TuKY ry:n taloustoimikunnan puheenjohtaja